Đang tải...
Tìm thấy 102 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Cayetano

  Vòng Tay GLAMIRA Cayetano

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  33.187.168,00 ₫
  9.124.781  - 108.497.029  9.124.781 ₫ - 108.497.029 ₫
 2. Vòng Tay Rowland

  Vòng Tay GLAMIRA Rowland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.048.259,00 ₫
  8.475.908  - 89.733.777  8.475.908 ₫ - 89.733.777 ₫
 3. Vòng Tay Jere

  Vòng Tay GLAMIRA Jere

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.49 crt - AAA

  37.958.821,00 ₫
  17.526.880  - 248.396.839  17.526.880 ₫ - 248.396.839 ₫
 4. Vòng Tay Kehl

  Vòng Tay GLAMIRA Kehl

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  12.151.504,00 ₫
  6.061.558  - 64.279.016  6.061.558 ₫ - 64.279.016 ₫
 5. Vòng Tay Scoggin

  Vòng Tay GLAMIRA Scoggin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  21.370.374,00 ₫
  8.818.189  - 127.652.318  8.818.189 ₫ - 127.652.318 ₫
 6. Vòng Tay Annfil

  Vòng Tay GLAMIRA Annfil

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.913.983,00 ₫
  14.533.411  - 190.079.343  14.533.411 ₫ - 190.079.343 ₫
 7. Vòng Tay Snapp

  Vòng Tay GLAMIRA Snapp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  30.139.355,00 ₫
  13.478.992  - 161.123.364  13.478.992 ₫ - 161.123.364 ₫
 8. Vòng Tay Rosette

  Vòng Tay GLAMIRA Rosette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  31.803.716,00 ₫
  14.814.590  - 177.967.038  14.814.590 ₫ - 177.967.038 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Marleenuh

  Vòng Tay GLAMIRA Marleenuh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  90.713.308,00 ₫
  18.668.086  - 329.046.387  18.668.086 ₫ - 329.046.387 ₫
 11. Vòng Tay Mitts

  Vòng Tay GLAMIRA Mitts

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.9 crt - AAA

  46.983.028,00 ₫
  19.182.859  - 337.454.710  19.182.859 ₫ - 337.454.710 ₫
 12. Vòng Tay Boutwell

  Vòng Tay GLAMIRA Boutwell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.296.995,00 ₫
  8.881.454  - 91.491.144  8.881.454 ₫ - 91.491.144 ₫
 13. Vòng Tay Mendelano

  Vòng Tay GLAMIRA Mendelano

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.212 crt - AAA

  19.235.849,00 ₫
  10.300.864  - 115.364.275  10.300.864 ₫ - 115.364.275 ₫
 14. Vòng Tay Minera

  Vòng Tay GLAMIRA Minera

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.197 crt - VS

  82.532.095,00 ₫
  32.900.043  - 353.757.114  32.900.043 ₫ - 353.757.114 ₫
 15. Vòng Tay Aileen

  Vòng Tay GLAMIRA Aileen

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  155.410.040,00 ₫
  11.914.937  - 4.764.055.400  11.914.937 ₫ - 4.764.055.400 ₫
 16. Vòng Tay Albana

  Vòng Tay GLAMIRA Albana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  44.859.318,00 ₫
  14.421.210  - 220.265.469  14.421.210 ₫ - 220.265.469 ₫
 17. Vòng Tay Brame

  Vòng Tay GLAMIRA Brame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  68.995.787,00 ₫
  22.719.219  - 369.857.821  22.719.219 ₫ - 369.857.821 ₫
 18. Vòng Tay Brazeau

  Vòng Tay GLAMIRA Brazeau

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  30.275.890,00 ₫
  12.688.178  - 163.272.762  12.688.178 ₫ - 163.272.762 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Bujar

  Vòng Tay GLAMIRA Bujar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.488 crt - VS

  47.348.288,00 ₫
  13.020.725  - 167.977.088  13.020.725 ₫ - 167.977.088 ₫
 21. Vòng Tay Burch

  Vòng Tay GLAMIRA Burch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  29.976.868,00 ₫
  13.172.129  - 154.918.519  13.172.129 ₫ - 154.918.519 ₫
 22. Vòng Tay Busch

  Vòng Tay GLAMIRA Busch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  24.512.542,00 ₫
  11.639.166  - 134.546.596  11.639.166 ₫ - 134.546.596 ₫
 23. Vòng Tay Butera

  Vòng Tay GLAMIRA Butera

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  23.782.829,00 ₫
  9.854.763  - 111.011.413  9.854.763 ₫ - 111.011.413 ₫
 24. Vòng Tay Chae

  Vòng Tay GLAMIRA Chae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  23.020.134,00 ₫
  10.037.259  - 120.055.089  10.037.259 ₫ - 120.055.089 ₫
 25. Vòng Tay Chapple

  Vòng Tay GLAMIRA Chapple

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.376.591,00 ₫
  11.090.327  - 121.312.284  11.090.327 ₫ - 121.312.284 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Clarice

  Vòng Tay GLAMIRA Clarice

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  37.433.773,00 ₫
  13.127.518  - 188.943.809  13.127.518 ₫ - 188.943.809 ₫
 28. Vòng Tay Cueto

  Vòng Tay GLAMIRA Cueto

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  30.886.372,00 ₫
  10.949.738  - 151.674.151  10.949.738 ₫ - 151.674.151 ₫
 29. Vòng Tay Darell

  Vòng Tay GLAMIRA Darell

  Vàng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  79.070.627,00 ₫
  14.648.316  - 1.123.091.676  14.648.316 ₫ - 1.123.091.676 ₫
 30. Vòng Tay Delay

  Vòng Tay GLAMIRA Delay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.363 crt - VS

  46.303.062,00 ₫
  13.285.682  - 166.544.164  13.285.682 ₫ - 166.544.164 ₫
 31. Vòng Tay Duane

  Vòng Tay GLAMIRA Duane

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  39.118.952,00 ₫
  13.431.678  - 192.634.279  13.431.678 ₫ - 192.634.279 ₫
 32. Vòng Tay Ellsworth

  Vòng Tay GLAMIRA Ellsworth

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  23.607.634,00 ₫
  11.251.463  - 128.449.885  11.251.463 ₫ - 128.449.885 ₫
 33. Vòng Tay Elvina

  Vòng Tay GLAMIRA Elvina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  39.736.462,00 ₫
  16.249.411  - 208.856.112  16.249.411 ₫ - 208.856.112 ₫
 34. Vòng Tay Enea

  Vòng Tay GLAMIRA Enea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  46.230.605,00 ₫
  13.602.007  - 192.742.426  13.602.007 ₫ - 192.742.426 ₫
 35. Vòng Tay Engleman

  Vòng Tay GLAMIRA Engleman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.204.866,00 ₫
  8.455.630  - 111.971.205  8.455.630 ₫ - 111.971.205 ₫
 36. Vòng Tay Enora

  Vòng Tay GLAMIRA Enora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.103 crt - VS

  36.939.548,00 ₫
  16.334.575  - 200.055.767  16.334.575 ₫ - 200.055.767 ₫
 37. Vòng Tay Esmia

  Vòng Tay GLAMIRA Esmia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  207.473.747,00 ₫
  14.937.875  - 354.244.305  14.937.875 ₫ - 354.244.305 ₫
 38. Vòng Tay Esya

  Vòng Tay GLAMIRA Esya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.253.062,00 ₫
  12.206.930  - 148.632.557  12.206.930 ₫ - 148.632.557 ₫
 39. Vòng Tay Eularia

  Vòng Tay GLAMIRA Eularia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  59.527.101,00 ₫
  16.765.265  - 94.547.338  16.765.265 ₫ - 94.547.338 ₫
 40. Vòng Tay Fellers

  Vòng Tay GLAMIRA Fellers

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  70.930.240,00 ₫
  22.789.514  - 377.198.202  22.789.514 ₫ - 377.198.202 ₫
 41. Vòng Tay Flannagan

  Vòng Tay GLAMIRA Flannagan

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  29.348.270,00 ₫
  13.984.031  - 201.272.405  13.984.031 ₫ - 201.272.405 ₫
 42. Vòng Tay Gadise

  Vòng Tay GLAMIRA Gadise

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  52.694.465,00 ₫
  14.797.016  - 230.160.793  14.797.016 ₫ - 230.160.793 ₫
 43. Vòng Tay Gaver

  Vòng Tay GLAMIRA Gaver

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  42.877.823,00 ₫
  17.084.025  - 222.441.905  17.084.025 ₫ - 222.441.905 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Gentner

  Vòng Tay GLAMIRA Gentner

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  33.097.677,00 ₫
  13.162.666  - 168.909.846  13.162.666 ₫ - 168.909.846 ₫
 46. Vòng Tay Glazer

  Vòng Tay GLAMIRA Glazer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  31.413.041,00 ₫
  13.145.093  - 53.761.321  13.145.093 ₫ - 53.761.321 ₫
 47. Vòng Tay Goguen

  Vòng Tay GLAMIRA Goguen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  72.799.805,00 ₫
  20.984.564  - 273.726.152  20.984.564 ₫ - 273.726.152 ₫
 48. Vòng Tay Gould

  Vòng Tay GLAMIRA Gould

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  21.410.116,00 ₫
  9.538.438  - 115.526.493  9.538.438 ₫ - 115.526.493 ₫
 49. Vòng Tay Gowdy

  Vòng Tay GLAMIRA Gowdy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.460.328,00 ₫
  9.469.495  - 108.753.878  9.469.495 ₫ - 108.753.878 ₫
 50. Vòng Tay Greening

  Vòng Tay GLAMIRA Greening

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.56 crt - VS

  256.266.321,00 ₫
  20.394.090  - 603.519.830  20.394.090 ₫ - 603.519.830 ₫
 51. Vòng Tay Heirer

  Vòng Tay GLAMIRA Heirer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  27.138.316,00 ₫
  11.037.335  - 140.791.999  11.037.335 ₫ - 140.791.999 ₫
 52. Vòng Tay Hepner

  Vòng Tay GLAMIRA Hepner

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  29.818.975,00 ₫
  11.960.899  - 154.864.446  11.960.899 ₫ - 154.864.446 ₫
 53. Vòng Tay Hickson

  Vòng Tay GLAMIRA Hickson

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  31.680.159,00 ₫
  11.279.581  - 158.811.752  11.279.581 ₫ - 158.811.752 ₫
 54. Vòng Tay Holdridge

  Vòng Tay GLAMIRA Holdridge

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  29.617.823,00 ₫
  12.442.146  - 155.324.060  12.442.146 ₫ - 155.324.060 ₫
 55. Vòng Tay Isogon

  Vòng Tay GLAMIRA Isogon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.532 crt - VS

  49.012.919,00 ₫
  16.431.366  - 219.873.444  16.431.366 ₫ - 219.873.444 ₫
 56. Vòng Tay Janieceas

  Vòng Tay GLAMIRA Janieceas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  29.069.797,00 ₫
  11.504.525  - 135.303.617  11.504.525 ₫ - 135.303.617 ₫
 57. Vòng Tay Jent

  Vòng Tay GLAMIRA Jent

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.87 crt - VS

  108.307.779,00 ₫
  14.058.922  - 269.174.301  14.058.922 ₫ - 269.174.301 ₫
 58. Vòng Tay Knauer

  Vòng Tay GLAMIRA Knauer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.372 crt - VS

  35.624.769,00 ₫
  12.982.874  - 160.650.233  12.982.874 ₫ - 160.650.233 ₫
 59. Vòng Tay Koepke

  Vòng Tay GLAMIRA Koepke

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.286 crt - VS

  36.475.875,00 ₫
  13.134.278  - 168.707.075  13.134.278 ₫ - 168.707.075 ₫
 60. Vòng Tay Kuzma

  Vòng Tay GLAMIRA Kuzma

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  43.021.926,00 ₫
  13.109.945  - 217.183.322  13.109.945 ₫ - 217.183.322 ₫
 61. Vòng Tay Labinot

  Vòng Tay GLAMIRA Labinot

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  48.238.056,00 ₫
  14.920.031  - 206.895.974  14.920.031 ₫ - 206.895.974 ₫
 62. Vòng Tay Lalonde

  Vòng Tay GLAMIRA Lalonde

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  50.400.156,00 ₫
  15.942.818  - 258.197.525  15.942.818 ₫ - 258.197.525 ₫
 63. Vòng Tay Lamagna

  Vòng Tay GLAMIRA Lamagna

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.776.349,00 ₫
  8.536.740  - 92.829.443  8.536.740 ₫ - 92.829.443 ₫
 64. Vòng Tay Lamont

  Vòng Tay GLAMIRA Lamont

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  44.212.338,00 ₫
  14.631.283  - 200.515.386  14.631.283 ₫ - 200.515.386 ₫

You’ve viewed 60 of 102 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng