Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Crissy

  Vòng Tay GLAMIRA Crissy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.744.514,00 ₫
  10.087.277  - 129.166.354  10.087.277 ₫ - 129.166.354 ₫
 2. Vòng Tay Berry

  Vòng Tay GLAMIRA Berry

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.035 crt - VS

  71.721.866,00 ₫
  17.390.347  - 308.823.170  17.390.347 ₫ - 308.823.170 ₫
 3. Vòng Tay Bobbi

  Vòng Tay GLAMIRA Bobbi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.255 crt - AAA

  34.811.785,00 ₫
  12.372.392  - 261.779.851  12.372.392 ₫ - 261.779.851 ₫
 4. Vòng Tay Marx

  Vòng Tay GLAMIRA Marx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.255 crt - AAA

  36.122.238,00 ₫
  12.952.593  - 269.282.446  12.952.593 ₫ - 269.282.446 ₫
 5. Vòng Tay Brian

  Vòng Tay GLAMIRA Brian

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  36.451.542,00 ₫
  14.781.335  - 178.332.032  14.781.335 ₫ - 178.332.032 ₫
 6. Vòng Tay Jeane

  Vòng Tay GLAMIRA Jeane

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  25.583.994,00 ₫
  12.648.704  - 171.140.347  12.648.704 ₫ - 171.140.347 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng