Đang tải...
Tìm thấy 414 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Averyl

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.394 crt - AAA

  12.233.147,00 ₫
  6.452.799  - 286.979.765  6.452.799 ₫ - 286.979.765 ₫
 2. Vòng tay nữ Cepir

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  10.777.305,00 ₫
  5.705.632  - 73.216.628  5.705.632 ₫ - 73.216.628 ₫
 3. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  12.476.260,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 4. Vòng tay nữ Martellil

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  9.629.953,00 ₫
  5.221.673  - 261.847.813  5.221.673 ₫ - 261.847.813 ₫
 5. Vòng tay nữ Pigling

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  9.75 crt - AAA

  31.886.734,00 ₫
  13.497.388  - 8.104.046.118  13.497.388 ₫ - 8.104.046.118 ₫
 6. Vòng tay nữ Azusa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  13.700.594,00 ₫
  6.907.891  - 954.207.740  6.907.891 ₫ - 954.207.740 ₫
 7. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.183.068,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.613.566,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  19.902.356,00 ₫
  8.237.507  - 1.452.587.449  8.237.507 ₫ - 1.452.587.449 ₫
 11. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.822.573,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 12. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  22.479.230,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  25.251.671,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 14. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  18.494.627,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 15. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  14.107.572,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 16. Vòng tay nữ Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  36.076.241,00 ₫
  18.466.893  - 1.008.023.516  18.466.893 ₫ - 1.008.023.516 ₫
 17. Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  34.231.534,00 ₫
  14.345.592  - 2.725.626.326  14.345.592 ₫ - 2.725.626.326 ₫
 18. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Vitalco

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.292 crt - AAA

  6.717.702,00 ₫
  2.384.139  - 61.216.686  2.384.139 ₫ - 61.216.686 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Acrese

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  24.680.541,00 ₫
  11.678.717  - 239.455.466  11.678.717 ₫ - 239.455.466 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  13.446.726,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Aster

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  10.35 crt - AAA

  75.878.129,00 ₫
  20.105.565  - 5.728.326.812  20.105.565 ₫ - 5.728.326.812 ₫
 23. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.52 crt - AAA

  19.668.584,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 24. Vòng tay nữ Duchesse

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  7.68 crt - AAA

  41.317.444,00 ₫
  16.150.111  - 712.593.978  16.150.111 ₫ - 712.593.978 ₫
 25. Vòng tay nữ Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  15.366.152,00 ₫
  7.938.641  - 1.106.966.447  7.938.641 ₫ - 1.106.966.447 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  26.669.022,00 ₫
  11.396.266  - 1.087.452.389  11.396.266 ₫ - 1.087.452.389 ₫
 28. Vòng tay nữ Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  37.659.158,00 ₫
  16.407.940  - 3.582.987.728  16.407.940 ₫ - 3.582.987.728 ₫
 29. Vòng tay nữ Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  1.32 crt - AAA

  30.718.437,00 ₫
  13.928.990  - 3.132.535.340  13.928.990 ₫ - 3.132.535.340 ₫
 30. Vòng tay nữ Haircut

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  10.796.834,00 ₫
  5.922.141  - 1.267.876.059  5.922.141 ₫ - 1.267.876.059 ₫
 31. Vòng tay nữ Perjant

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  13.696.065,00 ₫
  6.174.310  - 166.400.152  6.174.310 ₫ - 166.400.152 ₫
 32. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.839.357,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 33. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  30.160.610,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 34. Vòng tay nữ Gaire

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  15.300.492,00 ₫
  8.191.658  - 92.716.537  8.191.658 ₫ - 92.716.537 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  56.943.973,00 ₫
  17.128.220  - 141.873.287  17.128.220 ₫ - 141.873.287 ₫
 36. Vòng tay nữ Ladan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  19.009.436,00 ₫
  9.312.408  - 285.720.336  9.312.408 ₫ - 285.720.336 ₫
 37. Vòng tay nữ Negeen

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  16.450.958,00 ₫
  8.497.317  - 191.815.121  8.497.317 ₫ - 191.815.121 ₫
 38. Vòng tay nữ Sycamore

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.75 crt - AAA

  19.493.961,00 ₫
  8.334.299  - 171.041.635  8.334.299 ₫ - 171.041.635 ₫
 39. Vòng tay nữ Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.25 crt - AAA

  43.191.303,00 ₫
  21.990.461  - 1.269.758.129  21.990.461 ₫ - 1.269.758.129 ₫
 40. Vòng tay nữ Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  23.189.039,00 ₫
  12.417.393  - 1.151.753.972  12.417.393 ₫ - 1.151.753.972 ₫
 41. Vòng tay nữ Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.64 crt - AAA

  24.006.676,00 ₫
  11.965.980  - 183.338.749  11.965.980 ₫ - 183.338.749 ₫
 42. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  38.969.530,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 43. Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  22.567.250,00 ₫
  11.508.624  - 140.716.313  11.508.624 ₫ - 140.716.313 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  46.329.967,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 46. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot

  1.05 crt - AAA

  15.909.545,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 47. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  13.205.030,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 48. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.5 crt - AAA

  32.847.013,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 49. Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3.04 crt - AAA

  44.542.429,00 ₫
  20.754.241  - 319.941.124  20.754.241 ₫ - 319.941.124 ₫
 50. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  15.225.208,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 51. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  67.040.624,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 52. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  36.359.261,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 53. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  23.832.903,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 54. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  27.846.658,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 55. Vòng tay nữ Prudence

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  27.686.188,00 ₫
  12.417.393  - 93.905.214  12.417.393 ₫ - 93.905.214 ₫
 56. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  91.521.639,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 57. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  26.913.268,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 58. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  85.617.329,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 59. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  17.878.215,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 60. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  13.647.102,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 61. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  18.594.815,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 62. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  35.515.019,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 63. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  42.762.813,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 64. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  39.076.229,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫

You’ve viewed 60 of 414 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng