Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Covington

  Vòng Tay GLAMIRA Covington

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  27.410.572,00 ₫
  9.911.540  - 179.089.048  9.911.540 ₫ - 179.089.048 ₫
 2. Vòng Tay Colbert

  Vòng Tay GLAMIRA Colbert

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - AAA

  17.324.646,00 ₫
  7.740.518  - 97.858.209  7.740.518 ₫ - 97.858.209 ₫
 3. Vòng Tay Cohutta

  Vòng Tay GLAMIRA Cohutta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - AAA

  13.690.146,00 ₫
  6.929.967  - 80.487.333  6.929.967 ₫ - 80.487.333 ₫
 4. Vòng Tay Papadoplaka

  Vòng Tay GLAMIRA Papadoplaka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  13.816.676,00 ₫
  7.475.021  - 79.270.697  7.475.021 ₫ - 79.270.697 ₫
 5. Vòng Tay Mikronisi

  Vòng Tay GLAMIRA Mikronisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  14.489.612,00 ₫
  7.626.965  - 83.123.379  7.626.965 ₫ - 83.123.379 ₫
 6. Vòng Tay Prasonisi

  Vòng Tay GLAMIRA Prasonisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - VS

  28.407.674,00 ₫
  8.997.710  - 134.046.424  8.997.710 ₫ - 134.046.424 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng