Đang tải...
Tìm thấy 26 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay SYLVIE Kaupapa Giác Cắt Trilliant

  Vòng tay SYLVIE Kaupapa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  72.056.576,00 ₫
  15.563.227  - 1.209.319.377  15.563.227 ₫ - 1.209.319.377 ₫
 2. Vòng Tay Lynne Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  19.203.675,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 3. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Trillion Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Trillion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.65 crt - VS

  13.075.606,00 ₫
  5.388.081  - 1.238.009.850  5.388.081 ₫ - 1.238.009.850 ₫
 4. Vòng Tay Basile Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Basile

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  52.895.616,00 ₫
  9.640.636  - 1.183.576.408  9.640.636 ₫ - 1.183.576.408 ₫
 5. Vòng Tay Paulette Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Paulette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.736.765,00 ₫
  5.470.002  - 1.213.623.025  5.470.002 ₫ - 1.213.623.025 ₫
 6. Vòng tay Fides Giác Cắt Trilliant

  Vòng tay GLAMIRA Fides

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.606 crt - AA

  69.261.553,00 ₫
  19.047.137  - 1.237.180.919  19.047.137 ₫ - 1.237.180.919 ₫
 7. Vòng Tay Operamore Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Operamore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.448 crt - VS

  265.041.523,00 ₫
  24.251.642  - 14.091.622.149  24.251.642 ₫ - 14.091.622.149 ₫
 8. Vòng Tay Abib Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Abib

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  14.251.420,00 ₫
  6.661.766  - 1.228.019.905  6.661.766 ₫ - 1.228.019.905 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Uents Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Uents

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.18 crt - VS

  74.766.702,00 ₫
  20.816.668  - 4.852.365.984  20.816.668 ₫ - 4.852.365.984 ₫
 11. Vòng Tay Barled Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Barled

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.37 crt - VS

  58.212.321,00 ₫
  20.020.447  - 1.309.847.167  20.020.447 ₫ - 1.309.847.167 ₫
 12. Vòng Tay Domilitant Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Domilitant

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.48 crt - VS

  74.264.637,00 ₫
  22.494.277  - 4.878.463.672  22.494.277 ₫ - 4.878.463.672 ₫
 13. Vòng Tay Geezer Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Geezer

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.777 crt - VS

  75.142.509,00 ₫
  23.128.280  - 2.460.845.808  23.128.280 ₫ - 2.460.845.808 ₫
 14. Vòng Tay Outlying Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Outlying

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.653 crt - VS

  82.123.845,00 ₫
  23.882.595  - 4.791.358.909  23.882.595 ₫ - 4.791.358.909 ₫
 15. Vòng Tay Ozur Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Ozur

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.79 crt - VS

  83.740.351,00 ₫
  22.775.455  - 5.033.519.536  22.775.455 ₫ - 5.033.519.536 ₫
 16. Vòng Tay Hulo Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Hulo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.783 crt - AAAAA

  68.320.689,00 ₫
  23.468.939  - 171.844.380  23.468.939 ₫ - 171.844.380 ₫
 17. Vòng Tay Overally Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Overally

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.07 crt - VS

  74.999.487,00 ₫
  21.193.826  - 3.716.663.451  21.193.826 ₫ - 3.716.663.451 ₫
 18. Vòng Tay Ovideand Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Ovideand

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.913 crt - VS

  78.622.364,00 ₫
  23.627.101  - 2.469.663.996  23.627.101 ₫ - 2.469.663.996 ₫
 19. Vòng Tay Passnidge Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Passnidge

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.293 crt - VS

  81.575.817,00 ₫
  23.675.767  - 3.024.965.509  23.675.767 ₫ - 3.024.965.509 ₫
 20. Vòng Tay Aidenco Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Aidenco

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.656 crt - VS

  15.051.427,00 ₫
  6.637.974  - 1.261.639.659  6.637.974 ₫ - 1.261.639.659 ₫
 21. Vòng Tay Boucher Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Boucher

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  11.170.083,00 ₫
  5.158.542  - 1.210.378.660  5.158.542 ₫ - 1.210.378.660 ₫
 22. Vòng Tay Aileen Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Aileen

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  155.410.040,00 ₫
  11.914.937  - 4.764.055.400  11.914.937 ₫ - 4.764.055.400 ₫
 23. Vòng Tay Amorenostro Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Amorenostro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.788 crt - AA

  50.207.387,00 ₫
  9.708.767  - 2.425.042.593  9.708.767 ₫ - 2.425.042.593 ₫
 24. Vòng Tay Lovebow Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Lovebow

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.105 crt - AA

  49.964.330,00 ₫
  13.384.094  - 1.243.264.107  13.384.094 ₫ - 1.243.264.107 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng tay Rainlove Giác Cắt Trilliant

  Vòng tay GLAMIRA Rainlove

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.976 crt - VS

  43.506.146,00 ₫
  15.563.227  - 1.246.683.669  15.563.227 ₫ - 1.246.683.669 ₫
 27. Vòng đeo ngón tay Tears Giác Cắt Trilliant

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Tears

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.275 crt - VS

  19.680.598,00 ₫
  7.844.878  - 1.280.159.585  7.844.878 ₫ - 1.280.159.585 ₫
 28. Vòng Tay Asgeiress Giác Cắt Trilliant

  Vòng Tay GLAMIRA Asgeiress

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.455 crt - VS

  13.204.841,00 ₫
  6.053.988  - 1.224.329.437  6.053.988 ₫ - 1.224.329.437 ₫

You’ve viewed 26 of 26 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng