Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Afkinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.91 crt - AAA

  408.796.174,00 ₫
  9.565.992  - 3.981.179.241  9.565.992 ₫ - 3.981.179.241 ₫
 2. Vòng tay nữ Ujil

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  3.593 crt - AAA

  93.304.084,00 ₫
  27.967.791  - 1.098.050.264  27.967.791 ₫ - 1.098.050.264 ₫
 3. Vòng tay nữ Bardenes

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  4.993 crt - AAA

  104.726.388,00 ₫
  27.827.698  - 7.491.972.037  27.827.698 ₫ - 7.491.972.037 ₫
 4. Vòng tay nữ Juft

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.593 crt - AAA

  106.748.549,00 ₫
  25.811.198  - 2.804.896.138  25.811.198 ₫ - 2.804.896.138 ₫
 5. Vòng tay nữ Lort

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.493 crt - AAA

  88.634.294,00 ₫
  27.967.791  - 2.747.108.486  27.967.791 ₫ - 2.747.108.486 ₫
 6. Vòng tay nữ Andret

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.65 crt - AAA

  158.698.680,00 ₫
  7.884.867  - 6.631.893.092  7.884.867 ₫ - 6.631.893.092 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng