Đang tải...
Tìm thấy 5942 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Bistup Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Bistup

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.473 crt - VS1

  141.540.371,00 ₫
  24.635.559  - 436.618.244  24.635.559 ₫ - 436.618.244 ₫
 2. Vòng Tay Tationa Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Tationa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  15.792.224,00 ₫
  5.697.918  - 66.712.287  5.697.918 ₫ - 66.712.287 ₫
 3. Vòng Tay Clasia Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  10.303.297,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 4. Vòng Tay Dobrota Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.250.617,00 ₫
  3.657.482  - 38.770.179  3.657.482 ₫ - 38.770.179 ₫
 5. Vòng Tay Melynda Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Melynda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.105 crt - VS1

  21.220.591,00 ₫
  9.822.320  - 33.401.836  9.822.320 ₫ - 33.401.836 ₫
 6. Vòng Tay Donetta Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.27 crt - VS1

  17.831.309,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 7. Vòng Tay Fujittons Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Fujittons

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.08 crt - VS1

  11.206.582,00 ₫
  5.069.322  - 57.776.761  5.069.322 ₫ - 57.776.761 ₫
 8. Vòng Tay Gnikcots Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Gnikcots

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  6.195.388,00 ₫
  3.390.363  - 34.160.476  3.390.363 ₫ - 34.160.476 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Risoluto Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Risoluto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.208.120,00 ₫
  7.721.592  - 92.140.016  7.721.592 ₫ - 92.140.016 ₫
 11. Vòng Tay Bovril Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Bovril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  9.198.590,00 ₫
  4.724.609  - 49.922.694  4.724.609 ₫ - 49.922.694 ₫
 12. Vòng Tay Tuft Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Tuft

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.208 crt - VS1

  33.159.861,00 ₫
  10.175.145  - 48.639.547  10.175.145 ₫ - 48.639.547 ₫
 13. Vòng Tay Astropel Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Astropel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  6.710.972,00 ₫
  3.328.720  - 34.471.395  3.328.720 ₫ - 34.471.395 ₫
 14. Vòng Tay Chan Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Chan

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  1.9 crt - VS1

  107.137.646,00 ₫
  11.251.464  - 182.417.772  11.251.464 ₫ - 182.417.772 ₫
 15. Vòng Tay Levenslag Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  10.418.471,00 ₫
  3.801.316  - 45.245.397  3.801.316 ₫ - 45.245.397 ₫
 16. Vòng Tay Terrie Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  14.835.406,00 ₫
  6.242.161  - 73.971.557  6.242.161 ₫ - 73.971.557 ₫
 17. Vòng Tay Leia Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.5 crt - VS1

  78.175.722,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 18. Vòng Tay Filer Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Filer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  8.696.254,00 ₫
  4.359.618  - 45.380.581  4.359.618 ₫ - 45.380.581 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Groid Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Groid

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.56 crt - VS1

  38.108.603,00 ₫
  9.589.537  - 162.610.372  9.589.537 ₫ - 162.610.372 ₫
 21. Vòng tay Paperclip Molden Kim Cương Vàng

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Molden

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  18.416.377,00 ₫
  8.635.693  - 25.693.222  8.635.693 ₫ - 25.693.222 ₫
 22. Vòng Tay Leighton Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Leighton

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  35.712.366,00 ₫
  13.669.598  - 53.056.211  13.669.598 ₫ - 53.056.211 ₫
 23. Vòng tay Mellissa Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Mellissa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.256 crt - VS1

  34.091.536,00 ₫
  12.206.930  - 53.185.987  12.206.930 ₫ - 53.185.987 ₫
 24. Vòng Tay Lebron Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Lebron

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.465.245,00 ₫
  5.072.026  - 56.938.633  5.072.026 ₫ - 56.938.633 ₫
 25. Vòng Tay Sinstra Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sinstra

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.126 crt - VS1

  13.061.819,00 ₫
  4.769.219  - 56.830.489  4.769.219 ₫ - 56.830.489 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Tressa Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  9.133.162,00 ₫
  3.061.871  - 41.325.122  3.061.871 ₫ - 41.325.122 ₫
 28. Vòng Tay Ashli Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  47.974.452,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 29. Vòng Tay Ladder Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Ladder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  12.783.345,00 ₫
  3.901.350  - 54.856.831  3.901.350 ₫ - 54.856.831 ₫
 30. Vòng Tay Steedulatic Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Steedulatic

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  1.42 crt - VS1

  117.875.149,00 ₫
  18.614.555  - 180.698.258  18.614.555 ₫ - 180.698.258 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.756.967,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 32. Vòng Tay Andree Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Andree

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.085 crt - VS1

  34.418.676,00 ₫
  16.181.279  - 180.265.134  16.181.279 ₫ - 180.265.134 ₫
 33. Vòng Tay Krisbel Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Krisbel

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.204 crt - VS1

  59.162.651,00 ₫
  8.440.761  - 158.865.830  8.440.761 ₫ - 158.865.830 ₫
 34. Vòng tay Axelrod Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Axelrod

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.088 crt - VS1

  26.391.841,00 ₫
  11.692.697  - 37.995.860  11.692.697 ₫ - 37.995.860 ₫
 35. Vòng tay Nyla Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Nyla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.39 crt - VS1

  51.331.830,00 ₫
  16.684.697  - 87.233.454  16.684.697 ₫ - 87.233.454 ₫
 36. Vòng Tay Sansfin Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sansfin

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.178 crt - VS1

  19.917.978,00 ₫
  6.914.556  - 79.446.431  6.914.556 ₫ - 79.446.431 ₫
 37. Vòng Tay Aide Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.095 crt - VS1

  35.684.519,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 38. Vòng Tay Lorita Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Lorita

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương & Đá Sapphire

  0.672 crt - VS1

  41.945.607,00 ₫
  8.431.298  - 153.904.650  8.431.298 ₫ - 153.904.650 ₫
 39. Vòng tay Nuada Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Nuada

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.735 crt - VS1

  46.293.329,00 ₫
  13.109.945  - 96.437.723  13.109.945 ₫ - 96.437.723 ₫
 40. Vòng Tay Curvet Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Curvet

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  21.594.234,00 ₫
  9.214.812  - 29.798.427  9.214.812 ₫ - 29.798.427 ₫
 41. Vòng tay Dominique Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Dominique

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.225 crt - VS1

  32.823.529,00 ₫
  12.859.859  - 54.581.065  12.859.859 ₫ - 54.581.065 ₫
 42. Vòng Tay Niesha Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Niesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  14.729.153,00 ₫
  6.015.055  - 73.363.240  6.015.055 ₫ - 73.363.240 ₫
 43. Vòng Tay Fransisca Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Fransisca

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  12.843.095,00 ₫
  5.923.673  - 66.982.655  5.923.673 ₫ - 66.982.655 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Neima Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Neima

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.665 crt - VS1

  45.767.741,00 ₫
  8.750.057  - 167.977.095  8.750.057 ₫ - 167.977.095 ₫
 46. Vòng Tay Alcmena Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Alcmena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.64 crt - VS1

  116.471.959,00 ₫
  13.909.141  - 290.925.078  13.909.141 ₫ - 290.925.078 ₫
 47. Vòng Tay Denyse Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  11.309.591,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 48. Vòng Tay Iliana Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.35 crt - VS1

  57.174.125,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 49. Vòng Tay August Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA August

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  11.845.993,00 ₫
  5.373.482  - 58.655.445  5.373.482 ₫ - 58.655.445 ₫
 50. Vòng Tay Subtrat Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  10.399.276,00 ₫
  4.947.659  - 52.991.322  4.947.659 ₫ - 52.991.322 ₫
 51. Vòng Tay Ayesha Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Ayesha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.595 crt - VS1

  67.100.805,00 ₫
  17.470.915  - 266.646.397  17.470.915 ₫ - 266.646.397 ₫
 52. Vòng Tay Athalia Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Athalia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.185 crt - VS1

  23.453.527,00 ₫
  8.273.135  - 97.736.548  8.273.135 ₫ - 97.736.548 ₫
 53. Vòng Tay Gandria Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Gandria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  10.795.359,00 ₫
  5.321.843  - 57.492.882  5.321.843 ₫ - 57.492.882 ₫
 54. Vòng Tay Yolonda Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Yolonda

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  12.110.139,00 ₫
  4.704.331  - 53.532.048  4.704.331 ₫ - 53.532.048 ₫
 55. Vòng Tay Jimmie Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.203 crt - VS1

  26.850.920,00 ₫
  7.612.906  - 112.822.857  7.612.906 ₫ - 112.822.857 ₫
 56. Vòng Tay Danube Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Danube

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - VS1

  148.550.096,00 ₫
  29.604.848  - 367.565.139  29.604.848 ₫ - 367.565.139 ₫
 57. Vòng Tay Alama Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.24 crt - VS1

  16.669.286,00 ₫
  4.433.968  - 62.332.398  4.433.968 ₫ - 62.332.398 ₫
 58. Vòng Tay Cariel Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Cariel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  1.36 crt - VS1

  121.668.083,00 ₫
  12.934.208  - 823.727.452  12.934.208 ₫ - 823.727.452 ₫
 59. Vòng Tay Aybet Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Aybet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.14 crt - VS1

  20.649.042,00 ₫
  8.273.135  - 97.533.779  8.273.135 ₫ - 97.533.779 ₫
 60. Vòng Tay Willow Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Willow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.321 crt - VS1

  28.418.760,00 ₫
  8.234.202  - 103.589.928  8.234.202 ₫ - 103.589.928 ₫
 61. Vòng Tay Akiko Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Akiko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.228 crt - VS1

  34.783.667,00 ₫
  11.122.770  - 149.389.574  11.122.770 ₫ - 149.389.574 ₫
 62. Vòng Tay Alane Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Alane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.456 crt - VS1

  44.361.578,00 ₫
  15.645.418  - 204.814.174  15.645.418 ₫ - 204.814.174 ₫
 63. Vòng Tay Albertha Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Albertha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.325 crt - VS1

  37.598.155,00 ₫
  10.807.797  - 151.065.831  10.807.797 ₫ - 151.065.831 ₫
 64. Vòng Tay Alesha Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Alesha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.328 crt - VS1

  36.333.933,00 ₫
  11.380.157  - 154.337.229  11.380.157 ₫ - 154.337.229 ₫

You’ve viewed 60 of 5942 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng