Đang tải...
Tìm thấy 224 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Adjustment Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Adjustment

  Vàng 14K
  6.056.420,00 ₫
  3.513.648  - 34.674.165  3.513.648 ₫ - 34.674.165 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Rachelis Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Vàng 14K
  5.666.826,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Posie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  5.845.807,00 ₫
  3.328.720  - 33.552.158  3.328.720 ₫ - 33.552.158 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Drew Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Gardey Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  4.887.637,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Emerson Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 8. Bảo Hành Trọn Đời
 9. Vòng tay trẻ em Poshia Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  8.216.087,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 10. Vòng tay trẻ em Jenee Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.156.184,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.340.877,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Hviezda Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  5.584.906,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Maple Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  18.076.530,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Taruva Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taruva

  Vàng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.554.744  - 35.079.712  3.554.744 ₫ - 35.079.712 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Lintang Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.916.565,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 16. Kids Cord Bracelet Natcattiram Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Cord Bracelet Natcattiram

  Vàng 14K
  7.402.292,00 ₫
  4.237.953  - 42.379.537  4.237.953 ₫ - 42.379.537 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Eufracia Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Vàng 14K
  8.535.658,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  40.395.881,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Puthika Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Benson Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Fetu Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  5.382.673,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Porfiria Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.959.858,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Elon Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.918.762,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng tay trẻ em Purlie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  10.446.860,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Empilera Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Eydie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Princetta Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.718.034,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 30. Kids Gold GK10120 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10120

  Vàng 14K
  12.085.266,00 ₫
  12.085.266  - 12.931.234  12.085.266 ₫ - 12.931.234 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Pootsie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  6.153.481,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Quinta Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.583.241,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 33. Kids Gold GK10121 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10121

  Vàng 14K
  13.788.559,00 ₫
  13.788.559  - 14.753.758  13.788.559 ₫ - 14.753.758 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Fardau Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Fabiolita Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.968.163,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Avice Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  9.633.064,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Bottego Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.417.778,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Quillie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.793.702,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 40. Lắc Tay Kim Cương
 41. Vòng tay trẻ em Ira Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  7.347.407,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Rachana Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Vàng 14K
  7.331.456,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Rajamir Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Vàng 14K
  5.843.915,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Falcila Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Lummie Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Vàng 14K
  11.404.489,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 46. Vòng tay trẻ em Rafaila Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Vàng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 47. Kids Gold GK10116 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10116

  Vàng 14K
  11.787.866,00 ₫
  11.787.866  - 12.613.016  11.787.866 ₫ - 12.613.016 ₫
 48. Kids Gold GK10117 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10117

  Vàng 14K
  12.950.431,00 ₫
  12.950.431  - 13.856.961  12.950.431 ₫ - 13.856.961 ₫
 49. Kids Gold GK10118 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10118

  Vàng 14K
  11.220.102,00 ₫
  11.220.102  - 12.005.509  11.220.102 ₫ - 12.005.509 ₫
 50. Kids Gold GK10119 Vàng 14K

  GLAMIRA Kids Gold GK10119

  Vàng 14K
  11.220.102,00 ₫
  11.220.102  - 12.005.509  11.220.102 ₫ - 12.005.509 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Penny Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  170.663.431,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Evaristo Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng 14K
  8.323.151,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Evnika Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Vàng 14K
  6.339.762,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Presila Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Vàng 14K
  8.075.229,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Eruchi Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng 14K
  7.083.534,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Estlin Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Etolia Vàng 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Vàng 14K
  8.535.658,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫

You’ve viewed 60 of 224 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng