Đang tải...
Tìm thấy 60 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Mangalaj
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mangalaj

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  10.164.871,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Minnatta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Minnatta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  13.423.297,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Blinkere
  Mới

 4. Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.427.081,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.840.899,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Khedah

  Vòng Tay GLAMIRA Khedah

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.284 crt - AAAAA

  16.292.128,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Azurite

  Vòng Tay GLAMIRA Azurite

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  14.131.649,00 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay GLAMIRA Inn

  Vòng Tay GLAMIRA Inn

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAAAA

  54.259.872,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  12.867.968,00 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - K
 13. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - U
 14. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
 15. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Sanin

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Sanin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  29.538.337,00 ₫
 16. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Erli

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Erli

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAAAA

  30.530.032,00 ₫
 17. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 18. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Diod

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Diod

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.528 crt - AAAAA

  25.429.887,00 ₫
 19. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Uhlo

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Uhlo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.952 crt - AAAAA

  39.596.957,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Fumuncl
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Fumuncl

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  14.910.839,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  16.984.799,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Crotty

  Vòng Tay GLAMIRA Crotty

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Eager

  Vòng Tay GLAMIRA Eager

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAAAA

  52.736.913,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Ayreip

  Vòng Tay GLAMIRA Ayreip

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  16.030.686,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.184 crt - VS

  93.457.232,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Cajudy

  Vòng Tay GLAMIRA Cajudy

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.958 crt - AAAAA

  55.322.403,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Afpoty

  Vòng Tay GLAMIRA Afpoty

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  2.02 crt - AAAAA

  51.497.294,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Squely

  Vòng Tay GLAMIRA Squely

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.224 crt - AAAAA

  55.145.314,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Tinoyuj

  Vòng Tay GLAMIRA Tinoyuj

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAAAA

  55.357.820,00 ₫

You’ve viewed 60 of 60 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng