Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.65 crt - AAA

  41.460.084,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 2. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  71.292.112,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 3. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.05 crt - AAA

  21.230.275,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 4. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  14.450.307,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 5. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  2.5 crt - AAA

  48.299.770,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 6. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  25.881.385,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 7. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  15.929.074,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  26.075.818,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Zircon Nâu

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  17.715.762,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 11. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  15.067.850,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 12. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  69.814.196,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 13. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.25 crt - AAA

  37.604.538,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 14. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  26.521.570,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 15. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  30.337.212,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 16. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  19.292.171,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 17. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  94.295.211,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 18. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  30.649.099,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  121.617.158,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 21. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  24.783.842,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 22. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  20.552.730,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 23. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  24.283.467,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 24. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  38.288.591,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 25. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  44.206.203,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  41.679.990,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  49.197.216,00 ₫
  14.508.609  - 953.111.329  14.508.609 ₫ - 953.111.329 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  37.340.481,00 ₫
  15.681.717  - 862.001.195  15.681.717 ₫ - 862.001.195 ₫
 30. Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  38.361.891,00 ₫
  15.685.962  - 1.418.035.541  15.685.962 ₫ - 1.418.035.541 ₫
 31. Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  22.392.910,00 ₫
  8.237.507  - 1.452.587.449  8.237.507 ₫ - 1.452.587.449 ₫
 32. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  25.932.044,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 33. Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.44 crt - AAA

  23.737.245,00 ₫
  9.273.918  - 805.556.180  9.273.918 ₫ - 805.556.180 ₫
 34. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  47.396.377,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 35. Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  30.121.836,00 ₫
  11.396.266  - 1.087.452.389  11.396.266 ₫ - 1.087.452.389 ₫
 36. Vòng tay nữ Naya

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  39.493.962,00 ₫
  15.195.776  - 582.482.897  15.195.776 ₫ - 582.482.897 ₫
 37. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Đá Zircon Nâu

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  28.380.429,00 ₫
  9.135.805  - 2.545.201.518  9.135.805 ₫ - 2.545.201.518 ₫
 38. Vòng tay nữ Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.95 crt - AAA

  32.433.524,00 ₫
  9.282.408  - 4.027.510.345  9.282.408 ₫ - 4.027.510.345 ₫
 39. Vòng tay nữ Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.88 crt - AAA

  41.319.990,00 ₫
  15.541.057  - 1.602.843.722  15.541.057 ₫ - 1.602.843.722 ₫
 40. Vòng tay nữ Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.32 crt - AAA

  35.925.960,00 ₫
  13.928.990  - 3.132.535.340  13.928.990 ₫ - 3.132.535.340 ₫
 41. Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  39.212.643,00 ₫
  14.345.592  - 2.725.626.326  14.345.592 ₫ - 2.725.626.326 ₫
 42. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  4.84 crt - AAA

  87.115.339,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 43. Vòng tay nữ Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  41.152.727,00 ₫
  16.365.771  - 1.606.965.589  16.365.771 ₫ - 1.606.965.589 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  41.751.026,00 ₫
  15.886.622  - 2.570.256.495  15.886.622 ₫ - 2.570.256.495 ₫
 46. Vòng tay nữ Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  49.728.158,00 ₫
  21.003.862  - 1.181.901.565  21.003.862 ₫ - 1.181.901.565 ₫
 47. Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  45.294.972,00 ₫
  19.579.152  - 277.931.133  19.579.152 ₫ - 277.931.133 ₫
 48. Vòng tay nữ Vavva

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  32.837.672,00 ₫
  14.335.969  - 261.194.608  14.335.969 ₫ - 261.194.608 ₫
 49. Vòng tay nữ Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  25.151.483,00 ₫
  11.019.286  - 1.057.416.873  11.019.286 ₫ - 1.057.416.873 ₫
 50. Vòng tay nữ Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  24.631.863,00 ₫
  8.776.373  - 1.128.178.612  8.776.373 ₫ - 1.128.178.612 ₫
 51. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  13.64 crt - AAA

  182.172.153,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 52. Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  53.490.311,00 ₫
  19.131.984  - 712.524.923  19.131.984 ₫ - 712.524.923 ₫
 53. Vòng tay nữ Avion

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  30.942.870,00 ₫
  9.350.898  - 2.551.035.075  9.350.898 ₫ - 2.551.035.075 ₫
 54. Vòng tay nữ Boucher

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  17.222.181,00 ₫
  5.950.159  - 1.272.758.112  5.950.159 ₫ - 1.272.758.112 ₫
 55. Vòng tay nữ Camperra

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.899.016,00 ₫
  10.430.610  - 1.869.401.510  10.430.610 ₫ - 1.869.401.510 ₫
 56. Vòng tay nữ Cantharides

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  28.416.939,00 ₫
  10.982.494  - 780.831.202  10.982.494 ₫ - 780.831.202 ₫
 57. Vòng tay nữ Cantilenen

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  23.275.925,00 ₫
  9.549.010  - 346.300.239  9.549.010 ₫ - 346.300.239 ₫
 58. Vòng tay nữ Carcan

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAA

  27.777.602,00 ₫
  11.184.852  - 1.185.135.886  11.184.852 ₫ - 1.185.135.886 ₫
 59. Vòng tay nữ Carreau

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  21.359.897,00 ₫
  9.418.823  - 332.319.176  9.418.823 ₫ - 332.319.176 ₫
 60. Vòng tay nữ Chauffen

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  22.185.459,00 ₫
  9.547.595  - 1.137.744.602  9.547.595 ₫ - 1.137.744.602 ₫
 61. Vòng tay nữ Chiourme

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.605 crt - AAA

  29.576.178,00 ₫
  9.437.219  - 2.658.397.775  9.437.219 ₫ - 2.658.397.775 ₫
 62. Vòng tay nữ Choleran

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  17.800.668,00 ₫
  8.241.470  - 243.173.186  8.241.470 ₫ - 243.173.186 ₫
 63. Vòng tay nữ Chomagen

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  25.097.143,00 ₫
  10.430.610  - 1.171.706.704  10.430.610 ₫ - 1.171.706.704 ₫
 64. Vòng tay nữ Chyle

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.999 crt - AAA

  22.159.138,00 ₫
  8.476.940  - 1.318.974.879  8.476.940 ₫ - 1.318.974.879 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng