Đang tải...
Tìm thấy 2134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.328.440,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.257.099,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.338.942,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  22.713.812,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  26.855.245,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.746.770,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Vòng Tay GLAMIRA Mirla

  Vòng Tay GLAMIRA Mirla

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  25.826.239,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Square

  Vòng Tay GLAMIRA Square

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.475 crt - VS

  25.071.384,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  18.655.108,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Ofendido

  Vòng Tay GLAMIRA Ofendido

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  8.543.499,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.312.481,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  15.427.233,00 ₫
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Vòng Tay GLAMIRA Ema

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  89.079.498,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vòng Tay GLAMIRA Florica

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  42.468.760,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  13.058.575,00 ₫
 18. Bảo hành trọn đời
 19. Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.366 crt - VS

  19.858.227,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  32.437.720,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vòng Tay GLAMIRA Belissa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  19.389.146,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.103.143,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.407.531,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  9.839.081,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.923.047,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Samona

  Vòng Tay GLAMIRA Samona

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.408 crt - VS

  34.822.869,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Betize

  Vòng Tay GLAMIRA Betize

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  15.117.126,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Volante

  Vòng Tay GLAMIRA Volante

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  26.610.296,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.207.157,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.571.270,00 ₫
 31. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 32. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  23.767.148,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vòng Tay GLAMIRA Eliza

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  29.123.868,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Mychele

  Vòng Tay GLAMIRA Mychele

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  19.766.573,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vòng Tay GLAMIRA Nicci

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.215 crt - VS

  17.411.435,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Trilby

  Vòng Tay GLAMIRA Trilby

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  32.389.593,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  8.585.134,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.796.601,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Mariux

  Vòng Tay GLAMIRA Mariux

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  6.544.968,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Salinger

  Vòng Tay GLAMIRA Salinger

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.097 crt - VS

  12.163.942,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng