Đang tải...
Tìm thấy 168 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  66.164.685,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 2. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.737.258,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 3. Vòng tay nữ Degencia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAA

  11.602.868,00 ₫
  6.091.952  - 163.173.754  6.091.952 ₫ - 163.173.754 ₫
 4. Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  28.932.030,00 ₫
  9.071.843  - 924.717.313  9.071.843 ₫ - 924.717.313 ₫
 5. Vòng tay nữ Vitale

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  25.482.897,00 ₫
  8.094.301  - 241.130.930  8.094.301 ₫ - 241.130.930 ₫
 6. Vòng tay nữ Leia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  68.650.427,00 ₫
  7.865.622  - 867.590.223  7.865.622 ₫ - 867.590.223 ₫
 7. Vòng tay nữ Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.56 crt - AA

  145.530.440,00 ₫
  12.659.373  - 12.461.799.426  12.659.373 ₫ - 12.461.799.426 ₫
 8. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - H Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - H

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  28.373.355,00 ₫
  11.821.359  - 852.813.315  11.821.359 ₫ - 852.813.315 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Octant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  10.580.892,00 ₫
  4.430.922  - 440.969.607  4.430.922 ₫ - 440.969.607 ₫
 11. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  27.111.945,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 12. Vòng tay nữ Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  20.171.224,00 ₫
  9.273.918  - 805.556.180  9.273.918 ₫ - 805.556.180 ₫
 13. Vòng tay nữ Dobie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  18.873.022,00 ₫
  4.988.183  - 248.503.532  4.988.183 ₫ - 248.503.532 ₫
 14. Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  18.682.269,00 ₫
  9.529.200  - 126.071.854  9.529.200 ₫ - 126.071.854 ₫
 15. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  19.668.584,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 16. Vòng tay nữ Finley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.372 crt - VS

  84.833.935,00 ₫
  12.022.584  - 927.872.953  12.022.584 ₫ - 927.872.953 ₫
 17. Vòng tay nữ Dimens

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  15.335.019,00 ₫
  5.603.746  - 465.082.695  5.603.746 ₫ - 465.082.695 ₫
 18. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Jayla - Heart Trái Tim

  Vòng tay nữ Jayla - Heart

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  42.849.134,00 ₫
  13.092.390  - 953.047.366  13.092.390 ₫ - 953.047.366 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Coolly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.2 crt - AAA

  27.204.491,00 ₫
  8.578.260  - 1.273.791.126  8.578.260 ₫ - 1.273.791.126 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - M Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  43.800.639,00 ₫
  11.999.659  - 853.311.425  11.999.659 ₫ - 853.311.425 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - D Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - D

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  28.373.355,00 ₫
  11.821.359  - 852.813.315  11.821.359 ₫ - 852.813.315 ₫
 23. Vòng tay nữ Denoniar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.244.142,00 ₫
  5.794.783  - 210.777.298  5.794.783 ₫ - 210.777.298 ₫
 24. Vòng tay nữ Calendes

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  15.798.036,00 ₫
  6.520.723  - 465.167.600  6.520.723 ₫ - 465.167.600 ₫
 25. Vòng tay nữ Gnicalne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.670.579,00 ₫
  6.378.082  - 165.749.210  6.378.082 ₫ - 165.749.210 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.84 crt - VS

  614.490.198,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 28. Vòng tay nữ Elsiey

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  17.434.160,00 ₫
  5.752.330  - 500.728.751  5.752.330 ₫ - 500.728.751 ₫
 29. Vòng tay nữ Aiguebelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.97 crt - VS

  19.186.889,00 ₫
  7.409.398  - 2.833.826.187  7.409.398 ₫ - 2.833.826.187 ₫
 30. Vòng tay nữ Brater

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.773.272,00 ₫
  7.865.622  - 283.951.480  7.865.622 ₫ - 283.951.480 ₫
 31. Vòng tay nữ Nilpop

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.631.439,00 ₫
  5.476.389  - 154.074.740  5.476.389 ₫ - 154.074.740 ₫
 32. Vòng tay nữ Cudoelo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.406.737,00 ₫
  6.028.272  - 113.457.196  6.028.272 ₫ - 113.457.196 ₫
 33. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - J Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - J

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  42.984.982,00 ₫
  11.607.397  - 852.215.580  11.607.397 ₫ - 852.215.580 ₫
 34. Vòng tay nữ Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AAA

  38.312.079,00 ₫
  18.466.893  - 1.008.023.516  18.466.893 ₫ - 1.008.023.516 ₫
 35. Vòng tay nữ Davidu

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  18.331.610,00 ₫
  8.162.225  - 487.639.197  8.162.225 ₫ - 487.639.197 ₫
 36. Vòng tay nữ Gnatlike

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  15.760.962,00 ₫
  6.500.346  - 464.955.342  6.500.346 ₫ - 464.955.342 ₫
 37. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Heart Trái Tim

  Vòng tay nữ Dwana - Heart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  27.870.431,00 ₫
  6.115.442  - 870.109.076  6.115.442 ₫ - 870.109.076 ₫
 38. Vòng tay nữ Brechet

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  10.829.948,00 ₫
  5.827.896  - 208.442.405  5.827.896 ₫ - 208.442.405 ₫
 39. Vòng tay nữ Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  37.555.857,00 ₫
  15.541.057  - 1.602.843.722  15.541.057 ₫ - 1.602.843.722 ₫
 40. Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAA

  53.330.971,00 ₫
  15.681.717  - 862.001.195  15.681.717 ₫ - 862.001.195 ₫
 41. Vòng tay nữ Ladan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.632 crt - SI

  63.386.584,00 ₫
  9.312.408  - 285.720.336  9.312.408 ₫ - 285.720.336 ₫
 42. Vòng tay nữ Agneaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.22 crt - VS

  23.773.471,00 ₫
  9.198.069  - 959.033.187  9.198.069 ₫ - 959.033.187 ₫
 43. Vòng tay nữ Wuld

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Hồng

  4.76 crt - AA

  82.869.510,00 ₫
  20.559.524  - 1.269.920.016  20.559.524 ₫ - 1.269.920.016 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  13.64 crt - VS

  98.370.664,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 46. Vòng tay Paperclip Urheala

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.12 crt - VS

  94.718.605,00 ₫
  13.535.029  - 3.453.777.213  13.535.029 ₫ - 3.453.777.213 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - E Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.872 crt - VS

  88.233.542,00 ₫
  11.767.868  - 852.663.880  11.767.868 ₫ - 852.663.880 ₫
 48. Vòng tay nữ Aiguebelette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  181.966.683,00 ₫
  7.987.886  - 2.861.193.985  7.987.886 ₫ - 2.861.193.985 ₫
 49. Vòng tay nữ Hawkie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  16.603.222,00 ₫
  6.418.837  - 657.803.485  6.418.837 ₫ - 657.803.485 ₫
 50. Vòng tay nữ Strustate

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.94 crt - VS

  76.758.030,00 ₫
  21.943.763  - 1.158.743.939  21.943.763 ₫ - 1.158.743.939 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - N Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - N

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  28.447.505,00 ₫
  11.857.018  - 852.912.936  11.857.018 ₫ - 852.912.936 ₫
 52. Vòng tay nữ Aigueille

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.97 crt - AAA

  17.000.861,00 ₫
  7.539.586  - 2.832.977.135  7.539.586 ₫ - 2.832.977.135 ₫
 53. Vòng tay nữ Dasein

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  36.270.674,00 ₫
  11.536.076  - 188.028.917  11.536.076 ₫ - 188.028.917 ₫
 54. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - K Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - K

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  28.299.203,00 ₫
  11.785.698  - 852.713.692  11.785.698 ₫ - 852.713.692 ₫
 55. Vòng tay nữ Floa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  22.857.343,00 ₫
  7.600.718  - 1.072.282.647  7.600.718 ₫ - 1.072.282.647 ₫
 56. Vòng tay nữ Horta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.26 crt - VS

  30.539.287,00 ₫
  9.676.368  - 1.308.474.922  9.676.368 ₫ - 1.308.474.922 ₫
 57. Vòng tay nữ Crouton

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  18.414.816,00 ₫
  7.647.133  - 529.412.580  7.647.133 ₫ - 529.412.580 ₫
 58. Vòng tay nữ Orabela

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  32.948.614,00 ₫
  8.895.240  - 269.305.319  8.895.240 ₫ - 269.305.319 ₫
 59. Vòng tay nữ Faussa Trái Tim
  Mới

  Vòng tay nữ Faussa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.864 crt - VS

  27.961.847,00 ₫
  9.731.557  - 725.869.199  9.731.557 ₫ - 725.869.199 ₫
 60. Vòng tay nữ Outspin Trái Tim
  Mới

  Vòng tay nữ Outspin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  27.940.054,00 ₫
  8.499.015  - 1.289.795.767  8.499.015 ₫ - 1.289.795.767 ₫
 61. Vòng tay nữ Erttemon Trái Tim
  Mới

  Vòng tay nữ Erttemon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  13.408.803,00 ₫
  6.887.514  - 171.055.790  6.887.514 ₫ - 171.055.790 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - L Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - L

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.872 crt - VS

  87.825.714,00 ₫
  11.571.737  - 852.115.959  11.571.737 ₫ - 852.115.959 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - S Trái Tim

  Vòng tay nữ Vingtaine - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  43.429.887,00 ₫
  11.821.359  - 852.813.315  11.821.359 ₫ - 852.813.315 ₫
 64. Vòng tay nữ Agneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.188 crt - VS

  12.852.674,00 ₫
  6.856.099  - 121.852.629  6.856.099 ₫ - 121.852.629 ₫

You’ve viewed 60 of 168 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng