Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Aide

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  34.035.299,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 2. Vòng Tay Alethia

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  17.601.229,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 3. Vòng Tay Bernardo

  Vòng Tay GLAMIRA Bernardo

  Vàng 14K
  15.158.763,00 ₫
  8.678.681  - 86.786.812  8.678.681 ₫ - 86.786.812 ₫
 4. Vòng Tay Velona

  Vòng Tay GLAMIRA Velona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.818.255,00 ₫
  6.345.981  - 84.407.608  6.345.981 ₫ - 84.407.608 ₫
 5. Vòng Tay Rana

  Vòng Tay GLAMIRA Rana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  17.637.999,00 ₫
  9.424.885  - 110.714.015  9.424.885 ₫ - 110.714.015 ₫
 6. Vòng Tay Arnita

  Vòng Tay GLAMIRA Arnita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  21.761.589,00 ₫
  11.166.029  - 129.585.416  11.166.029 ₫ - 129.585.416 ₫
 7. Vòng Tay Angla

  Vòng Tay GLAMIRA Angla

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.316 crt - AAAAA

  19.869.313,00 ₫
  10.617.190  - 133.059.594  10.617.190 ₫ - 133.059.594 ₫
 8. Vòng Tay Asha

  Vòng Tay GLAMIRA Asha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAAAA

  24.544.445,00 ₫
  11.241.730  - 172.992.340  11.241.730 ₫ - 172.992.340 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng