Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Bylant - Libra

  Vòng Tay GLAMIRA Bylant - Libra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.402 crt - AAAAA

  14.308.738,00 ₫
 2. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Ernestap - Scorpio
 3. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Seete - Sagittarius

  Vòng Tay GLAMIRA Seete - Sagittarius

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
 4. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Skerri - Aries

  Vòng Tay GLAMIRA Skerri - Aries

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  10.307.623,00 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Lati - Leo

  Vòng Tay GLAMIRA Lati - Leo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  12.644.108,00 ₫
 6. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Wongan - Pisces

  Vòng Tay GLAMIRA Wongan - Pisces

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Delo - Cancer
 8. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Nega - Virgo
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Nigen - Capricorn
 11. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Ogands - Capricorn
 12. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Sarsocap - Leo
 13. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Digo - Capricorn

  Vòng Tay GLAMIRA Digo - Capricorn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 14. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Feon - Virgo

  Vòng Tay GLAMIRA Feon - Virgo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  13.919.144,00 ₫
 15. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Juma - Leo

  Vòng Tay GLAMIRA Juma - Leo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.842.200,00 ₫
 16. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Nessite - Sagittarius
 17. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Rothen - Cancer

  Vòng Tay GLAMIRA Rothen - Cancer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  11.050.312,00 ₫
 18. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Sodes - Cancer

  Vòng Tay GLAMIRA Sodes - Cancer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 19. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Ecgelf - Aquarius
 20. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Caylus - Aquarius
 21. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Salesisat - Virgo

  Vòng Tay GLAMIRA Salesisat - Virgo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  11.227.400,00 ₫
 22. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay GLAMIRA Htod - Scorpio

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng