Đang tải...
Tìm thấy 304 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay SYLVIE Matsalar Đá Zircon Xanh

  Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.65 crt - AAA

  44.800.921,00 ₫
  15.830.347  - 1.374.712.877  15.830.347 ₫ - 1.374.712.877 ₫
 2. Vòng Tay Maryjane Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.502.241,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 3. Vòng tay Alexandria Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  23.088.805,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 4. Vòng Tay Jamey Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.503 crt - AAA

  13.053.979,00 ₫
  5.545.163  - 270.350.386  5.545.163 ₫ - 270.350.386 ₫
 5. Vòng Tay Tera Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  23.908.819,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 6. Vòng Tay Violette Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  14.512.321,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 7. Vòng Tay Vision Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Vision

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.1 crt - AAA

  61.869.533,00 ₫
  18.898.437  - 2.842.213.567  18.898.437 ₫ - 2.842.213.567 ₫
 8. Vòng Tay Genia Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.65 crt - AAA

  35.493.372,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Chau Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  6.57 crt - AAA

  67.217.873,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 11. Vòng Tay Gertrud Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.05 crt - AAA

  19.457.278,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 12. Vòng Tay Keli Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2.5 crt - AAA

  44.095.812,00 ₫
  12.706.022  - 2.129.521.325  12.706.022 ₫ - 2.129.521.325 ₫
 13. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  16.281.581,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 14. Vòng Tay Freddie Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  3.478 crt - AAA

  61.561.049,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 15. Vòng Tay Jacki Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jacki

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.25 crt - AAA

  31.949.982,00 ₫
  14.777.009  - 238.218.719  14.777.009 ₫ - 238.218.719 ₫
 16. Vòng Tay Lynne Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  23.826.898,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 17. Vòng Tay Malinda Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  26.744.935,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 18. Vòng Tay Leia Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  17.370.879,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Ari Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  47.378.029,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 21. Vòng Tay Mae Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  26.876.063,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 22. Vòng Tay Mariella Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  113.686.401,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 23. Vòng Tay Emory Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  23.066.366,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 24. Vòng Tay Marianne Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  19.263.968,00 ₫
  5.526.238  - 1.743.144.264  5.526.238 ₫ - 1.743.144.264 ₫
 25. Vòng Tay Shemeka Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  22.613.506,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay Dee Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.11 crt - AAA

  33.499.168,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 28. Vòng Tay Kadalina Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  38.212.692,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 29. Vòng tay Lou Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  35.968.130,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 30. Vòng tay Mai Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.71 crt - AAA

  30.824.187,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 31. Vòng tay Ola Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  32.593.447,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 32. Vòng tay Ina Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  33.631.646,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 33. Vòng Tay Holland Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  20.041.262,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 34. Vòng Tay Mylah Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  23.040.949,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 35. Vòng Tay Ora Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.44 crt - AAA

  20.979.697,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 36. Vòng Tay Tierney Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  43.481.544,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 37. Vòng Tay Terisa Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Terisa

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  26.841.186,00 ₫
  9.745.537  - 1.026.058.067  9.745.537 ₫ - 1.026.058.067 ₫
 38. Vòng Tay Naya Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.27 crt - AAA

  27.922.371,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 39. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  25.506.670,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 40. Vòng Tay Liz Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.95 crt - AAA

  29.694.607,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 41. Vòng Tay Giuliana Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.88 crt - AAA

  36.327.985,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 42. Vòng Tay Karsyn Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.32 crt - AAA

  31.546.058,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 43. Vòng Tay Madisyn Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  34.687.687,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Aimee Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  4.84 crt - AAA

  81.703.702,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 46. Vòng Tay Emery Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  35.322.771,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 47. Vòng tay Kinslee Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  36.650.259,00 ₫
  13.438.978  - 2.450.487.625  13.438.978 ₫ - 2.450.487.625 ₫
 48. Vòng Tay Marjorie Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  42.604.212,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 49. Vòng tay Missay Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Missay

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  38.517.392,00 ₫
  16.465.161  - 258.938.327  16.465.161 ₫ - 258.938.327 ₫
 50. Vòng Tay Vavva Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Vavva

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  28.317.103,00 ₫
  12.186.382  - 245.234.122  12.186.382 ₫ - 245.234.122 ₫
 51. Vòng Tay Dorissa Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  21.887.037,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 52. Vòng Tay Pulga Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Pulga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.25 crt - AAA

  22.614.587,00 ₫
  7.475.561  - 1.068.005.027  7.475.561 ₫ - 1.068.005.027 ₫
 53. Vòng Tay Rines Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  13.64 crt - AAA

  177.013.468,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 54. Vòng tay Shirely Đá Zircon Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Shirely

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.916 crt - AAA

  45.720.969,00 ₫
  16.013.113  - 673.007.144  16.013.113 ₫ - 673.007.144 ₫
 55. Vòng Tay Avion Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  28.254.648,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 56. Vòng Tay Boucher Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Boucher

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  15.793.306,00 ₫
  5.158.542  - 1.210.378.660  5.158.542 ₫ - 1.210.378.660 ₫
 57. Vòng Tay Camperra Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  24.992.707,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 58. Vòng Tay Cantharides Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cantharides

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  25.268.479,00 ₫
  9.331.609  - 732.537.487  9.331.609 ₫ - 732.537.487 ₫
 59. Vòng Tay Cantilenen Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Cantilenen

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  20.776.652,00 ₫
  8.270.431  - 321.692.490  8.270.431 ₫ - 321.692.490 ₫
 60. Vòng Tay Carcan Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carcan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAA

  24.431.161,00 ₫
  9.560.067  - 1.119.171.395  9.560.067 ₫ - 1.119.171.395 ₫
 61. Vòng Tay Carreau Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carreau

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  18.556.696,00 ₫
  8.013.586  - 306.106.015  8.013.586 ₫ - 306.106.015 ₫
 62. Vòng Tay Chauffen Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chauffen

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.266.130,00 ₫
  8.083.880  - 1.074.912.822  8.083.880 ₫ - 1.074.912.822 ₫
 63. Vòng Tay Chiourme Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chiourme

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  1.605 crt - AAA

  26.896.881,00 ₫
  8.154.175  - 2.529.605.835  8.154.175 ₫ - 2.529.605.835 ₫
 64. Vòng Tay Choleran Đá Zircon Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Choleran

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  15.687.864,00 ₫
  7.097.052  - 230.350.047  7.097.052 ₫ - 230.350.047 ₫

You’ve viewed 60 of 304 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng