Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Crissy

  Vòng Tay GLAMIRA Crissy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.744.514,00 ₫
  10.087.277  - 129.166.354  10.087.277 ₫ - 129.166.354 ₫
 2. Vòng Tay Berry

  Vòng Tay GLAMIRA Berry

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.035 crt - VS

  71.721.866,00 ₫
  17.390.347  - 308.823.170  17.390.347 ₫ - 308.823.170 ₫
 3. Vòng Tay Ashli

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  27.561.977,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 4. Vòng Tay Carolin

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.64 crt - AAA

  20.764.487,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 5. Vòng Tay Bobbi

  Vòng Tay GLAMIRA Bobbi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.255 crt - AAA

  34.811.785,00 ₫
  12.372.392  - 261.779.851  12.372.392 ₫ - 261.779.851 ₫
 6. Vòng Tay Marx

  Vòng Tay GLAMIRA Marx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.255 crt - AAA

  36.122.238,00 ₫
  12.952.593  - 269.282.446  12.952.593 ₫ - 269.282.446 ₫
 7. Vòng Tay Brian

  Vòng Tay GLAMIRA Brian

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  36.451.542,00 ₫
  14.781.335  - 178.332.032  14.781.335 ₫ - 178.332.032 ₫
 8. Vòng Tay Diego

  Vòng Tay GLAMIRA Diego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.665 crt - AAA

  42.901.073,00 ₫
  17.990.014  - 278.812.776  17.990.014 ₫ - 278.812.776 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Liam

  Vòng Tay GLAMIRA Liam

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAAAA

  22.490.221,00 ₫
  11.159.270  - 149.849.194  11.159.270 ₫ - 149.849.194 ₫
 11. Vòng Tay Almeda

  Vòng Tay GLAMIRA Almeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  25.111.129,00 ₫
  13.418.160  - 151.876.924  13.418.160 ₫ - 151.876.924 ₫
 12. Vòng Tay Jeane

  Vòng Tay GLAMIRA Jeane

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  25.583.994,00 ₫
  12.648.704  - 171.140.347  12.648.704 ₫ - 171.140.347 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng