Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Averyl

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.394 crt - AAA

  16.676.522,00 ₫
  6.452.799  - 286.979.765  6.452.799 ₫ - 286.979.765 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  19.639.716,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.65 crt - AAA

  27.572.415,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 4. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.455 crt - AAA

  20.784.804,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 5. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.65 crt - AAA

  41.290.274,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 6. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  6.57 crt - AAA

  80.575.088,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 7. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.05 crt - AAA

  20.805.748,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 8. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.503 crt - AAA

  21.638.952,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  2.5 crt - AAA

  46.601.665,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 11. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.728 crt - AAA

  40.230.374,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 12. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  17.995.102,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.78 crt - AAA

  37.934.252,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 14. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.96 crt - AAA

  27.932.695,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 15. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  3.478 crt - AAA

  89.002.784,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 16. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.25 crt - AAA

  37.434.728,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 17. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.648 crt - AAA

  34.106.440,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 18. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  1.054 crt - AAA

  43.723.941,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.5 crt - AAA

  20.480.844,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 21. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  94.153.702,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 22. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  30.479.289,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 23. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  11.685 crt - AAA

  114.003.987,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 24. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.016 crt - AAA

  26.510.249,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 25. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.86 crt - AAA

  19.279.152,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.65 crt - AAA

  28.104.204,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.11 crt - AAA

  43.354.604,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 29. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.3 crt - AAA

  68.290.994,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 30. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.15 crt - AAA

  46.717.702,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫
 31. Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  48.970.802,00 ₫
  14.508.609  - 953.111.329  14.508.609 ₫ - 953.111.329 ₫
 32. Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAA

  42.264.986,00 ₫
  15.681.717  - 862.001.195  15.681.717 ₫ - 862.001.195 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.135 crt - AAA

  43.371.302,00 ₫
  15.685.962  - 1.418.035.541  15.685.962 ₫ - 1.418.035.541 ₫
 34. Vòng tay nữ Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.895 crt - AAA

  24.826.861,00 ₫
  8.237.507  - 1.452.587.449  8.237.507 ₫ - 1.452.587.449 ₫
 35. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AAA

  24.969.785,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 36. Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.44 crt - AAA

  23.510.831,00 ₫
  9.273.918  - 805.556.180  9.273.918 ₫ - 805.556.180 ₫
 37. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AAA

  62.905.737,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 38. Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.284 crt - AAA

  36.857.654,00 ₫
  11.396.266  - 1.087.452.389  11.396.266 ₫ - 1.087.452.389 ₫
 39. Vòng tay nữ Naya

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  48.097.694,00 ₫
  15.195.776  - 582.482.897  15.195.776 ₫ - 582.482.897 ₫
 40. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Princess Đá Zircon Trắng

  Vòng tay nữ Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.05 crt - AAA

  29.342.689,00 ₫
  9.135.805  - 2.545.201.518  9.135.805 ₫ - 2.545.201.518 ₫
 41. Vòng tay nữ Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.95 crt - AAA

  31.924.093,00 ₫
  9.282.408  - 4.027.510.345  9.282.408 ₫ - 4.027.510.345 ₫
 42. Vòng tay nữ Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.88 crt - AAA

  40.867.162,00 ₫
  15.541.057  - 1.602.843.722  15.541.057 ₫ - 1.602.843.722 ₫
 43. Vòng tay nữ Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.32 crt - AAA

  35.586.339,00 ₫
  13.928.990  - 3.132.535.340  13.928.990 ₫ - 3.132.535.340 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.5 crt - AAA

  46.089.969,00 ₫
  14.345.592  - 2.725.626.326  14.345.592 ₫ - 2.725.626.326 ₫
 46. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  4.84 crt - AAA

  84.624.785,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 47. Vòng tay nữ Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  42.256.496,00 ₫
  16.365.771  - 1.606.965.589  16.365.771 ₫ - 1.606.965.589 ₫
 48. Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.122 crt - AAA

  45.600.064,00 ₫
  15.886.622  - 2.570.256.495  15.886.622 ₫ - 2.570.256.495 ₫
 49. Vòng tay nữ Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.97 crt - AAA

  50.747.021,00 ₫
  21.003.862  - 1.181.901.565  21.003.862 ₫ - 1.181.901.565 ₫
 50. Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  52.285.505,00 ₫
  19.579.152  - 277.931.133  19.579.152 ₫ - 277.931.133 ₫
 51. Vòng tay nữ Vavva

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  39.828.205,00 ₫
  14.335.969  - 261.194.608  14.335.969 ₫ - 261.194.608 ₫
 52. Vòng tay nữ Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  25.094.879,00 ₫
  11.019.286  - 1.057.416.873  11.019.286 ₫ - 1.057.416.873 ₫
 53. Vòng tay nữ Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  23.782.810,00 ₫
  8.776.373  - 1.128.178.612  8.776.373 ₫ - 1.128.178.612 ₫
 54. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  13.64 crt - AAA

  175.153.319,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 55. Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.916 crt - AAA

  55.075.209,00 ₫
  19.131.984  - 712.524.923  19.131.984 ₫ - 712.524.923 ₫
 56. Vòng tay nữ Avion

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.85 crt - AAA

  67.763.450,00 ₫
  9.350.898  - 2.551.035.075  9.350.898 ₫ - 2.551.035.075 ₫
 57. Vòng tay nữ Boucher

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  16.995.767,00 ₫
  5.950.159  - 1.272.758.112  5.950.159 ₫ - 1.272.758.112 ₫
 58. Vòng tay nữ Camperra

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  36.361.240,00 ₫
  10.430.610  - 1.869.401.510  10.430.610 ₫ - 1.869.401.510 ₫
 59. Vòng tay nữ Cantharides

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.086 crt - AAA

  36.398.033,00 ₫
  10.982.494  - 780.831.202  10.982.494 ₫ - 780.831.202 ₫
 60. Vòng tay nữ Cantilenen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.17 crt - AAA

  46.907.889,00 ₫
  9.549.010  - 346.300.239  9.549.010 ₫ - 346.300.239 ₫
 61. Vòng tay nữ Carcan

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.058 crt - AAA

  42.069.986,00 ₫
  11.184.852  - 1.185.135.886  11.184.852 ₫ - 1.185.135.886 ₫
 62. Vòng tay nữ Carreau

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  25.378.746,00 ₫
  9.418.823  - 332.319.176  9.418.823 ₫ - 332.319.176 ₫
 63. Vòng tay nữ Chauffen

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  22.128.855,00 ₫
  9.547.595  - 1.137.744.602  9.547.595 ₫ - 1.137.744.602 ₫
 64. Vòng tay nữ Chiourme

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.605 crt - AAA

  55.698.696,00 ₫
  9.437.219  - 2.658.397.775  9.437.219 ₫ - 2.658.397.775 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng