Đang tải...
Tìm thấy 6863 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  6.537.137,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 2. Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  13.210.691,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 3. Vòng tay nữ Plenty

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.185 crt - AAA

  13.423.520,00 ₫
  7.004.683  - 85.754.307  7.004.683 ₫ - 85.754.307 ₫
 4. Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  25.866.385,00 ₫
  12.048.055  - 61.561.970  12.048.055 ₫ - 61.561.970 ₫
 5. Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.264 crt - AAA

  19.581.131,00 ₫
  7.788.924  - 108.890.987  7.788.924 ₫ - 108.890.987 ₫
 6. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.555.632,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 7. Vòng tay nữ Crue

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.52 crt - AAA

  27.574.961,00 ₫
  12.362.205  - 189.734.943  12.362.205 ₫ - 189.734.943 ₫
 8. Vòng tay nữ Erongy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.025 crt - AAA

  14.435.025,00 ₫
  7.607.511  - 83.801.488  7.607.511 ₫ - 83.801.488 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay GLAMIRA Becrux

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.28 crt - AAA

  49.965.327,00 ₫
  20.524.430  - 92.467.484  20.524.430 ₫ - 92.467.484 ₫
 11. Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  10.989.003,00 ₫
  6.113.178  - 66.339.302  6.113.178 ₫ - 66.339.302 ₫
 12. Vòng tay nữ Marvas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  19.427.454,00 ₫
  8.399.960  - 136.838.972  8.399.960 ₫ - 136.838.972 ₫
 13. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  21.504.519,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 14. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.02 crt - AAA

  12.413.430,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  14.635.400,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 16. Vòng tay nữ Azmidiske

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - AAA

  14.013.328,00 ₫
  6.240.536  - 75.622.279  6.240.536 ₫ - 75.622.279 ₫
 17. Vòng tay GLAMIRA Nohemi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.48 crt - AAA

  28.377.034,00 ₫
  11.649.001  - 78.321.137  11.649.001 ₫ - 78.321.137 ₫
 18. Vòng tay nữ Scabbard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.41 crt - AAA

  48.824.484,00 ₫
  14.157.102  - 479.953.573  14.157.102 ₫ - 479.953.573 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Taygeta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  39.241.227,00 ₫
  15.262.568  - 100.948.953  15.262.568 ₫ - 100.948.953 ₫
 21. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  11.905.414,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 22. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  10.371.742,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 23. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.455 crt - AAA

  21.265.933,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 24. Vòng tay nữ Fabriento

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.13 crt - AAA

  11.832.112,00 ₫
  6.304.215  - 74.815.679  6.304.215 ₫ - 74.815.679 ₫
 25. Vòng tay nữ Clay

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.2 crt - AAA

  49.484.763,00 ₫
  15.397.567  - 461.123.850  15.397.567 ₫ - 461.123.850 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Gunhilda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  9.177.408,00 ₫
  4.667.524  - 50.561.078  4.667.524 ₫ - 50.561.078 ₫
 28. Vòng tay nữ Gullie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  17.163.029,00 ₫
  8.333.450  - 99.013.674  8.333.450 ₫ - 99.013.674 ₫
 29. Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.226 crt - AAA

  33.733.989,00 ₫
  12.267.111  - 63.374.414  12.267.111 ₫ - 63.374.414 ₫
 30. Vòng tay nữ Botene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.025 crt - AAA

  9.745.989,00 ₫
  5.433.936  - 56.461.991  5.433.936 ₫ - 56.461.991 ₫
 31. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  13.265.596,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 32. Vòng tay GLAMIRA Un

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  18.240.195,00 ₫
  8.811.750  - 29.010.426  8.811.750 ₫ - 29.010.426 ₫
 33. Vòng tay nữ Ottolia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - AAA

  21.685.649,00 ₫
  8.210.620  - 299.503.290  8.210.620 ₫ - 299.503.290 ₫
 34. Vòng tay nữ Eltona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  11.560.698,00 ₫
  6.276.196  - 67.980.803  6.276.196 ₫ - 67.980.803 ₫
 35. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.145 crt - AAA

  11.547.395,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 36. Vòng tay nữ Blasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.368 crt - AAA

  18.183.309,00 ₫
  8.660.336  - 110.320.230  8.660.336 ₫ - 110.320.230 ₫
 37. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  31.611.359,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 38. Vòng tay nữ Blejan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.28 crt - AAA

  36.479.826,00 ₫
  14.318.422  - 253.588.231  14.318.422 ₫ - 253.588.231 ₫
 39. Vòng tay nữ Cariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.36 crt - AAA

  36.162.562,00 ₫
  15.176.814  - 866.712.871  15.176.814 ₫ - 866.712.871 ₫
 40. Vòng tay nữ Anika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  24.172.526,00 ₫
  11.739.566  - 149.857.778  11.739.566 ₫ - 149.857.778 ₫
 41. Vòng tay nữ Acrese

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  26.237.137,00 ₫
  11.678.717  - 239.455.466  11.678.717 ₫ - 239.455.466 ₫
 42. Vòng tay nữ Deniargnon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.34 crt - AAA

  13.335.502,00 ₫
  5.285.352  - 102.947.622  5.285.352 ₫ - 102.947.622 ₫
 43. Vòng tay nữ Pursia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - AAA

  25.154.596,00 ₫
  8.965.995  - 173.801.060  8.965.995 ₫ - 173.801.060 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  97.408.403,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 46. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  9.672.123,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 47. Vòng tay nữ Aide

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.095 crt - AAA

  37.488.217,00 ₫
  19.593.303  - 217.994.246  19.593.303 ₫ - 217.994.246 ₫
 48. Vòng tay nữ Bess

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.105 crt - AAA

  29.873.065,00 ₫
  15.690.491  - 177.225.574  15.690.491 ₫ - 177.225.574 ₫
 49. Vòng tay nữ Astropel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  6.686.287,00 ₫
  3.764.132  - 38.844.150  3.764.132 ₫ - 38.844.150 ₫
 50. Vòng tay nữ Annfil

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  35.596.528,00 ₫
  17.016.428  - 219.777.258  17.016.428 ₫ - 219.777.258 ₫
 51. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  11.021.268,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 52. Vòng đeo ngón tay Ygro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  18.749.059,00 ₫
  7.153.267  - 101.730.644  7.153.267 ₫ - 101.730.644 ₫
 53. Vòng tay Paperclip Enavant

  Bạc 925 & Đá Sapphire Đen

  0.19 crt - AAA

  12.062.206,00 ₫
  10.816.929  - 45.420.915  10.816.929 ₫ - 45.420.915 ₫
 54. Vòng tay nữ Ovidiu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.028 crt - AAA

  10.810.419,00 ₫
  5.848.274  - 63.721.395  5.848.274 ₫ - 63.721.395 ₫
 55. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.051 crt - AAA

  11.527.585,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 56. Vòng tay nữ Buendia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.19 crt - AAA

  15.593.416,00 ₫
  7.447.889  - 98.277.834  7.447.889 ₫ - 98.277.834 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Stjarna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.684 crt - AAA

  55.278.416,00 ₫
  21.839.896  - 78.639.674  21.839.896 ₫ - 78.639.674 ₫
 58. Vòng tay nữ Famed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  11.879.376,00 ₫
  5.391.483  - 66.226.099  5.391.483 ₫ - 66.226.099 ₫
 59. Vòng tay nữ Bequot

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  10.330.420,00 ₫
  5.752.330  - 60.466.687  5.752.330 ₫ - 60.466.687 ₫
 60. Vòng tay nữ Crifie

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.4 crt - AAA

  91.184.000,00 ₫
  28.797.033  - 305.138.175  28.797.033 ₫ - 305.138.175 ₫
 61. Vòng tay nữ Horsens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.114 crt - AAA

  17.872.555,00 ₫
  8.660.335  - 109.499.475  8.660.335 ₫ - 109.499.475 ₫
 62. Vòng tay nữ Novella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.3 crt - AAA

  63.124.792,00 ₫
  13.279.182  - 287.772.215  13.279.182 ₫ - 287.772.215 ₫
 63. Vòng tay nữ Tarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Đen

  0.166 crt - AAA

  11.179.472,00 ₫
  5.752.330  - 72.579.837  5.752.330 ₫ - 72.579.837 ₫
 64. Vòng tay nữ Abilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  39.114.435,00 ₫
  16.216.903  - 249.550.697  16.216.903 ₫ - 249.550.697 ₫

You’ve viewed 60 of 6863 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng