Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Ashli

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  27.561.977,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 2. Vòng Tay Carolin

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.64 crt - AAA

  20.764.487,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 3. Vòng Tay Diego

  Vòng Tay GLAMIRA Diego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.665 crt - AAA

  42.901.073,00 ₫
  17.990.014  - 278.812.776  17.990.014 ₫ - 278.812.776 ₫
 4. Vòng Tay Liam

  Vòng Tay GLAMIRA Liam

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  23.490.567,00 ₫
  11.159.270  - 149.849.194  11.159.270 ₫ - 149.849.194 ₫
 5. Vòng Tay Almeda

  Vòng Tay GLAMIRA Almeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  25.489.638,00 ₫
  13.418.160  - 151.876.924  13.418.160 ₫ - 151.876.924 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng