Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Yukiko Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  26.256.659,00 ₫
  11.663.498  - 194.121.281  11.663.498 ₫ - 194.121.281 ₫
 2. Vòng Tay Amiee Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  11.602.395,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 3. Vòng Tay Neda Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Neda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  56.584.731,00 ₫
  20.942.387  - 407.154.521  20.942.387 ₫ - 407.154.521 ₫
 4. Vòng Tay Luthais Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  22.888.196,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 5. Vòng Tay Lisel Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  23.762.823,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 6. Vòng Tay Nakisha Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Nakisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  21.192.203,00 ₫
  9.179.394  - 151.566.003  9.179.394 ₫ - 151.566.003 ₫
 7. Vòng Tay Eadion Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  12.452.420,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 8. Vòng Tay Kamilah Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  13.073.174,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Abbellirsi Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  6 crt - AAA

  17.995.150,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 11. Vòng Tay Adal Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  16.458.402,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 12. Vòng Tay Adelyth Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  13.108.591,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 13. Vòng Tay Adiie Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.904.391,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 14. Vòng Tay Adimus Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  27.029.630,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 15. Vòng Tay Aili Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  17.021.299,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 16. Vòng Tay Alphonsine Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  15.392.086,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 17. Vòng Tay Amalda Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  15.285.833,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 18. Vòng Tay Amalsanda Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  14.454.463,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 19. Vòng Tay Anbreen Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  13.746.109,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 20. Vòng Tay Badhild Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  12.683.580,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 21. Vòng Tay Baldhart Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  15.446.158,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 22. Vòng Tay Balia Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  8 crt - AAA

  24.294.358,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 23. Vòng Tay Bebiana Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  12.774.964,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 24. Vòng Tay Bregie Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  17.183.788,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Bridgett Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  13.189.972,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 27. Vòng Tay Bridgette Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  15.202.290,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 28. Vòng Tay Brigitte Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  22.227.697,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 29. Vòng Tay Brunhilda Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  15.377.487,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 30. Vòng Tay Bryanna Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  11.779.483,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 31. Vòng Tay Cailin Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  13.479.532,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 32. Vòng Tay Camaris Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  17.865.106,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 33. Vòng Tay Caonredine Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  14.046.214,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 34. Vòng Tay Carolee Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  14.419.046,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 35. Vòng Tay Carroll Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  15.856.301,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 36. Vòng Tay Chantal Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  13.231.608,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 37. Vòng Tay Charise Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  16.452.994,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 38. Vòng Tay Cheryl Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  13.302.443,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 39. Vòng Tay Chin Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  14.440.675,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 40. Vòng Tay Cinda Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  13.479.532,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 41. Vòng Tay Conradina Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.177.384,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 42. Vòng Tay Danyell Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  13.513.327,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Deena Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.735.761,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 45. Vòng Tay Denae Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  11.708.649,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 46. Vòng Tay Emmie Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  16.412.981,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 47. Vòng Tay Estell Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15.3 crt - AAA

  40.377.226,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 48. Vòng Tay Etta Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  27.506.281,00 ₫
  10.185.148  - 209.937.569  10.185.148 ₫ - 209.937.569 ₫
 49. Vòng Tay Fae Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.071.131,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 50. Vòng Tay Gayle Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  25.043.266,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 51. Vòng Tay Hadu Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  17.181.624,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 52. Vòng Tay Heidy Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  13.073.174,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 53. Vòng Tay Honora Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  14.859.199,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 54. Vòng Tay Jaye Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  16.737.958,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 55. Vòng Tay Jene Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  16.702.541,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 56. Vòng Tay Jone Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  20.038.019,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 57. Vòng Tay Kaylin Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  4.8 crt - AAA

  17.346.277,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 58. Vòng Tay Livana Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  28.296.285,00 ₫
  10.025.092  - 232.080.372  10.025.092 ₫ - 232.080.372 ₫
 59. Vòng Tay Lycoris Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  11.708.649,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 60. Vòng Tay Madalin Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  54.480.489,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 61. Vòng Tay Madelie Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  22.1 crt - AAA

  40.853.877,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 62. Vòng Tay Mardell Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  19.040.107,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫
 63. Vòng Tay Marit Đá Topaz Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Marit

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  10.65 crt - AAA

  32.821.095,00 ₫
  13.556.045  - 271.229.066  13.556.045 ₫ - 271.229.066 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng