Đang tải...
Tìm thấy 331 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Aulnat

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.93 crt - AAA

  18.948.871,00 ₫
  8.517.412  - 2.606.492.359  8.517.412 ₫ - 2.606.492.359 ₫
 2. Vòng tay nữ Bugled

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  9.104.106,00 ₫
  4.839.599  - 255.225.200  4.839.599 ₫ - 255.225.200 ₫
 3. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  14.077.289,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 4. Vòng tay nữ Agneaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  22.556.495,00 ₫
  9.198.069  - 959.033.187  9.198.069 ₫ - 959.033.187 ₫
 5. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  26.120.819,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 6. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  42.565.833,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 7. Vòng tay nữ Asteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  17.693.122,00 ₫
  8.637.694  - 2.238.385.616  8.637.694 ₫ - 2.238.385.616 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  18.309.534,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Quiteze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.298 crt - AAA

  12.351.166,00 ₫
  6.337.328  - 264.055.351  6.337.328 ₫ - 264.055.351 ₫
 11. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  15.962.752,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 12. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  4.84 crt - AAA

  43.841.960,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 13. Vòng tay nữ Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  22.119.798,00 ₫
  10.062.687  - 1.155.829.421  10.062.687 ₫ - 1.155.829.421 ₫
 14. Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.66 crt - AAA

  7.732.320,00 ₫
  4.108.281  - 1.587.657.564  4.108.281 ₫ - 1.587.657.564 ₫
 15. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  14.404.457,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 16. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.65 crt - AAA

  38.148.779,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 17. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.05 crt - AAA

  16.815.201,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 18. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  13.459.746,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.5 crt - AAA

  38.450.760,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 21. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  19.456.887,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 22. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  11.995.130,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 23. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.953.187,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 24. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  66.616.098,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 25. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  36.613.977,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  22.332.910,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 28. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  27.025.907,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 29. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.358.227,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 30. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  91.097.113,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 31. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  78.258.873,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 32. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  16.548.032,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 33. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  15.458.414,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 34. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  35.090.493,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 35. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  42.140.175,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 36. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  38.623.401,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫
 37. Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  46.650.058,00 ₫
  14.508.609  - 953.111.329  14.508.609 ₫ - 953.111.329 ₫
 38. Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  33.406.537,00 ₫
  15.681.717  - 862.001.195  15.681.717 ₫ - 862.001.195 ₫
 39. Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  35.050.586,00 ₫
  15.685.962  - 1.418.035.541  15.685.962 ₫ - 1.418.035.541 ₫
 40. Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  19.081.605,00 ₫
  8.237.507  - 1.452.587.449  8.237.507 ₫ - 1.452.587.449 ₫
 41. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  21.998.100,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 42. Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.44 crt - AAA

  19.803.301,00 ₫
  9.273.918  - 805.556.180  9.273.918 ₫ - 805.556.180 ₫
 43. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  32.481.353,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  27.574.678,00 ₫
  11.396.266  - 1.087.452.389  11.396.266 ₫ - 1.087.452.389 ₫
 46. Vòng tay nữ Naya

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  41.276.972,00 ₫
  15.195.776  - 582.482.897  15.195.776 ₫ - 582.482.897 ₫
 47. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Đá Topaz Huyền Bí

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  22.210.647,00 ₫
  9.135.805  - 2.545.201.518  9.135.805 ₫ - 2.545.201.518 ₫
 48. Vòng tay nữ Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.95 crt - AAA

  22.556.213,00 ₫
  9.282.408  - 4.027.510.345  9.282.408 ₫ - 4.027.510.345 ₫
 49. Vòng tay nữ Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.88 crt - AAA

  33.452.103,00 ₫
  15.541.057  - 1.602.843.722  15.541.057 ₫ - 1.602.843.722 ₫
 50. Vòng tay nữ Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.32 crt - AAA

  29.812.781,00 ₫
  13.928.990  - 3.132.535.340  13.928.990 ₫ - 3.132.535.340 ₫
 51. Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  32.618.334,00 ₫
  14.345.592  - 2.725.626.326  14.345.592 ₫ - 2.725.626.326 ₫
 52. Vòng tay nữ Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  38.096.138,00 ₫
  16.365.771  - 1.606.965.589  16.365.771 ₫ - 1.606.965.589 ₫
 53. Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  35.581.244,00 ₫
  15.886.622  - 2.570.256.495  15.886.622 ₫ - 2.570.256.495 ₫
 54. Vòng tay nữ Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  46.105.534,00 ₫
  21.003.862  - 1.181.901.565  21.003.862 ₫ - 1.181.901.565 ₫
 55. Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  44.304.411,00 ₫
  19.579.152  - 277.931.133  19.579.152 ₫ - 277.931.133 ₫
 56. Vòng tay nữ Vavva

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  31.847.111,00 ₫
  14.335.969  - 261.194.608  14.335.969 ₫ - 261.194.608 ₫
 57. Vòng tay nữ Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  23.085.455,00 ₫
  11.019.286  - 1.057.416.873  11.019.286 ₫ - 1.057.416.873 ₫
 58. Vòng tay nữ Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  19.707.358,00 ₫
  8.776.373  - 1.128.178.612  8.776.373 ₫ - 1.128.178.612 ₫
 59. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  13.64 crt - AAA

  60.219.901,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 60. Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  50.546.929,00 ₫
  19.131.984  - 712.524.923  19.131.984 ₫ - 712.524.923 ₫
 61. Vòng tay nữ Avion

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  26.414.590,00 ₫
  9.350.898  - 2.551.035.075  9.350.898 ₫ - 2.551.035.075 ₫
 62. Vòng tay nữ Boucher

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  13.033.521,00 ₫
  5.950.159  - 1.272.758.112  5.950.159 ₫ - 1.272.758.112 ₫
 63. Vòng tay nữ Camperra

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  23.370.736,00 ₫
  10.430.610  - 1.869.401.510  10.430.610 ₫ - 1.869.401.510 ₫
 64. Vòng tay nữ Cantharides

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  25.445.255,00 ₫
  10.982.494  - 780.831.202  10.982.494 ₫ - 780.831.202 ₫

You’ve viewed 60 of 331 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng