Đang tải...
Tìm thấy 91 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Amiee Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.494.249,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 2. Vòng Tay Bebiana Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.801.654,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 3. Vòng Tay Madalin Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  42.746.696,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 4. Vòng Tay Yukiko Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  23.742.275,00 ₫
  11.663.498  - 194.121.281  11.663.498 ₫ - 194.121.281 ₫
 5. Vòng Tay Bridgett Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.513.715,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 6. Vòng Tay Balia Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  21.077.028,00 ₫
  9.214.001  - 160.731.340  9.214.001 ₫ - 160.731.340 ₫
 7. Vòng Tay Eadion Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.614.292,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫
 8. Vòng Tay Jene Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  15.864.413,00 ₫
  8.096.317  - 3.687.790.750  8.096.317 ₫ - 3.687.790.750 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Luthais Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  15.182.824,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 11. Vòng Tay Jaye Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  15.899.830,00 ₫
  8.826.569  - 115.621.120  8.826.569 ₫ - 115.621.120 ₫
 12. Vòng Tay Nilda Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  14.494.477,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫
 13. Vòng Tay Fae Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.233.003,00 ₫
  5.668.719  - 94.478.666  5.668.719 ₫ - 94.478.666 ₫
 14. Vòng Tay Bagliore Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bagliore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  13.056 crt - AAA

  24.488.210,00 ₫
  11.355.283  - 303.388.856  11.355.283 ₫ - 303.388.856 ₫
 15. Vòng Tay Lycoris Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.264.872  - 89.639.153  6.264.872 ₫ - 89.639.153 ₫
 16. Vòng Tay Mircea Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Mircea

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.774.770,00 ₫
  7.334.972  - 115.945.560  7.334.972 ₫ - 115.945.560 ₫
 17. Vòng Tay Camaris Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  16.188.849,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 18. Vòng Tay Conradina Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  10.339.256,00 ₫
  5.727.929  - 83.326.154  5.727.929 ₫ - 83.326.154 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Kamilah Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 21. Vòng Tay Danyell Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.999.289,00 ₫
  6.511.443  - 99.061.328  6.511.443 ₫ - 99.061.328 ₫
 22. Vòng Tay Honora Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.345.161,00 ₫
  7.056.497  - 110.227.359  7.056.497 ₫ - 110.227.359 ₫
 23. Vòng Tay Jone Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  17.523.635,00 ₫
  8.406.965  - 163.502.567  8.406.965 ₫ - 163.502.567 ₫
 24. Vòng Tay Charise Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  14.938.956,00 ₫
  7.579.651  - 149.470.684  7.579.651 ₫ - 149.470.684 ₫
 25. Vòng Tay Sherly Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Sherly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.619.386,00 ₫
  7.735.110  - 111.079.006  7.735.110 ₫ - 111.079.006 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Neda Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Neda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  45.689.066,00 ₫
  20.942.387  - 407.154.521  20.942.387 ₫ - 407.154.521 ₫
 28. Vòng Tay Bridgette Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.526.034,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 29. Vòng Tay Shanel Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  11.366.368,00 ₫
  6.300.289  - 1.038.589.432  6.300.289 ₫ - 1.038.589.432 ₫
 30. Vòng Tay Caonredine Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.208.086,00 ₫
  7.032.164  - 98.993.737  7.032.164 ₫ - 98.993.737 ₫
 31. Vòng Tay Abbellirsi Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  18.481.806,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 32. Vòng Tay Denae Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.023.977  - 73.849.900  6.023.977 ₫ - 73.849.900 ₫
 33. Vòng Tay Madelie Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  22.1 crt - AAA

  29.958.212,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 34. Vòng Tay Adiie Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.066.263,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 35. Vòng Tay Adimus Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  20.946.443,00 ₫
  10.016.982  - 202.380.901  10.016.982 ₫ - 202.380.901 ₫
 36. Vòng Tay Bregie Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  19.806.318,00 ₫
  7.896.247  - 132.910.894  7.896.247 ₫ - 132.910.894 ₫
 37. Vòng Tay Carolee Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.580.918,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 38. Vòng Tay Hadu Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.343.496,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 39. Vòng Tay Takako Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Takako

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  15.163.628,00 ₫
  7.540.448  - 109.848.850  7.540.448 ₫ - 109.848.850 ₫
 40. Vòng Tay Nakisha Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Nakisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  17.839.691,00 ₫
  9.179.394  - 151.566.003  9.179.394 ₫ - 151.566.003 ₫
 41. Vòng Tay Heidy Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  13.235.393,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 42. Vòng Tay Adelyth Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.270.463,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 43. Vòng Tay Bryanna Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  10.941.355,00 ₫
  5.982.611  - 83.528.923  5.982.611 ₫ - 83.528.923 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Chin Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.007.746,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 46. Vòng Tay Baldhart Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.608.030,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 47. Vòng Tay Lisel Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  24.709.097,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 48. Vòng Tay Shasta Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Shasta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  14.374.166,00 ₫
  7.838.389  - 130.396.506  7.838.389 ₫ - 130.396.506 ₫
 49. Vòng Tay Tempie Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Tempie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.703.781,00 ₫
  6.458.181  - 93.126.842  6.458.181 ₫ - 93.126.842 ₫
 50. Vòng Tay Badhild Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  20.226.734,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 51. Vòng Tay Cheryl Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.464.315,00 ₫
  6.819.658  - 91.842.614  6.819.658 ₫ - 91.842.614 ₫
 52. Vòng Tay Valentin Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Valentin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.336 crt - AAA

  19.395.364,00 ₫
  9.428.129  - 186.199.618  9.428.129 ₫ - 186.199.618 ₫
 53. Vòng Tay Aili Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.183.171,00 ₫
  8.380.198  - 107.131.693  8.380.198 ₫ - 107.131.693 ₫
 54. Vòng Tay Emmie Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  14.736.724,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 55. Vòng Tay Kaylin Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.831.893,00 ₫
  7.848.664  - 112.295.649  7.848.664 ₫ - 112.295.649 ₫
 56. Vòng Tay Adal Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.485.092,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 57. Vòng Tay Alphonsine Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.553.958,00 ₫
  7.317.668  - 117.756.994  7.317.668 ₫ - 117.756.994 ₫
 58. Vòng Tay Amalda Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  7.479.346  - 122.772.246  7.479.346 ₫ - 122.772.246 ₫
 59. Vòng Tay Amalsanda Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.616.335,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 60. Vòng Tay Anbreen Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  12.907.981,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 61. Vòng Tay Brigitte Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.389.569,00 ₫
  9.797.987  - 179.332.379  9.797.987 ₫ - 179.332.379 ₫
 62. Vòng Tay Brunhilda Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  13.701.231,00 ₫
  7.270.084  - 127.625.279  7.270.084 ₫ - 127.625.279 ₫
 63. Vòng Tay Cailin Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.916.989  - 98.939.667  6.916.989 ₫ - 98.939.667 ₫
 64. Vòng Tay Carroll Cabochon

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  14.882.991,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫

You’ve viewed 60 of 91 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng