Đang tải...
Tìm thấy 320 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Linn Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.09 crt - VS

  50.976.572,00 ₫
  7.721.592  - 154.028.480  7.721.592 ₫ - 154.028.480 ₫
 2. Vòng Tay Glennis Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Glennis

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.66 crt - AAA

  27.190.767,00 ₫
  6.453.586  - 158.527.875  6.453.586 ₫ - 158.527.875 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reconstruction Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Reconstruction

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - VS

  12.101.757,00 ₫
  4.684.054  - 63.170.524  4.684.054 ₫ - 63.170.524 ₫
 4. Vòng Tay SYLVIE Lyrical Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.53 crt - VS

  173.061.828,00 ₫
  28.347.655  - 530.311.234  28.347.655 ₫ - 530.311.234 ₫
 5. Vòng Tay Coryphaei Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Coryphaei

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  10.150.270,00 ₫
  5.130.154  - 70.362.200  5.130.154 ₫ - 70.362.200 ₫
 6. Vòng Tay Crystle Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Crystle

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1 crt - AAA

  18.105.459,00 ₫
  5.002.813  - 110.916.790  5.002.813 ₫ - 110.916.790 ₫
 7. Vòng Tay Liyla Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Liyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  16.969.118,00 ₫
  6.722.327  - 41.053.135  6.722.327 ₫ - 41.053.135 ₫
 8. Vòng Tay Stefani Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Stefani

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  16.756.072,00 ₫
  6.852.102  - 115.959.074  6.852.102 ₫ - 115.959.074 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Theola Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Theola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAA

  12.263.705,00 ₫
  5.272.095  - 108.064.448  5.272.095 ₫ - 108.064.448 ₫
 11. Vòng Tay Couronne Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Couronne

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  36.288.781,00 ₫
  11.547.782  - 77.219.174  11.547.782 ₫ - 77.219.174 ₫
 12. Vòng Tay Artefact Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Artefact

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  9.870.444,00 ₫
  5.216.941  - 59.425.981  5.216.941 ₫ - 59.425.981 ₫
 13. Vòng Tay Wendie Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Wendie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.12 crt - VS

  117.630.737,00 ₫
  13.721.508  - 461.583.647  13.721.508 ₫ - 461.583.647 ₫
 14. Vòng Tay Lupulin Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Lupulin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  22.807.356,00 ₫
  10.526.348  - 42.844.025  10.526.348 ₫ - 42.844.025 ₫
 15. Vòng Tay Junella Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Junella

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.85 crt - AAA

  50.785.154,00 ₫
  17.260.031  - 210.651.333  17.260.031 ₫ - 210.651.333 ₫
 16. Vòng Tay Famed Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Famed

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.587.719,00 ₫
  4.684.054  - 58.601.375  4.684.054 ₫ - 58.601.375 ₫
 17. Vòng Tay Phaedra Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Phaedra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  16.836.909,00 ₫
  4.562.390  - 66.712.286  4.562.390 ₫ - 66.712.286 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Trouville Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Trouville

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  20.342.988,00 ₫
  6.680.691  - 99.669.645  6.680.691 ₫ - 99.669.645 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Uniquelove Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Uniquelove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.215 crt - VS

  12.959.081,00 ₫
  5.588.962  - 68.158.738  5.588.962 ₫ - 68.158.738 ₫
 21. Vòng Tay Mitul Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Mitul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  2.2 crt - AAA

  28.766.989,00 ₫
  9.550.605  - 187.619.033  9.550.605 ₫ - 187.619.033 ₫
 22. Vòng tay SYLVIE Avitus Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay SYLVIE Avitus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.4 crt - VS

  77.470.613,00 ₫
  10.325.738  - 232.386.429  10.325.738 ₫ - 232.386.429 ₫
 23. Vòng Tay Amontillado Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Amontillado

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  27.781.511,00 ₫
  5.596.532  - 81.082.128  5.596.532 ₫ - 81.082.128 ₫
 24. Vòng Tay Valdas Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Valdas

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  11.969.008,00 ₫
  5.255.874  - 66.509.517  5.255.874 ₫ - 66.509.517 ₫
 25. Vòng Tay Bodvar Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Bodvar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  19.367.246,00 ₫
  9.032.857  - 119.500.840  9.032.857 ₫ - 119.500.840 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Auzits Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Auzits

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  12.794.430,00 ₫
  6.482.244  - 82.907.091  6.482.244 ₫ - 82.907.091 ₫
 28. Vòng Tay Emeizno Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Emeizno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.250.035,00 ₫
  5.109.877  - 56.181.616  5.109.877 ₫ - 56.181.616 ₫
 29. Vòng Tay Impugn Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Impugn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.87 crt - VS

  68.289.325,00 ₫
  10.492.282  - 90.157.709  10.492.282 ₫ - 90.157.709 ₫
 30. Vòng Tay Caciana Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Caciana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.48 crt - VS

  402.335.290,00 ₫
  24.271.919  - 421.497.332  24.271.919 ₫ - 421.497.332 ₫
 31. Vòng tay Paperclip Briefless Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Briefless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  42.630.439,00 ₫
  8.289.357  - 53.474.735  8.289.357 ₫ - 53.474.735 ₫
 32. Vòng Tay Turnage Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Turnage

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  19.153.388,00 ₫
  6.680.691  - 97.047.117  6.680.691 ₫ - 97.047.117 ₫
 33. Vòng Tay Ciclon Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Ciclon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  13.188.890,00 ₫
  6.268.116  - 77.053.707  6.268.116 ₫ - 77.053.707 ₫
 34. Vòng Tay Belema Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Belema

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  22.833.040,00 ₫
  7.009.994  - 45.363.816  7.009.994 ₫ - 45.363.816 ₫
 35. Vòng tay Frae Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Frae

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.85 crt - VS

  40.766.550,00 ₫
  11.567.249  - 214.713.281  11.567.249 ₫ - 214.713.281 ₫
 36. Vòng Tay Regin Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Regin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  153.263.080,00 ₫
  22.534.831  - 226.616.863  22.534.831 ₫ - 226.616.863 ₫
 37. Vòng Tay Alliance Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Alliance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  27.666.878,00 ₫
  5.515.423  - 88.327.886  5.515.423 ₫ - 88.327.886 ₫
 38. Vòng đeo ngón tay Ygro Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Ygro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  16.954.520,00 ₫
  6.285.960  - 91.707.436  6.285.960 ₫ - 91.707.436 ₫
 39. Vòng Tay Iloilo Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Iloilo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.76 crt - VS

  35.987.867,00 ₫
  12.702.777  - 121.464.768  12.702.777 ₫ - 121.464.768 ₫
 40. Vòng tay Leonarda Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Leonarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.48 crt - VS

  54.164.162,00 ₫
  9.155.602  - 138.358.187  9.155.602 ₫ - 138.358.187 ₫
 41. Vòng tay Jami Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Jami

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  29.065.470,00 ₫
  10.053.481  - 61.691.634  10.053.481 ₫ - 61.691.634 ₫
 42. Vòng tay Sheena Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Sheena

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.34 crt - VS

  54.841.424,00 ₫
  14.529.085  - 114.831.120  14.529.085 ₫ - 114.831.120 ₫
 43. Vòng Tay Grase Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Grase

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.378 crt - VS

  25.747.294,00 ₫
  8.041.703  - 98.215.635  8.041.703 ₫ - 98.215.635 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Oriyg Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Oriyg

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.15 crt - VS

  124.343.605,00 ₫
  17.665.577  - 239.015.752  17.665.577 ₫ - 239.015.752 ₫
 46. Vòng Tay Dhantri Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Dhantri

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.22 crt - AAA

  9.799.067,00 ₫
  4.542.113  - 55.613.851  4.542.113 ₫ - 55.613.851 ₫
 47. Vòng Tay Jogging Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Jogging

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.75 crt - VS

  8.701.391,00 ₫
  3.369.815  - 116.580.916  3.369.815 ₫ - 116.580.916 ₫
 48. Vòng tay Shona Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng tay GLAMIRA Shona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.864 crt - VS

  102.377.077,00 ₫
  11.839.775  - 125.866.293  11.839.775 ₫ - 125.866.293 ₫
 49. Vòng Tay Svante Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Svante

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.14 crt - VS

  103.206.553,00 ₫
  9.742.833  - 227.862.696  9.742.833 ₫ - 227.862.696 ₫
 50. Vòng Tay Kusso Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Kusso

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  42.907.561,00 ₫
  6.092.920  - 118.865.489  6.092.920 ₫ - 118.865.489 ₫
 51. Vòng Tay Brella Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Brella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  36.645.932,00 ₫
  6.871.568  - 179.129.599  6.871.568 ₫ - 179.129.599 ₫
 52. Vòng Tay Delie Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Delie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.602.378,00 ₫
  6.151.319  - 89.841.922  6.151.319 ₫ - 89.841.922 ₫
 53. Vòng Tay Anabelle Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Anabelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  36.097.905,00 ₫
  9.129.648  - 82.849.232  9.129.648 ₫ - 82.849.232 ₫
 54. Vòng Tay Filippu Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Filippu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.32 crt - VS

  20.574.421,00 ₫
  8.119.027  - 196.892.510  8.119.027 ₫ - 196.892.510 ₫
 55. Vòng Tay Acqui Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Acqui

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.038 crt - VS

  19.920.681,00 ₫
  6.832.636  - 136.358.034  6.832.636 ₫ - 136.358.034 ₫
  Mới

 56. Vòng Tay Ezhorir Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Ezhorir

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  9.297.271,00 ₫
  5.028.768  - 58.506.742  5.028.768 ₫ - 58.506.742 ₫
  Mới

 57. Vòng Tay Wowita Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Wowita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  9.994.541,00 ₫
  5.211.264  - 65.144.180  5.211.264 ₫ - 65.144.180 ₫
  Mới

 58. Vòng Tay Apopaca Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Apopaca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.282 crt - VS

  12.679.795,00 ₫
  6.404.379  - 79.203.102  6.404.379 ₫ - 79.203.102 ₫
  Mới

 59. Vòng Tay Ezhoriban Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Ezhoriban

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  12.329.674,00 ₫
  5.758.751  - 92.897.037  5.758.751 ₫ - 92.897.037 ₫
  Mới

 60. Vòng đeo ngón tay Fekete Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Fekete

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.247.712,00 ₫
  5.819.583  - 83.447.818  5.819.583 ₫ - 83.447.818 ₫
  Mới

 61. Vòng Tay Piacenza Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Piacenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.397.687,00 ₫
  5.332.927  - 78.581.263  5.332.927 ₫ - 78.581.263 ₫
  Mới

 62. Vòng Tay Elvie Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Elvie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.76 crt - VS

  57.289.840,00 ₫
  15.070.084  - 185.389.613  15.070.084 ₫ - 185.389.613 ₫
 63. Vòng Tay Effette Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Effette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  12.111.219,00 ₫
  6.407.624  - 85.326.844  6.407.624 ₫ - 85.326.844 ₫
 64. Vòng Tay Endurcire Hình Chữ Nhật Dài

  Vòng Tay GLAMIRA Endurcire

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.455 crt - VS

  12.851.476,00 ₫
  6.112.386  - 97.358.037  6.112.386 ₫ - 97.358.037 ₫

You’ve viewed 60 of 320 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng