Đang tải...
Tìm thấy 982 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Token

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  5.5 crt - AAA

  52.127.015,00 ₫
  14.139.272  - 554.733.595  14.139.272 ₫ - 554.733.595 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  13.673.140,00 ₫
  6.973.551  - 31.316.453  6.973.551 ₫ - 31.316.453 ₫
 3. Vòng tay nữ Staci

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.8 crt - AAA

  20.078.110,00 ₫
  8.205.243  - 171.098.238  8.205.243 ₫ - 171.098.238 ₫
 4. Vòng tay nữ Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.503 crt - AA

  22.148.383,00 ₫
  6.299.969  - 288.309.950  6.299.969 ₫ - 288.309.950 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Bordeaux Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Bordeaux

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.71 crt - AAA

  17.054.916,00 ₫
  4.903.278  - 246.465.805  4.903.278 ₫ - 246.465.805 ₫
 6. Vòng tay nữ Abatan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  3.026 crt - AA

  84.991.010,00 ₫
  25.655.538  - 3.065.331.129  25.655.538 ₫ - 3.065.331.129 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.35 crt - AA

  20.290.657,00 ₫
  8.719.769  - 337.561.794  8.719.769 ₫ - 337.561.794 ₫
 8. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  5.216.011,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Vitalco

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  10.000.705,00 ₫
  2.384.139  - 61.216.686  2.384.139 ₫ - 61.216.686 ₫
 11. Vòng tay nữ Scheddi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AA

  13.930.404,00 ₫
  5.929.783  - 276.239.256  5.929.783 ₫ - 276.239.256 ₫
 12. Vòng tay nữ Novella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.3 crt - AAA

  61.426.687,00 ₫
  13.279.182  - 287.772.215  13.279.182 ₫ - 287.772.215 ₫
 13. Vòng tay nữ Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  4.7 crt - AAA

  49.890.894,00 ₫
  15.121.626  - 481.235.076  15.121.626 ₫ - 481.235.076 ₫
 14. Vòng tay nữ Kora

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.284 crt - AAA

  19.193.398,00 ₫
  6.082.046  - 87.608.074  6.082.046 ₫ - 87.608.074 ₫
 15. Vòng tay nữ Lilars

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAA

  13.139.936,00 ₫
  6.113.178  - 134.150.301  6.113.178 ₫ - 134.150.301 ₫
 16. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.455 crt - AA

  21.294.235,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 17. Vòng tay nữ Latesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.332 crt - AAA

  24.970.633,00 ₫
  10.049.951  - 61.324.235  10.049.951 ₫ - 61.324.235 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.65 crt - AA

  28.081.846,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Berlingot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.708.702,00 ₫
  6.948.645  - 119.221.127  6.948.645 ₫ - 119.221.127 ₫
 21. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - AA

  22.866.682,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  10.109.951,00 ₫
  5.338.842  - 22.418.383  5.338.842 ₫ - 22.418.383 ₫
 23. Vòng tay nữ Como

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - AA

  28.445.807,00 ₫
  8.697.128  - 1.653.827.063  8.697.128 ₫ - 1.653.827.063 ₫
 24. Vòng tay nữ Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AA

  45.529.026,00 ₫
  18.466.893  - 1.008.023.516  18.466.893 ₫ - 1.008.023.516 ₫
 25. Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  22.793.664,00 ₫
  11.508.624  - 140.716.313  11.508.624 ₫ - 140.716.313 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Prudence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  28.167.317,00 ₫
  12.417.393  - 93.905.214  12.417.393 ₫ - 93.905.214 ₫
 28. Vòng tay nữ Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.8 crt - AA

  31.300.039,00 ₫
  24.988.749  - 1.757.149.406  24.988.749 ₫ - 1.757.149.406 ₫
 29. Vòng tay nữ Raziela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.44 crt - AAA

  22.123.761,00 ₫
  7.488.643  - 217.682.923  7.488.643 ₫ - 217.682.923 ₫
 30. Vòng tay nữ Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.25 crt - AA

  51.059.190,00 ₫
  21.990.461  - 1.269.758.129  21.990.461 ₫ - 1.269.758.129 ₫
 31. Vòng tay nữ Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  17.658.594,00 ₫
  7.938.641  - 1.106.966.447  7.938.641 ₫ - 1.106.966.447 ₫
 32. Vòng tay nữ Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  25.481.481,00 ₫
  12.417.393  - 1.151.753.972  12.417.393 ₫ - 1.151.753.972 ₫
 33. Vòng tay nữ Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - AA

  72.753.331,00 ₫
  16.407.940  - 3.582.987.728  16.407.940 ₫ - 3.582.987.728 ₫
 34. Vòng tay nữ Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.64 crt - AAA

  24.940.634,00 ₫
  11.965.980  - 183.338.749  11.965.980 ₫ - 183.338.749 ₫
 35. Vòng tay nữ Leora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.555 crt - AAA

  45.417.802,00 ₫
  19.157.455  - 255.012.935  19.157.455 ₫ - 255.012.935 ₫
 36. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.65 crt - AA

  41.799.705,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 37. Vòng tay nữ Chau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  6.57 crt - AA

  100.697.634,00 ₫
  15.792.377  - 14.163.725.323  15.792.377 ₫ - 14.163.725.323 ₫
 38. Vòng tay nữ Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.05 crt - AA

  22.758.569,00 ₫
  7.359.587  - 1.025.485.701  7.359.587 ₫ - 1.025.485.701 ₫
 39. Vòng tay nữ Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  2.5 crt - AA

  51.695.980,00 ₫
  15.090.494  - 2.250.838.386  15.090.494 ₫ - 2.250.838.386 ₫
 40. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.728 crt - AA

  45.069.974,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 41. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.52 crt - AA

  21.872.442,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 42. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AA

  31.821.074,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 43. Vòng tay GLAMIRA Lilliam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  36.709.635,00 ₫
  17.807.462  - 110.311.172  17.807.462 ₫ - 110.311.172 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  3.04 crt - AAA

  55.353.699,00 ₫
  20.754.241  - 319.941.124  20.754.241 ₫ - 319.941.124 ₫
 46. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Đá Sapphire Xanh

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.96 crt - AA

  28.442.126,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 47. Vòng tay nữ Freddie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  3.478 crt - AA

  71.908.525,00 ₫
  24.418.752  - 2.601.635.215  24.418.752 ₫ - 2.601.635.215 ₫
 48. Vòng tay nữ Jacki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  37.944.159,00 ₫
  17.569.728  - 255.145.960  17.569.728 ₫ - 255.145.960 ₫
 49. Vòng tay nữ Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.648 crt - AA

  36.370.580,00 ₫
  9.526.369  - 1.249.539.358  9.526.369 ₫ - 1.249.539.358 ₫
 50. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.054 crt - AA

  33.620.216,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 51. Vòng tay nữ Marg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.529 crt - AAA

  36.906.049,00 ₫
  11.992.018  - 174.364.831  11.992.018 ₫ - 174.364.831 ₫
 52. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  24.358.184,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 53. Vòng tay nữ Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.708 crt - AA

  96.389.540,00 ₫
  19.621.038  - 1.736.563.842  19.621.038 ₫ - 1.736.563.842 ₫
 54. Vòng tay nữ Libby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.38 crt - AAA

  33.637.197,00 ₫
  13.317.672  - 275.460.951  13.317.672 ₫ - 275.460.951 ₫
 55. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.2 crt - AAA

  29.496.651,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 56. Vòng tay nữ Sheron

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.6 crt - AAA

  31.545.981,00 ₫
  11.428.247  - 183.408.941  11.428.247 ₫ - 183.408.941 ₫
 57. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  11.685 crt - AA

  143.551.017,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 58. Vòng tay nữ Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.016 crt - AA

  24.727.239,00 ₫
  7.330.153  - 2.997.353.714  7.330.153 ₫ - 2.997.353.714 ₫
 59. Vòng tay nữ Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.86 crt - AA

  19.448.962,00 ₫
  6.339.592  - 1.830.670.562  6.339.592 ₫ - 1.830.670.562 ₫
 60. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.65 crt - AA

  31.953.242,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 61. Vòng tay nữ Towanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.444.661,00 ₫
  5.903.745  - 72.622.295  5.903.745 ₫ - 72.622.295 ₫
 62. Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.11 crt - AA

  40.382.920,00 ₫
  15.885.207  - 1.644.714.468  15.885.207 ₫ - 1.644.714.468 ₫
 63. Vòng tay nữ Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.3 crt - AA

  69.196.650,00 ₫
  17.827.839  - 1.150.640.581  17.827.839 ₫ - 1.150.640.581 ₫
 64. Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - AA

  52.378.052,00 ₫
  17.569.728  - 1.637.035.637  17.569.728 ₫ - 1.637.035.637 ₫

You’ve viewed 60 of 982 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng