Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Drew Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Gardey Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  4.887.637,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Posie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Artrion Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Artrion

  Vàng Trắng 14K
  8.925.252,00 ₫
  4.905.482  - 51.098.775  4.905.482 ₫ - 51.098.775 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Bituon Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.093 crt - VS

  6.370.854,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Astgh Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.174.991,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Ira Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  7.347.407,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Jenee Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.156.184,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Emerson Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Fabiolita Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.968.163,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Quillie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.793.702,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Pootsie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  6.153.481,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Purlie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  10.446.860,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Empilera Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Rachelis Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Vàng Trắng 14K
  5.666.826,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Dominik Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  9.270.506,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Avice Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  9.633.064,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Rachana Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Vàng Trắng 14K
  7.331.456,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Quinta Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.583.241,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Falcila Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Gantier Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Vàng Trắng 14K
  5.029.308,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Porfiria Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.959.858,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Eydie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Presila Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Vàng Trắng 14K
  8.075.229,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Poshia Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  8.216.087,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Princetta Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.718.034,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Evaristo Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng Trắng 14K
  8.323.151,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Lummie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Vàng Trắng 14K
  11.404.489,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Phindulo Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Phindulo

  Vàng Trắng 14K
  8.075.229,00 ₫
  4.869.794  - 46.232.227  4.869.794 ₫ - 46.232.227 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Penny Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  170.663.431,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Piuta Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.999.948,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Evnika Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Vàng Trắng 14K
  6.339.762,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Eruchi Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng Trắng 14K
  7.083.534,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Estlin Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng Trắng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Etolia Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Vàng Trắng 14K
  8.535.658,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Eufracia Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Vàng Trắng 14K
  8.535.658,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Fardosa Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardosa

  Vàng Trắng 14K
  11.971.173,00 ₫
  6.579.576  - 68.537.250  6.579.576 ₫ - 68.537.250 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Fernie Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fernie

  Vàng Trắng 14K
  11.085.730,00 ₫
  6.177.544  - 63.467.925  6.177.544 ₫ - 63.467.925 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Piamaria Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Vàng Trắng 14K
  11.546.160,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Pipoca Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pipoca

  Vàng Trắng 14K
  10.979.478,00 ₫
  6.118.335  - 62.859.607  6.118.335 ₫ - 62.859.607 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Rafaila Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Vàng Trắng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Rajamir Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Vàng Trắng 14K
  5.843.915,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Rajuna Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajuna

  Vàng Trắng 14K
  8.323.151,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Eyshal Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  9.312.142,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Ezira Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.579.803,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Fardau Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Pranshi Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.753.258,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Benson Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Elon Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.918.762,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Howard Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.287.581,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Jennefer Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Vàng Trắng 14K
  6.658.521,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Lynnette Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  8.856.309,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Zachary Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  8.916.871,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Maple Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  18.076.530,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Endrit Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  9.644.961,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Ninurta Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  8.449.141,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Wapasha Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wapasha

  Vàng Trắng 14K
  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 33.457.530  3.390.363 ₫ - 33.457.530 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Bottego Vàng Trắng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.417.778,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng