Đang tải...
Tìm thấy 88 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Boundness Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  7.358.763,00 ₫
  3.657.482  - 1.514.037.884  3.657.482 ₫ - 1.514.037.884 ₫
 2. Vòng Tay Tera Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.728 crt - VS

  180.152.122,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 3. Vòng Tay Vivacity Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Vivacity

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  33.981.767,00 ₫
  7.929.772  - 118.027.357  7.929.772 ₫ - 118.027.357 ₫
 4. Vòng tay Alexandria Bầu Dục

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  32.443.396,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 5. Vòng đeo tay dây Dhakari Bầu Dục

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Dhakari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  13.825.326,00 ₫
  2.235.368  - 64.698.075  2.235.368 ₫ - 64.698.075 ₫
 6. Vòng Tay Haircut Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Haircut

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  60.581.521,00 ₫
  5.150.432  - 1.206.120.430  5.150.432 ₫ - 1.206.120.430 ₫
 7. Vòng Tay Tierney Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AA

  81.981.364,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 8. Vòng đeo tay dây Markia Bầu Dục

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Markia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.735.905,00 ₫
  2.273.760  - 53.329.275  2.273.760 ₫ - 53.329.275 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Projekt Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Projekt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  18.569.402,00 ₫
  5.941.246  - 91.775.023  5.941.246 ₫ - 91.775.023 ₫
  Mới

 11. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Oval Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Oval

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  116.340.562,00 ₫
  12.669.252  - 1.646.043.064  12.669.252 ₫ - 1.646.043.064 ₫
 12. Vòng Tay Karsyn Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  1.32 crt - AAA

  31.924.568,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 13. Vòng Tay Degat Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Degat

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.732 crt - AAA

  24.622.849,00 ₫
  8.488.074  - 63.997.296  8.488.074 ₫ - 63.997.296 ₫
 14. Vòng Tay Issimi Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Issimi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.4 crt - VS

  86.738.419,00 ₫
  10.066.459  - 382.848.812  10.066.459 ₫ - 382.848.812 ₫
 15. Vòng Tay Melva Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Melva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.06 crt - VS

  194.214.019,00 ₫
  16.747.692  - 469.900.041  16.747.692 ₫ - 469.900.041 ₫
 16. Vòng Tay Negeen Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Negeen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  23.726.052,00 ₫
  7.319.291  - 174.628.040  7.319.291 ₫ - 174.628.040 ₫
 17. Vòng Tay Brandy Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - VS

  72.745.733,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 18. Vòng Tay Backlit Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Backlit

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.66 crt - AAA

  10.465.245,00 ₫
  5.216.941  - 1.532.287.447  5.216.941 ₫ - 1.532.287.447 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reconstruct Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  15.810.608,00 ₫
  4.294.459  - 76.147.988  4.294.459 ₫ - 76.147.988 ₫
 21. Vòng Tay Scolle Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Scolle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.136 crt - VS

  28.064.853,00 ₫
  8.505.648  - 2.604.226.276  8.505.648 ₫ - 2.604.226.276 ₫
 22. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Oval Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Oval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  71.102.191,00 ₫
  5.467.028  - 1.231.440.010  5.467.028 ₫ - 1.231.440.010 ₫
 23. Vòng tay Olivaie Bầu Dục

  Vòng tay GLAMIRA Olivaie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.17 crt - VS

  31.206.481,00 ₫
  11.991.179  - 145.483.898  11.991.179 ₫ - 145.483.898 ₫
 24. Vòng tay Oiselet Bầu Dục

  Vòng tay GLAMIRA Oiselet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  35.669.920,00 ₫
  9.248.878  - 91.590.638  9.248.878 ₫ - 91.590.638 ₫
 25. Vòng Tay Budeliere Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Budeliere

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  13.410.858,00 ₫
  6.092.920  - 1.226.789.751  6.092.920 ₫ - 1.226.789.751 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Asteras Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Asteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.23 crt - VS

  19.659.239,00 ₫
  7.456.636  - 2.129.791.691  7.456.636 ₫ - 2.129.791.691 ₫
 28. Vòng Tay Bruna Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Bruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  11.861.674,00 ₫
  5.508.934  - 91.153.186  5.508.934 ₫ - 91.153.186 ₫
 29. Vòng tay Paperclip Cliaray Bầu Dục

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cliaray

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  40.010.613,00 ₫
  11.037.336  - 99.777.257  11.037.336 ₫ - 99.777.257 ₫
 30. Vòng tay Lou Bầu Dục

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - VS

  53.676.967,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 31. Vòng Tay Appellas Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Appellas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  12.865.264,00 ₫
  4.574.556  - 71.578.837  4.574.556 ₫ - 71.578.837 ₫
 32. Vòng Tay Aboard Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Aboard

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  10.943.518,00 ₫
  5.197.475  - 1.203.403.273  5.197.475 ₫ - 1.203.403.273 ₫
 33. Vòng Tay Como Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Como

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.84 crt - VS

  33.187.710,00 ₫
  7.418.785  - 1.570.354.688  7.418.785 ₫ - 1.570.354.688 ₫
 34. Vòng Tay Attock Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Attock

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - VS

  26.134.726,00 ₫
  6.131.853  - 119.460.290  6.131.853 ₫ - 119.460.290 ₫
  Mới

 35. Vòng Tay Tovabbi Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Tovabbi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  13.977.813,00 ₫
  4.055.458  - 64.481.790  4.055.458 ₫ - 64.481.790 ₫
  Mới

 36. Vòng Tay Torino Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Torino

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  39.678.876,00 ₫
  11.067.616  - 82.638.348  11.067.616 ₫ - 82.638.348 ₫
  Mới

 37. Vòng Tay Bennetaysa Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Bennetaysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  62.822.567,00 ₫
  5.314.272  - 1.215.326.318  5.314.272 ₫ - 1.215.326.318 ₫
 38. Vòng Tay Dolomites Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Dolomites

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  16.141.263,00 ₫
  6.472.511  - 1.560.216.038  6.472.511 ₫ - 1.560.216.038 ₫
 39. Vòng Tay Pisa Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Pisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.245 crt - VS

  19.232.334,00 ₫
  7.286.307  - 1.602.514.473  7.286.307 ₫ - 1.602.514.473 ₫
 40. Vòng Tay Abutter Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Abutter

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  12.562.458,00 ₫
  6.131.853  - 87.800.677  6.131.853 ₫ - 87.800.677 ₫
 41. Vòng Tay Antonvert Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Antonvert

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.32 crt - VS

  30.641.691,00 ₫
  9.178.854  - 359.813.802  9.178.854 ₫ - 359.813.802 ₫
 42. Vòng Tay Avirgar Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Avirgar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  23.054.470,00 ₫
  7.240.345  - 227.105.682  7.240.345 ₫ - 227.105.682 ₫
 43. Vòng Tay Amtswalter Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Amtswalter

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  12.976.655,00 ₫
  5.586.799  - 106.050.241  5.586.799 ₫ - 106.050.241 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Atamgine Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Atamgine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.154.056,00 ₫
  5.008.491  - 74.012.115  5.008.491 ₫ - 74.012.115 ₫
 46. Vòng Tay Eigaoh Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Eigaoh

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  13.872.911,00 ₫
  6.661.766  - 95.303.272  6.661.766 ₫ - 95.303.272 ₫
 47. Vòng Tay Guyon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Guyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  15.257.175,00 ₫
  5.294.806  - 150.863.058  5.294.806 ₫ - 150.863.058 ₫
 48. Vòng Tay Huemul Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Huemul

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  13.235.393,00 ₫
  6.501.710  - 91.653.360  6.501.710 ₫ - 91.653.360 ₫
 49. Vòng Tay Madrek Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Madrek

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  21.513.124,00 ₫
  7.749.981  - 191.458.198  7.749.981 ₫ - 191.458.198 ₫
 50. Vòng Tay Muriatic Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Muriatic

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  12.137.446,00 ₫
  5.898.258  - 85.367.400  5.898.258 ₫ - 85.367.400 ₫
 51. Vòng tay Opporo Bầu Dục

  Vòng tay GLAMIRA Opporo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  39.913.011,00 ₫
  13.915.900  - 245.028.645  13.915.900 ₫ - 245.028.645 ₫
 52. Vòng Tay Ovamubre Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Ovamubre

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  17.591.767,00 ₫
  8.031.159  - 116.594.430  8.031.159 ₫ - 116.594.430 ₫
 53. Vòng Tay Relibunbo Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Relibunbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.083.220,00 ₫
  4.967.936  - 73.606.567  4.967.936 ₫ - 73.606.567 ₫
 54. Vòng Tay Tniopruop Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Tniopruop

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.720.738,00 ₫
  5.332.927  - 77.256.480  5.332.927 ₫ - 77.256.480 ₫
 55. Vòng Tay Taslasip Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Taslasip

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.394 crt - VS

  66.376.229,00 ₫
  21.588.558  - 1.346.891.349  21.588.558 ₫ - 1.346.891.349 ₫
 56. Vòng Tay Atmanot Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Atmanot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.404 crt - VS

  67.298.982,00 ₫
  21.899.476  - 1.347.553.200  21.899.476 ₫ - 1.347.553.200 ₫
 57. Vòng Tay Contalistion Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Contalistion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.68 crt - VS

  60.372.259,00 ₫
  20.277.293  - 1.632.051.734  20.277.293 ₫ - 1.632.051.734 ₫
 58. Vòng Tay Agters Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Agters

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.5 crt - VS

  71.271.439,00 ₫
  23.291.850  - 1.356.050.196  23.291.850 ₫ - 1.356.050.196 ₫
 59. Vòng Tay Alizer Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Alizer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.108 crt - VS

  65.692.749,00 ₫
  21.750.776  - 1.329.618.338  21.750.776 ₫ - 1.329.618.338 ₫
 60. Vòng Tay Buyhj Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Buyhj

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.653 crt - VS

  75.910.343,00 ₫
  23.614.935  - 1.620.160.046  23.614.935 ₫ - 1.620.160.046 ₫
 61. Vòng Tay Librowed Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Librowed

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.34 crt - VS

  67.930.821,00 ₫
  22.264.467  - 1.387.472.970  22.264.467 ₫ - 1.387.472.970 ₫
 62. Vòng Tay Volanteru Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Volanteru

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.661 crt - VS

  75.420.983,00 ₫
  23.493.271  - 187.972.126  23.493.271 ₫ - 187.972.126 ₫
 63. Vòng Tay Lort Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Lort

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.493 crt - VS

  98.709.592,00 ₫
  23.468.939  - 2.611.581.257  23.468.939 ₫ - 2.611.581.257 ₫
 64. Vòng Tay Grackles Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Grackles

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.376 crt - VS

  33.721.948,00 ₫
  7.153.828  - 314.541.364  7.153.828 ₫ - 314.541.364 ₫

You’ve viewed 60 of 88 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng