Đang tải...
Tìm thấy 73 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Amiee Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  12.900.141,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 2. Vòng Tay Mircea Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Mircea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  15.910.644,00 ₫
  7.334.972  - 115.945.560  7.334.972 ₫ - 115.945.560 ₫
 3. Vòng Tay Kamilah Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 4. Vòng Tay Bridgette Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  18.041.112,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 5. Vòng Tay Jone Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  23.985.332,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 6. Vòng Tay Bregie Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  19.806.318,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 7. Vòng Tay Danyell Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  16.108.821,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 8. Vòng Tay Adiie Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  13.310.284,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Shanel Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  13.502.242,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 11. Vòng Tay Fae Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  12.368.877,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 12. Vòng Tay Carolee Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  15.824.939,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 13. Vòng Tay Caonredine Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  15.343.960,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 14. Vòng Tay Abbellirsi Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  23.186.138,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 15. Vòng Tay Adal Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  18.188.731,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 16. Vòng Tay Adelyth Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  14.514.484,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 17. Vòng Tay Adimus Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  37.411.605,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 18. Vòng Tay Aili Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  18.319.045,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 19. Vòng Tay Alphonsine Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  16.689.832,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 20. Vòng Tay Amalda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  16.583.579,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 21. Vòng Tay Amalsanda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  15.860.356,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 22. Vòng Tay Anbreen Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  15.152.002,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 23. Vòng Tay Badhild Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  14.089.473,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 24. Vòng Tay Baldhart Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  16.852.051,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Balia Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  8 crt - AAA

  30.891.238,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 27. Vòng Tay Bebiana Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  14.505.293,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 28. Vòng Tay Bridgett Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  16.001.756,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 29. Vòng Tay Brigitte Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  23.525.443,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 30. Vòng Tay Brunhilda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  18.000.017,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 31. Vòng Tay Bryanna Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  13.077.229,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 32. Vòng Tay Cailin Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  14.777.278,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 33. Vòng Tay Camaris Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  20.676.890,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 34. Vòng Tay Carroll Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  17.586.630,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 35. Vòng Tay Chantal Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  14.529.354,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 36. Vòng Tay Charise Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  19.048.488,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 37. Vòng Tay Cheryl Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  14.600.189,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 38. Vòng Tay Chin Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  16.846.914,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 39. Vòng Tay Cinda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  14.777.278,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 40. Vòng Tay Conradina Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  12.475.130,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 41. Vòng Tay Deena Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  14.033.507,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 42. Vòng Tay Denae Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  13.006.395,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Eadion Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  13.750.166,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 45. Vòng Tay Emmie Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  19.224.765,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 46. Vòng Tay Estell Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  15.3 crt - AAA

  53.165.439,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 47. Vòng Tay Gayle Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  30.234.254,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 48. Vòng Tay Hadu Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  18.587.517,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 49. Vòng Tay Heidy Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 50. Vòng Tay Honora Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  17.454.693,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 51. Vòng Tay Jaye Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  18.035.704,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 52. Vòng Tay Jene Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  18.000.287,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 53. Vòng Tay Kaylin Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4.8 crt - AAA

  21.293.590,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 54. Vòng Tay Lycoris Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  13.006.395,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 55. Vòng Tay Madalin Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  72.946.344,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 56. Vòng Tay Madelie Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  22.1 crt - AAA

  59.319.732,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 57. Vòng Tay Mardell Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  20.337.853,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫
 58. Vòng Tay Marit Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Marit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  10.65 crt - AAA

  41.337.559,00 ₫
  13.556.045  - 271.229.066  13.556.045 ₫ - 271.229.066 ₫
 59. Vòng Tay Melwys Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Melwys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.95 crt - AAA

  26.145.810,00 ₫
  9.730.396  - 152.512.275  9.730.396 ₫ - 152.512.275 ₫
 60. Vòng Tay Minni Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Minni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.85 crt - AAA

  16.796.085,00 ₫
  8.026.562  - 156.459.585  8.026.562 ₫ - 156.459.585 ₫
 61. Vòng Tay Nakisha Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Nakisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  26.464.300,00 ₫
  9.179.394  - 151.566.003  9.179.394 ₫ - 151.566.003 ₫
 62. Vòng Tay Neda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Neda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  73.725.803,00 ₫
  20.942.387  - 407.154.521  20.942.387 ₫ - 407.154.521 ₫
 63. Vòng Tay Nilda Đá Cabochon Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  24.470.905,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫

You’ve viewed 60 of 73 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng