Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Skerri - Aries Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Skerri - Aries

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  11.197.870,00 ₫
  5.827.896  - 62.914.793  5.827.896 ₫ - 62.914.793 ₫
 2. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Salesisat - Virgo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Salesisat - Virgo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.848.711,00 ₫
  6.704.118  - 84.551.481  6.704.118 ₫ - 84.551.481 ₫
 3. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Rothen - Cancer Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Rothen - Cancer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  12.068.997,00 ₫
  6.602.232  - 70.584.564  6.602.232 ₫ - 70.584.564 ₫
 4. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Htod - Scorpio Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Htod - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.312 crt - VS1

  25.394.595,00 ₫
  6.113.178  - 94.980.676  6.113.178 ₫ - 94.980.676 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Ernestap - Scorpio Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Ernestap - Scorpio

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.312 crt - AAA

  15.340.681,00 ₫
  8.150.904  - 110.207.024  8.150.904 ₫ - 110.207.024 ₫
 6. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Caylus - Aquarius Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Caylus - Aquarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.084 crt - VS1

  18.520.100,00 ₫
  7.884.867  - 94.782.564  7.884.867 ₫ - 94.782.564 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Lati - Leo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Lati - Leo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  15.962.470,00 ₫
  7.349.965  - 129.183.348  7.349.965 ₫ - 129.183.348 ₫
 8. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Bylant - Libra Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Bylant - Libra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.402 crt - VS

  17.138.973,00 ₫
  8.281.092  - 138.027.643  8.281.092 ₫ - 138.027.643 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Seete - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Seete - Sagittarius

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  11.698.245,00 ₫
  6.398.460  - 68.122.316  6.398.460 ₫ - 68.122.316 ₫
 11. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Wongan - Pisces Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Wongan - Pisces

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  16.489.166,00 ₫
  7.964.112  - 119.178.676  7.964.112 ₫ - 119.178.676 ₫
 12. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Delo - Cancer Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Delo - Cancer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  16.421.523,00 ₫
  7.965.527  - 100.740.081  7.965.527 ₫ - 100.740.081 ₫
 13. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Nega - Virgo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Nega - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.461 crt - VS

  14.770.116,00 ₫
  7.091.286  - 116.037.177  7.091.286 ₫ - 116.037.177 ₫
 14. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Nigen - Capricorn Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Nigen - Capricorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.213 crt - VS

  13.862.480,00 ₫
  7.152.418  - 93.862.759  7.152.418 ₫ - 93.862.759 ₫
 15. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Ogands - Capricorn Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Ogands - Capricorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  13.816.631,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 16. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Sarsocap - Leo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Sarsocap - Leo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  13.459.463,00 ₫
  7.070.909  - 87.240.151  7.070.909 ₫ - 87.240.151 ₫
 17. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Digo - Capricorn Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Digo - Capricorn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  14.157.950,00 ₫
  7.429.209  - 85.485.441  7.429.209 ₫ - 85.485.441 ₫
 18. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Feon - Virgo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Feon - Virgo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  15.370.680,00 ₫
  8.122.602  - 92.914.649  8.122.602 ₫ - 92.914.649 ₫
 19. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Juma - Leo Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Juma - Leo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  21.539.047,00 ₫
  10.209.856  - 147.239.862  10.209.856 ₫ - 147.239.862 ₫
 20. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Nessite - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Nessite - Sagittarius

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.987.558,00 ₫
  8.578.260  - 119.872.066  8.578.260 ₫ - 119.872.066 ₫
 21. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Sodes - Cancer Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Sodes - Cancer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  14.214.554,00 ₫
  7.429.209  - 86.843.925  7.429.209 ₫ - 86.843.925 ₫
 22. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Ecgelf - Aquarius Cung hoàng đạo

  Vòng tay nữ Ecgelf - Aquarius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  18.497.741,00 ₫
  8.995.712  - 112.626.823  8.995.712 ₫ - 112.626.823 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng