Đang tải...
Tìm thấy 59 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Aide

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  34.035.299,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 2. Vòng Tay Akiko

  Vòng Tay GLAMIRA Akiko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  28.862.697,00 ₫
  11.122.770  - 149.389.574  11.122.770 ₫ - 149.389.574 ₫
 3. Vòng Tay Beata

  Vòng Tay GLAMIRA Beata

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  36.707.848,00 ₫
  10.755.076  - 163.029.434  10.755.076 ₫ - 163.029.434 ₫
 4. Vòng Tay Bernardo

  Vòng Tay GLAMIRA Bernardo

  Vàng 14K
  15.158.763,00 ₫
  8.678.681  - 86.786.812  8.678.681 ₫ - 86.786.812 ₫
 5. Vòng Tay Bess

  Vòng Tay GLAMIRA Bess

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  25.445.838,00 ₫
  13.380.309  - 152.066.177  13.380.309 ₫ - 152.066.177 ₫
 6. Vòng Tay Velona

  Vòng Tay GLAMIRA Velona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.818.255,00 ₫
  6.345.981  - 84.407.608  6.345.981 ₫ - 84.407.608 ₫
 7. Vòng Tay Alethia

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  17.601.229,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 8. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 4 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 4 charms

  Vàng Trắng 14K
  21.923.537,00 ₫
  12.551.643  - 125.516.437  12.551.643 ₫ - 125.516.437 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 2 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 2 charms

  Vàng Trắng 14K
  16.469.216,00 ₫
  9.428.940  - 94.289.407  9.428.940 ₫ - 94.289.407 ₫
 11. Vòng Tay Brandy

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - VS

  72.745.733,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 12. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 1 charm

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 1 charm

  Vàng Trắng 14K
  13.458.714,00 ₫
  7.705.371  - 77.053.710  7.705.371 ₫ - 77.053.710 ₫
 13. Vòng Tay Anika

  Vòng Tay GLAMIRA Anika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  22.208.501,00 ₫
  10.166.764  - 131.599.631  10.166.764 ₫ - 131.599.631 ₫
 14. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 3 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 3 charms

  Vàng 14K
  19.196.377,00 ₫
  10.990.292  - 109.902.922  10.990.292 ₫ - 109.902.922 ₫
 15. Vòng Tay Chilker Women

  Vòng Tay GLAMIRA Chilker Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.148.447,00 ₫
  7.837.849  - 96.519.912  7.837.849 ₫ - 96.519.912 ₫
 16. Vòng Tay Albertha

  Vòng Tay GLAMIRA Albertha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.325 crt - VS

  23.052.577,00 ₫
  10.807.797  - 151.065.831  10.807.797 ₫ - 151.065.831 ₫
 17. Vòng Tay Crissy

  Vòng Tay GLAMIRA Crissy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  24.744.514,00 ₫
  10.087.277  - 129.166.354  10.087.277 ₫ - 129.166.354 ₫
 18. Vòng Tay Berry

  Vòng Tay GLAMIRA Berry

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.035 crt - VS

  71.721.866,00 ₫
  17.390.347  - 308.823.170  17.390.347 ₫ - 308.823.170 ₫
 19. Vòng Tay Distinctly

  Vòng Tay GLAMIRA Distinctly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.374.748,00 ₫
  6.073.454  - 65.373.985  6.073.454 ₫ - 65.373.985 ₫
 20. Vòng Tay Ashli

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  27.561.977,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 21. Vòng Tay Adelle

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AAA

  33.021.975,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 22. Vòng Tay Bennie

  Vòng Tay GLAMIRA Bennie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.99 crt - AAA

  25.491.530,00 ₫
  11.452.614  - 256.061.649  11.452.614 ₫ - 256.061.649 ₫
 23. Vòng Tay Marlen

  Vòng Tay GLAMIRA Marlen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  25.316.064,00 ₫
  10.171.090  - 192.025.964  10.171.090 ₫ - 192.025.964 ₫
 24. Vòng Tay Coreen

  Vòng Tay GLAMIRA Coreen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.265 crt - AAA

  18.858.422,00 ₫
  8.912.275  - 121.258.210  8.912.275 ₫ - 121.258.210 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Ardell

  Vòng Tay GLAMIRA Ardell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  17.533.639,00 ₫
  9.976.428  - 102.440.882  9.976.428 ₫ - 102.440.882 ₫
 27. Vòng Tay Beula

  Vòng Tay GLAMIRA Beula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.4 crt - AAA

  31.492.528,00 ₫
  14.445.543  - 188.876.223  14.445.543 ₫ - 188.876.223 ₫
 28. Vòng Tay Alane

  Vòng Tay GLAMIRA Alane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.456 crt - AAA

  36.331.770,00 ₫
  15.645.418  - 204.814.174  15.645.418 ₫ - 204.814.174 ₫
 29. Vòng Tay Alicia

  Vòng Tay GLAMIRA Alicia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  47.780.601,00 ₫
  17.872.405  - 248.396.836  17.872.405 ₫ - 248.396.836 ₫
 30. Vòng Tay Carolin

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.64 crt - AAA

  20.764.487,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 31. Vòng Tay Ayesha

  Vòng Tay GLAMIRA Ayesha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.595 crt - VS1

  67.100.805,00 ₫
  17.470.915  - 266.646.397  17.470.915 ₫ - 266.646.397 ₫
 32. Vòng Tay Andree

  Vòng Tay GLAMIRA Andree

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  32.931.675,00 ₫
  16.181.279  - 180.265.134  16.181.279 ₫ - 180.265.134 ₫
 33. Vòng Tay Bernetta

  Vòng Tay GLAMIRA Bernetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  23.500.569,00 ₫
  12.528.663  - 135.641.567  12.528.663 ₫ - 135.641.567 ₫
 34. Vòng Tay Eva

  Vòng Tay GLAMIRA Eva

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  41.693.628,00 ₫
  14.463.116  - 199.325.786  14.463.116 ₫ - 199.325.786 ₫
 35. Vòng Tay Annabel

  Vòng Tay GLAMIRA Annabel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  39.576.678,00 ₫
  12.178.541  - 179.454.037  12.178.541 ₫ - 179.454.037 ₫
 36. Vòng Tay Bobbi

  Vòng Tay GLAMIRA Bobbi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.255 crt - AAA

  34.811.785,00 ₫
  12.372.392  - 261.779.851  12.372.392 ₫ - 261.779.851 ₫
 37. Vòng Tay Marx

  Vòng Tay GLAMIRA Marx

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.255 crt - AAA

  36.122.238,00 ₫
  12.952.593  - 269.282.446  12.952.593 ₫ - 269.282.446 ₫
 38. Vòng Tay Brian

  Vòng Tay GLAMIRA Brian

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  36.451.542,00 ₫
  14.781.335  - 178.332.032  14.781.335 ₫ - 178.332.032 ₫
 39. Vòng Tay Leora

  Vòng Tay GLAMIRA Leora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.555 crt - VS

  52.370.840,00 ₫
  16.181.279  - 220.900.830  16.181.279 ₫ - 220.900.830 ₫
 40. Vòng Tay Diego

  Vòng Tay GLAMIRA Diego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.665 crt - AAA

  42.901.073,00 ₫
  17.990.014  - 278.812.776  17.990.014 ₫ - 278.812.776 ₫
 41. Vòng Tay Liam

  Vòng Tay GLAMIRA Liam

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  23.490.567,00 ₫
  11.159.270  - 149.849.194  11.159.270 ₫ - 149.849.194 ₫
 42. Vòng Tay Alisia

  Vòng Tay GLAMIRA Alisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  31.236.492,00 ₫
  12.963.948  - 158.419.726  12.963.948 ₫ - 158.419.726 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Alesha

  Vòng Tay GLAMIRA Alesha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.328 crt - AAA

  24.167.557,00 ₫
  11.380.157  - 154.337.229  11.380.157 ₫ - 154.337.229 ₫
 45. Vòng Tay Rana

  Vòng Tay GLAMIRA Rana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  18.097.617,00 ₫
  9.424.885  - 110.714.015  9.424.885 ₫ - 110.714.015 ₫
 46. Vòng Tay Morris

  Vòng Tay GLAMIRA Morris

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.095 crt - VS

  22.381.264,00 ₫
  11.771.644  - 133.830.133  11.771.644 ₫ - 133.830.133 ₫
 47. Vòng Tay Anya

  Vòng Tay GLAMIRA Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.25 crt - AA

  44.101.218,00 ₫
  18.509.113  - 1.186.221.647  18.509.113 ₫ - 1.186.221.647 ₫
 48. Vòng Tay Arnita

  Vòng Tay GLAMIRA Arnita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  21.761.589,00 ₫
  11.166.029  - 129.585.416  11.166.029 ₫ - 129.585.416 ₫
 49. Vòng Tay Bonita

  Vòng Tay GLAMIRA Bonita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.11 crt - VS

  29.507.784,00 ₫
  13.071.553  - 240.204.806  13.071.553 ₫ - 240.204.806 ₫
 50. Vòng Tay Edgar

  Vòng Tay GLAMIRA Edgar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.315 crt - VS1

  54.121.716,00 ₫
  16.712.544  - 218.386.441  16.712.544 ₫ - 218.386.441 ₫
 51. Vòng Tay Amie

  Vòng Tay GLAMIRA Amie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  40.388.851,00 ₫
  19.800.370  - 278.082.791  19.800.370 ₫ - 278.082.791 ₫
 52. Vòng Tay Jonathan

  Vòng Tay GLAMIRA Jonathan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.152 crt - AAA

  76.779.833,00 ₫
  32.070.566  - 502.106.327  32.070.566 ₫ - 502.106.327 ₫
 53. Vòng Tay Almeda

  Vòng Tay GLAMIRA Almeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  25.489.638,00 ₫
  13.418.160  - 151.876.924  13.418.160 ₫ - 151.876.924 ₫
 54. Vòng Tay Arlena

  Vòng Tay GLAMIRA Arlena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  27.111.551,00 ₫
  12.969.356  - 169.923.713  12.969.356 ₫ - 169.923.713 ₫
 55. Vòng Tay Collen

  Vòng Tay GLAMIRA Collen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.985 crt - VS

  36.033.830,00 ₫
  14.745.647  - 242.692.159  14.745.647 ₫ - 242.692.159 ₫
 56. Vòng Tay Alia

  Vòng Tay GLAMIRA Alia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  48.698.217,00 ₫
  14.542.333  - 229.390.256  14.542.333 ₫ - 229.390.256 ₫
 57. Vòng Tay Jeane

  Vòng Tay GLAMIRA Jeane

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  25.583.994,00 ₫
  12.648.704  - 171.140.347  12.648.704 ₫ - 171.140.347 ₫
 58. Vòng Tay Angla

  Vòng Tay GLAMIRA Angla

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.316 crt - VS

  21.085.950,00 ₫
  10.617.190  - 133.059.594  10.617.190 ₫ - 133.059.594 ₫
 59. Vòng Tay Asha

  Vòng Tay GLAMIRA Asha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  26.680.319,00 ₫
  11.241.730  - 172.992.340  11.241.730 ₫ - 172.992.340 ₫
 60. Vòng Tay Candra

  Vòng Tay GLAMIRA Candra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.458 crt - VS

  31.216.485,00 ₫
  14.603.706  - 195.567.727  14.603.706 ₫ - 195.567.727 ₫
 61. Vòng Tay Deregulation

  Vòng Tay GLAMIRA Deregulation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.162.242,00 ₫
  5.956.657  - 64.157.350  5.956.657 ₫ - 64.157.350 ₫
 62. Vòng Tay Evaluation

  Vòng Tay GLAMIRA Evaluation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  17.562.297,00 ₫
  7.910.847  - 93.356.654  7.910.847 ₫ - 93.356.654 ₫

You’ve viewed 59 of 59 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng