Đang tải...
Tìm thấy 469 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  81.256.790,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  53.884.878,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  3.48 crt - VS

  129.732.768,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  81.701.808,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Belanda

  Vòng Tay GLAMIRA Belanda

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  2.45 crt - VS

  131.748.331,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  2.16 crt - VS

  101.133.404,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  107.460.460,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Danube

  Vòng Tay GLAMIRA Danube

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  3.54 crt - VS

  121.798.939,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  107.460.460,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  107.460.460,00 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  105.563.858,00 ₫
 13. Vòng Tay GLAMIRA Calanthia

  Vòng Tay GLAMIRA Calanthia

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.78 crt - VS

  153.231.446,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  85.698.868,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  80.760.943,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  61.318.533,00 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Camreen

  Vòng Tay GLAMIRA Camreen

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  1.86 crt - VS

  113.053.206,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Brandie

  Vòng Tay GLAMIRA Brandie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.66 crt - VS

  141.025.327,00 ₫
 20. Bảo hành trọn đời
 21. Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  2.49 crt - VS

  103.143.830,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.344 crt - VS

  66.322.698,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  70.827.232,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  107.460.460,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Victor

  Vòng Tay GLAMIRA Victor

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  56.157.556,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  87.442.175,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  103.995.747,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  129.147.430,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Caciana

  Vòng Tay GLAMIRA Caciana

  Bạc 925 & Kim Cương

  7.48 crt - VS

  370.824.377,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  107.795.170,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Beldene

  Vòng Tay GLAMIRA Beldene

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  220.887.312,00 ₫
 32. Vòng Tay GLAMIRA Briseida

  Vòng Tay GLAMIRA Briseida

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  123.845.052,00 ₫
 33. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 34. Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 585 & Kim Cương

  6.57 crt - VS

  660.612.580,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vòng Tay GLAMIRA Linn

  Vàng 750 & Kim Cương

  2.09 crt - VS

  110.905.436,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Wanita

  Vòng Tay GLAMIRA Wanita

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  3.304 crt - VS

  227.149.211,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Wendie

  Vòng Tay GLAMIRA Wendie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  6.12 crt - VS

  361.309.729,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Verena

  Vòng Tay GLAMIRA Verena

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  38.061.830,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Alica

  Vòng Tay GLAMIRA Alica

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  3.64 crt - VS

  174.426.897,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Kaci

  Vòng Tay GLAMIRA Kaci

  Vàng 375 & Kim Cương

  7.44 crt - VS

  364.153.148,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Melva

  Vòng Tay GLAMIRA Melva

  Bạc 925 & Kim Cương

  5.06 crt - VS

  399.664.095,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Luvyana

  Vòng Tay GLAMIRA Luvyana

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.578 crt - VS

  41.745.806,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Portia

  Vòng Tay GLAMIRA Portia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.88 crt - VS

  107.995.240,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Helene

  Vòng Tay GLAMIRA Helene

  Vàng 585 & Kim Cương

  3.536 crt - VS

  114.809.221,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Janelle

  Vòng Tay GLAMIRA Janelle

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  66.989.686,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Junella

  Vòng Tay GLAMIRA Junella

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  2.85 crt - VS

  155.064.514,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Madori

  Vòng Tay GLAMIRA Madori

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  52.433.564,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Mandie

  Vòng Tay GLAMIRA Mandie

  Vàng 585 & Kim Cương

  2.225 crt - VS

  137.145.335,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Shaylia

  Vòng Tay GLAMIRA Shaylia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.52 crt - VS

  104.687.608,00 ₫

You’ve viewed 60 of 469 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng