Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Sherly Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Sherly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  4.8 crt - AAA

  14.294.949,00 ₫
  7.735.110  - 111.079.006  7.735.110 ₫ - 111.079.006 ₫
 2. Vòng Tay Shanel Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  11.258.222,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 3. Vòng Tay Abbellirsi Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  6 crt - AAA

  14.750.784,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 4. Vòng Tay Adal Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.376.946,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 5. Vòng Tay Adelyth Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.108.245,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 6. Vòng Tay Adiie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  10.904.045,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 7. Vòng Tay Adimus Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  20.216.460,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 8. Vòng Tay Aili Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.075.025,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Alphonsine Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.445.812,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 11. Vòng Tay Amalda Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.339.559,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 12. Vòng Tay Amalsanda Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.454.117,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 13. Vòng Tay Amiee Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  10.656.121,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 14. Vòng Tay Anbreen Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  12.745.763,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 15. Vòng Tay Badhild Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.7 crt - AAA

  11.683.234,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 16. Vòng Tay Baldhart Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.445.812,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 17. Vòng Tay Balia Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  8 crt - AAA

  19.562.990,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 18. Vòng Tay Bebiana Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.693.508,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 19. Vòng Tay Bregie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  15.291.241,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 20. Vòng Tay Bridgett Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.378.533,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 21. Vòng Tay Bridgette Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.201.598,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 22. Vòng Tay Brigitte Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.281.423,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 23. Vòng Tay Brunhilda Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  13.484.940,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 24. Vòng Tay Bryanna Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  10.833.209,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Cailin Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.533.258,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 27. Vòng Tay Camaris Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3.3 crt - AAA

  16.053.667,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 28. Vòng Tay Caonredine Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.099.940,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 29. Vòng Tay Carolee Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.418.700,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 30. Vòng Tay Carroll Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  14.774.845,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 31. Vòng Tay Chantal Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  12.285.334,00 ₫
  6.229.183  - 80.081.783  6.229.183 ₫ - 80.081.783 ₫
 32. Vòng Tay Charise Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  14.803.774,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 33. Vòng Tay Cheryl Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.356.169,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 34. Vòng Tay Chin Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  12.872.564,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 35. Vòng Tay Cinda Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  12.533.258,00 ₫
  6.729.356  - 84.637.416  6.729.356 ₫ - 84.637.416 ₫
 36. Vòng Tay Conradina Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  10.231.110,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 37. Vòng Tay Danyell Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.864.107,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 38. Vòng Tay Deena Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Deena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.789.487,00 ₫
  6.508.199  - 93.302.581  6.508.199 ₫ - 93.302.581 ₫
 39. Vòng Tay Denae Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  10.762.375,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 40. Vòng Tay Eadion Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.506.146,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 41. Vòng Tay Emmie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  14.601.542,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 42. Vòng Tay Estell Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  15.3 crt - AAA

  31.374.108,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Etta Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Etta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.38 crt - AAA

  19.990.165,00 ₫
  10.185.148  - 209.937.569  10.185.148 ₫ - 209.937.569 ₫
 45. Vòng Tay Fae Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.124.857,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 46. Vòng Tay Gayle Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Gayle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  6.09 crt - AAA

  21.744.827,00 ₫
  10.025.093  - 169.923.709  10.025.093 ₫ - 169.923.709 ₫
 47. Vòng Tay Hadu Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.181.278,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 48. Vòng Tay Heidy Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.7 crt - AAA

  12.072.828,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 49. Vòng Tay Honora Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.209.979,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 50. Vòng Tay Jaye Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  15.791.684,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 51. Vòng Tay Jene Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  15.756.267,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 52. Vòng Tay Jone Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  17.199.198,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 53. Vòng Tay Kamilah Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  12.072.828,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 54. Vòng Tay Kaylin Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  4.8 crt - AAA

  14.507.456,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 55. Vòng Tay Lisel Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  17.192.980,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 56. Vòng Tay Livana Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  21.726.442,00 ₫
  10.025.092  - 232.080.372  10.025.092 ₫ - 232.080.372 ₫
 57. Vòng Tay Luthais Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  15 crt - AAA

  14.804.315,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 58. Vòng Tay Lycoris Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  10.762.375,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 59. Vòng Tay Madalin Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  41.232.658,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 60. Vòng Tay Madelie Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  22.1 crt - AAA

  27.849.373,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 61. Vòng Tay Mardell Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Mardell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  1.6 crt - AAA

  18.093.833,00 ₫
  8.338.022  - 113.336.550  8.338.022 ₫ - 113.336.550 ₫
 62. Vòng Tay Marit Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Marit

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  10.65 crt - AAA

  26.819.017,00 ₫
  13.556.045  - 271.229.066  13.556.045 ₫ - 271.229.066 ₫
 63. Vòng Tay Melwys Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  Vòng Tay GLAMIRA Melwys

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.95 crt - AAA

  19.359.676,00 ₫
  9.730.396  - 152.512.275  9.730.396 ₫ - 152.512.275 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng