Đang tải...
Tìm thấy 6609 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Paperclip Enavant black-onyx

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Enavant

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  0.19 crt - AAA

  10.153.515,00 ₫
  9.261.315  - 40.487.533  9.261.315 ₫ - 40.487.533 ₫
 2. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.96 crt - AAA

  24.608.790,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 3. Vòng Tay Iliana black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.35 crt - AAA

  25.325.256,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Esmira - E black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Esmira - E

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  17.453.611,00 ₫
  8.365.059  - 42.008.061  8.365.059 ₫ - 42.008.061 ₫
 5. Vòng Tay Stuff black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Stuff

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.075 crt - AAA

  8.549.717,00 ₫
  4.724.609  - 53.464.461  4.724.609 ₫ - 53.464.461 ₫
 6. Vòng Tay Sedona black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Sedona

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1 crt - AAA

  16.569.251,00 ₫
  7.409.322  - 656.646.343  7.409.322 ₫ - 656.646.343 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.212.150,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 8. Vòng Tay Krisanta black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  14.018.366,00 ₫
  6.056.151  - 78.513.672  6.056.151 ₫ - 78.513.672 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay Mahle black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Mahle

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1 crt - AAA

  42.646.930,00 ₫
  22.755.988  - 660.646.104  22.755.988 ₫ - 660.646.104 ₫
 11. Vòng Tay Elliott black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Elliott

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.156 crt - AAA

  23.299.420,00 ₫
  11.039.498  - 48.635.221  11.039.498 ₫ - 48.635.221 ₫
 12. Vòng Tay Elli black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Elli

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.594 crt - AAA

  17.277.603,00 ₫
  7.626.965  - 73.398.392  7.626.965 ₫ - 73.398.392 ₫
 13. Vòng Tay Zmes black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Zmes

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - AAA

  12.647.893,00 ₫
  6.642.841  - 74.633.955  6.642.841 ₫ - 74.633.955 ₫
 14. Vòng Tay Azusa black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Azusa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  13.289.736,00 ₫
  5.937.191  - 904.651.154  5.937.191 ₫ - 904.651.154 ₫
 15. Vòng tay Paperclip Tibrop black-onyx

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Tibrop

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.666 crt - AAA

  29.021.672,00 ₫
  12.825.793  - 66.246.726  12.825.793 ₫ - 66.246.726 ₫
 16. Vòng Tay Contextualization black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  14.661.562,00 ₫
  4.367.728  - 93.694.609  4.367.728 ₫ - 93.694.609 ₫
 17. Vòng Tay Malinda black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.054 crt - AAA

  22.635.405,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 18. Vòng Tay Marcell black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Marcell

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  16.541.133,00 ₫
  7.681.849  - 36.222.274  7.681.849 ₫ - 36.222.274 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Jere black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Jere

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.49 crt - AAA

  37.958.821,00 ₫
  17.526.880  - 248.396.839  17.526.880 ₫ - 248.396.839 ₫
 21. Vòng Tay Amontillado black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Amontillado

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.414 crt - AAA

  13.668.515,00 ₫
  5.596.532  - 81.082.128  5.596.532 ₫ - 81.082.128 ₫
 22. Vòng đeo lòng bàn tay Creator black-onyx

  Vòng đeo lòng bàn tay GLAMIRA Creator

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Onyx Đen

  1.185 crt - AAA

  46.538.008,00 ₫
  16.884.766  - 155.398.684  16.884.766 ₫ - 155.398.684 ₫
 23. Vòng Tay Gertrud black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.05 crt - AAA

  17.808.058,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 24. Vòng tay Phuong black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  3.04 crt - AAA

  37.896.366,00 ₫
  17.509.847  - 299.165.233  17.509.847 ₫ - 299.165.233 ₫
 25. Vòng Tay Gunhilda black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  7.462.043,00 ₫
  4.109.531  - 44.853.371  4.109.531 ₫ - 44.853.371 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Violette black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  14.674.539,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 28. Vòng Tay Lupulin black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Lupulin

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAA

  22.672.175,00 ₫
  10.526.348  - 42.844.025  10.526.348 ₫ - 42.844.025 ₫
 29. Vòng đeo tay dây Patten black-onyx

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Patten

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.258 crt - AAA

  5.756.586,00 ₫
  2.069.905  - 39.148.689  2.069.905 ₫ - 39.148.689 ₫
 30. Vòng tay Debroah black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Debroah

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  18.014.886,00 ₫
  8.932.823  - 56.201.084  8.932.823 ₫ - 56.201.084 ₫
 31. Vòng Tay Stefani black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Stefani

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.77 crt - AAA

  16.756.072,00 ₫
  6.852.102  - 115.959.074  6.852.102 ₫ - 115.959.074 ₫
 32. Vòng Tay Donetta black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.27 crt - AAA

  10.017.792,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 33. Vòng Tay Estate black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Estate

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  8.681.114,00 ₫
  4.846.272  - 55.140.715  4.846.272 ₫ - 55.140.715 ₫
 34. Vòng Tay Tamesha black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Tamesha

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.145 crt - AAA

  10.189.472,00 ₫
  4.827.617  - 63.021.819  4.827.617 ₫ - 63.021.819 ₫
 35. Vòng Tay Issimi black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Issimi

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.4 crt - AAA

  25.609.138,00 ₫
  10.066.459  - 382.848.812  10.066.459 ₫ - 382.848.812 ₫
 36. Vòng tay Seema black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  21.375.779,00 ₫
  10.224.621  - 55.383.503  10.224.621 ₫ - 55.383.503 ₫
 37. Vòng Tay Chomac black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  7.957.889,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 38. Vòng Tay Duchesse black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Duchesse

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  7.68 crt - AAA

  35.633.961,00 ₫
  13.626.340  - 675.071.641  13.626.340 ₫ - 675.071.641 ₫
 39. Vòng Tay Temp black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Temp

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  4.55 crt - AAA

  31.929.165,00 ₫
  11.915.477  - 471.517.899  11.915.477 ₫ - 471.517.899 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Zadannie black-onyx

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Zadannie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.691 crt - AAA

  19.268.833,00 ₫
  7.202.494  - 123.934.810  7.202.494 ₫ - 123.934.810 ₫
 41. Vòng Tay Crocosmia black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  7.415.539,00 ₫
  3.812.130  - 57.803.799  3.812.130 ₫ - 57.803.799 ₫
 42. Vòng Tay Antandra black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Antandra

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  10.153.785,00 ₫
  5.223.430  - 65.806.568  5.223.430 ₫ - 65.806.568 ₫
 43. Vòng tay Dia black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Dia

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  41.118.293,00 ₫
  15.343.151  - 80.855.029  15.343.151 ₫ - 80.855.029 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Maryjane black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.455 crt - AAA

  18.503.974,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 46. Vòng Tay Janelle black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Janelle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.7 crt - AAA

  50.957.106,00 ₫
  21.135.968  - 127.745.863  21.135.968 ₫ - 127.745.863 ₫
 47. Vòng Tay Koppa black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Koppa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.54 crt - AAA

  15.362.887,00 ₫
  4.724.609  - 99.399.289  4.724.609 ₫ - 99.399.289 ₫
 48. Vòng Tay Kenyatta black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Kenyatta

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.571.574,00 ₫
  5.920.969  - 70.186.467  5.920.969 ₫ - 70.186.467 ₫
 49. Vòng tay Tamelia black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.7 crt - AAA

  50.503.706,00 ₫
  14.372.545  - 126.774.716  14.372.545 ₫ - 126.774.716 ₫
 50. Vòng Tay Effler black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  4.7 crt - AAA

  29.850.607,00 ₫
  12.986.929  - 455.769.741  12.986.929 ₫ - 455.769.741 ₫
 51. Vòng Tay Giuliana black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  32.299.563,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 52. Vòng Tay Token black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  5.5 crt - AAA

  29.303.661,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 53. Vòng Tay SYLVIE Anatebs black-onyx

  Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.252 crt - AAA

  9.777.439,00 ₫
  4.947.659  - 79.000.330  4.947.659 ₫ - 79.000.330 ₫
 54. Vòng Tay Brian black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Brian

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.328 crt - AAA

  29.638.371,00 ₫
  14.781.335  - 178.332.032  14.781.335 ₫ - 178.332.032 ₫
 55. Vòng tay Yolande black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Yolande

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  20.706.359,00 ₫
  10.919.997  - 34.485.455  10.919.997 ₫ - 34.485.455 ₫
 56. Vòng Tay Activiste black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Activiste

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.436 crt - AAA

  16.466.242,00 ₫
  5.758.751  - 90.166.362  5.758.751 ₫ - 90.166.362 ₫
 57. Vòng Tay Conquelle black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Conquelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  9.795.824,00 ₫
  5.294.806  - 58.614.893  5.294.806 ₫ - 58.614.893 ₫
 58. Vòng Tay Pehrson black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Pehrson

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  21.596.667,00 ₫
  7.705.371  - 114.120.601  7.705.371 ₫ - 114.120.601 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  11.393.404,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 60. Vòng Tay Linn black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.09 crt - AAA

  22.155.780,00 ₫
  7.721.592  - 154.028.480  7.721.592 ₫ - 154.028.480 ₫
 61. Vòng Tay Shanem black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Shanem

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  7.52 crt - AAA

  32.896.527,00 ₫
  12.490.812  - 658.336.116  12.490.812 ₫ - 658.336.116 ₫
 62. Vòng Tay Writal black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Writal

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  10.143.511,00 ₫
  5.411.603  - 65.319.915  5.411.603 ₫ - 65.319.915 ₫
 63. Vòng Tay Blejan black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Blejan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2.28 crt - AAA

  29.388.284,00 ₫
  12.219.907  - 238.110.573  12.219.907 ₫ - 238.110.573 ₫
 64. Vòng Tay Ramese black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  9.131.269,00 ₫
  4.944.414  - 56.208.654  4.944.414 ₫ - 56.208.654 ₫

You’ve viewed 60 of 6609 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng