Đang tải...
Tìm thấy 63 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Fouett Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.789.216,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 2. Vòng Tay Denyse Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  11.120.336,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 3. Vòng Tay Inari Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  17.013.729,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 4. Vòng Tay Jona Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.782.990,00 ₫
  7.651.298  - 198.514.695  7.651.298 ₫ - 198.514.695 ₫
 5. Vòng Tay Saimaa Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.362.581,00 ₫
  6.085.079  - 64.684.557  6.085.079 ₫ - 64.684.557 ₫
 6. Vòng Tay Verdoiment Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  21.608.833,00 ₫
  9.793.932  - 31.740.721  9.793.932 ₫ - 31.740.721 ₫
 7. Vòng Tay Roskilde Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  15.318.818,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 8. Vòng Tay SYLVIE Anatebs Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  11.913.314,00 ₫
  4.947.659  - 79.000.330  4.947.659 ₫ - 79.000.330 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Janeen Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.792.445,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 11. Vòng Tay Maitso Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Maitso

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  12.479.185,00 ₫
  5.008.491  - 76.796.864  5.008.491 ₫ - 76.796.864 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Esmira - E Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Esmira - E

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  17.723.975,00 ₫
  8.365.059  - 42.008.061  8.365.059 ₫ - 42.008.061 ₫
 13. Vòng Tay Onega Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.933.667,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 14. Vòng Tay Annik Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Annik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.303.761,00 ₫
  5.109.877  - 52.558.740  5.109.877 ₫ - 52.558.740 ₫
 15. Vòng Tay Horsens Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.871.053,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 16. Vòng Tay Leighton Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Leighton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  32.278.745,00 ₫
  13.669.598  - 53.056.211  13.669.598 ₫ - 53.056.211 ₫
 17. Vòng Tay Rosann Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Rosann

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  26.434.830,00 ₫
  10.983.533  - 45.204.844  10.983.533 ₫ - 45.204.844 ₫
 18. Vòng Tay Vattern Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  16.690.644,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 19. Vòng Tay Grundy Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.378.644,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 20. Vòng Tay Ladoga Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Ladoga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  16.770.671,00 ₫
  6.513.065  - 85.191.660  6.513.065 ₫ - 85.191.660 ₫
 21. Vòng Tay Dizaine Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Dizaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.48 crt - AAA

  38.138.883,00 ₫
  15.367.484  - 417.101.215  15.367.484 ₫ - 417.101.215 ₫
 22. Vòng Tay Genia Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  32.708.624,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - M Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  39.327.673,00 ₫
  10.253.821  - 811.781.693  10.253.821 ₫ - 811.781.693 ₫
 24. Vòng Tay Anson Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Anson

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  17.020.217,00 ₫
  7.066.230  - 100.318.521  7.066.230 ₫ - 100.318.521 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Jimmie Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  24.120.244,00 ₫
  7.612.906  - 112.822.857  7.612.906 ₫ - 112.822.857 ₫
 27. Vòng Tay Zubat Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Zubat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  37.186.122,00 ₫
  12.278.847  - 60.490.138  12.278.847 ₫ - 60.490.138 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Lienax - S Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.742.747,00 ₫
  7.343.083  - 96.952.491  7.343.083 ₫ - 96.952.491 ₫
 29. Vòng Tay Qant Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Qant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.629.854,00 ₫
  6.287.582  - 79.554.578  6.287.582 ₫ - 79.554.578 ₫
 30. Vòng Tay Altagracia Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Altagracia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.590.914,00 ₫
  6.326.515  - 101.116.096  6.326.515 ₫ - 101.116.096 ₫
 31. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay Jerica - Scorpio Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Jerica - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  14.454.194,00 ₫
  7.608.040  - 84.191.319  7.608.040 ₫ - 84.191.319 ₫
 32. Vòng Tay Vanern Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vanern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.847.725,00 ₫
  7.006.480  - 105.103.964  7.006.480 ₫ - 105.103.964 ₫
 33. Vòng Tay Karisa Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Karisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.245 crt - VS

  21.353.068,00 ₫
  9.633.065  - 125.083.855  9.633.065 ₫ - 125.083.855 ₫
 34. Vòng Tay Malaren Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Malaren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  15.820.342,00 ₫
  6.710.431  - 100.021.123  6.710.431 ₫ - 100.021.123 ₫
 35. Vòng Tay Saxona Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Saxona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  14.371.733,00 ₫
  6.660.955  - 97.074.156  6.660.955 ₫ - 97.074.156 ₫
 36. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - E Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.872 crt - VS

  81.844.831,00 ₫
  10.066.459  - 811.258.269  10.066.459 ₫ - 811.258.269 ₫
 37. Vòng Tay Iluminada Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Iluminada

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.31 crt - AAA

  18.889.243,00 ₫
  8.672.192  - 123.691.480  8.672.192 ₫ - 123.691.480 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - A Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  12.920.960,00 ₫
  5.292.373  - 81.906.745  5.292.373 ₫ - 81.906.745 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Lienax - L Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.787.283,00 ₫
  7.078.127  - 89.895.997  7.078.127 ₫ - 89.895.997 ₫
 40. Vòng Tay Beloye Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  18.289.305,00 ₫
  8.034.133  - 104.833.599  8.034.133 ₫ - 104.833.599 ₫
 41. Vòng Tay Helsingar Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Helsingar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  22.559.704,00 ₫
  8.861.447  - 146.942.781  8.861.447 ₫ - 146.942.781 ₫
 42. Vòng Tay Bethany Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Bethany

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  27.229.970,00 ₫
  11.004.892  - 47.134.160  11.004.892 ₫ - 47.134.160 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Fredricka Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Fredricka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.618 crt - AAA

  32.102.198,00 ₫
  13.862.638  - 77.202.954  13.862.638 ₫ - 77.202.954 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - G Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  14.431.212,00 ₫
  5.414.037  - 93.856.827  5.414.037 ₫ - 93.856.827 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - T Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - T

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  13.296.766,00 ₫
  5.089.600  - 85.691.839  5.089.600 ₫ - 85.691.839 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Asalee - C Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Asalee - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  21.487.710,00 ₫
  8.206.896  - 131.788.882  8.206.896 ₫ - 131.788.882 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Asalee - D Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Asalee - D

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  21.593.962,00 ₫
  8.259.616  - 132.397.199  8.259.616 ₫ - 132.397.199 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Asalee - O Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Asalee - O

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  21.806.469,00 ₫
  8.365.059  - 133.613.842  8.365.059 ₫ - 133.613.842 ₫
 50. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Lienax - F Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Lienax - F

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.138 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
  7.570.189  - 97.276.930  7.570.189 ₫ - 97.276.930 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - K Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - K

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  15.551.331,00 ₫
  7.948.698  - 35.450.114  7.948.698 ₫ - 35.450.114 ₫
 52. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - U Ký tự & Chữ cái

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - U

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - VS

  15.347.206,00 ₫
  7.854.071  - 34.509.248  7.854.071 ₫ - 34.509.248 ₫
 53. Vòng Tay Nowt Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Nowt

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  13.772.066,00 ₫
  7.183.028  - 89.422.861  7.183.028 ₫ - 89.422.861 ₫
 54. Vòng Tay Aswelly Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Aswelly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  12.448.634,00 ₫
  6.569.842  - 88.814.539  6.569.842 ₫ - 88.814.539 ₫
 55. Vòng Tay Aubryse Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Aubryse

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  17.492.003,00 ₫
  8.048.733  - 121.690.794  8.048.733 ₫ - 121.690.794 ₫
 56. Vòng Tay Valge Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Valge

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  9.637.390,00 ₫
  5.393.759  - 55.505.702  5.393.759 ₫ - 55.505.702 ₫
 57. Vòng Tay Vernice Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vernice

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  51.507.839,00 ₫
  17.312.752  - 93.018.160  17.312.752 ₫ - 93.018.160 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - V Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - V

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.872 crt - VS

  24.413.048,00 ₫
  9.998.327  - 811.067.932  9.998.327 ₫ - 811.067.932 ₫
 59. Vòng Tay Cybillen Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Cybillen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  18.881.402,00 ₫
  7.503.949  - 481.747.924  7.503.949 ₫ - 481.747.924 ₫
 60. Vòng Tay Lancev Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Lancev

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.174 crt - VS

  15.445.076,00 ₫
  7.891.921  - 104.941.743  7.891.921 ₫ - 104.941.743 ₫
 61. Vòng Tay Linerinen Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Linerinen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.052 crt - VS

  10.371.969,00 ₫
  5.314.272  - 58.033.607  5.314.272 ₫ - 58.033.607 ₫
 62. Vòng Tay Taunan Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay GLAMIRA Taunan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  13.086.152,00 ₫
  6.657.440  - 75.674.852  6.657.440 ₫ - 75.674.852 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M Ký tự & Chữ cái

  Vòng Tay SYLVIE Khyrse - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  13.348.405,00 ₫
  6.073.454  - 78.027.016  6.073.454 ₫ - 78.027.016 ₫

You’ve viewed 60 of 63 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng