Đang tải...
Tìm thấy 113 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Amazzi

  Vòng Tay GLAMIRA Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.032 crt - VS

  6.418.168,00 ₫
  3.472.554  - 37.080.409  3.472.554 ₫ - 37.080.409 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  6.698.805,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.072 crt - VS

  7.967.352,00 ₫
  4.088.983  - 52.031.526  4.088.983 ₫ - 52.031.526 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Eiffel

  Vòng Tay GLAMIRA Eiffel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.4 crt - VS

  20.241.063,00 ₫
  3.821.863  - 90.923.376  3.821.863 ₫ - 90.923.376 ₫
 5. Vòng Tay Alus

  Vòng Tay GLAMIRA Alus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.136 crt - VS

  16.811.766,00 ₫
  7.416.081  - 97.520.254  7.416.081 ₫ - 97.520.254 ₫
 6. Vòng Tay Hiera

  Vòng Tay GLAMIRA Hiera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 37.715.760  3.821.863 ₫ - 37.715.760 ₫
 7. Vòng tay Paperclip Apiece

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Apiece

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 25.137.353  6.832.636 ₫ - 25.137.353 ₫
 8. Vòng tay Paperclip Melodia

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Melodia

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS

  19.274.782,00 ₫
  7.591.818  - 33.750.065  7.591.818 ₫ - 33.750.065 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Eucca

  Vòng Tay GLAMIRA Eucca

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.13 crt - VS

  11.218.209,00 ₫
  6.144.019  - 71.984.387  6.144.019 ₫ - 71.984.387 ₫
 11. Vòng Tay Forbis

  Vòng Tay GLAMIRA Forbis

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  16.185.875,00 ₫
  8.031.159  - 92.667.225  8.031.159 ₫ - 92.667.225 ₫
 12. Vòng tay Paperclip Ardiniera

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Ardiniera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  14.273.321,00 ₫
  7.626.965  - 19.176.370  7.626.965 ₫ - 19.176.370 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Saucejo

  Vòng Tay GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  6.769.641,00 ₫
  3.472.554  - 40.486.994  3.472.554 ₫ - 40.486.994 ₫
 14. Vòng Tay Jaclyn

  Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.024 crt - VS

  16.984.799,00 ₫
  8.119.027  - 24.471.176  8.119.027 ₫ - 24.471.176 ₫
 15. Vòng Tay Coulisel

  Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.072 crt - VS

  16.030.686,00 ₫
  7.844.878  - 90.855.786  7.844.878 ₫ - 90.855.786 ₫
 16. Vòng Tay Dareis

  Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.072 crt - VS

  8.840.899,00 ₫
  4.109.531  - 46.881.100  4.109.531 ₫ - 46.881.100 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Trouville

  Vòng Tay GLAMIRA Trouville

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.448 crt - VS

  20.342.988,00 ₫
  6.680.691  - 99.669.645  6.680.691 ₫ - 99.669.645 ₫
 18. Vòng Tay Deztero

  Vòng Tay GLAMIRA Deztero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  1.984 crt - AAA

  56.637.723,00 ₫
  21.318.194  - 240.097.208  21.318.194 ₫ - 240.097.208 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Irinat

  Vòng Tay GLAMIRA Irinat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  7.402.292,00 ₫
  4.237.953  - 42.379.537  4.237.953 ₫ - 42.379.537 ₫
 21. Vòng Tay Swiet

  Vòng Tay GLAMIRA Swiet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.56 crt - VS

  17.201.902,00 ₫
  5.576.255  - 110.592.352  5.576.255 ₫ - 110.592.352 ₫
 22. Vòng Tay Vandenynas

  Vòng Tay GLAMIRA Vandenynas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.448 crt - VS

  18.427.191,00 ₫
  6.754.771  - 109.727.187  6.754.771 ₫ - 109.727.187 ₫
 23. Vòng Tay Minnatta

  Vòng Tay GLAMIRA Minnatta

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.21 crt - VS

  14.234.388,00 ₫
  7.172.754  - 94.262.375  7.172.754 ₫ - 94.262.375 ₫
 24. Vòng Tay Azine

  Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.144 crt - VS

  13.427.081,00 ₫
  5.535.700  - 70.281.092  5.535.700 ₫ - 70.281.092 ₫
 25. Vòng Tay Bredbe

  Vòng Tay GLAMIRA Bredbe

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Hồng
  13.104.537,00 ₫
  7.002.424  - 75.025.980  7.002.424 ₫ - 75.025.980 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Marathos

  Vòng Tay GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  1.24 crt - VS

  22.038.172,00 ₫
  4.521.836  - 74.579.882  4.521.836 ₫ - 74.579.882 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reinvest

  Vòng Tay GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 29. Vòng Tay Bartows

  Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  1.184 crt - VS

  93.457.232,00 ₫
  20.919.677  - 145.783.463  20.919.677 ₫ - 145.783.463 ₫
 30. Vòng Tay Defterre

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  2.18 crt - VS

  61.469.667,00 ₫
  20.128.593  - 207.900.112  20.128.593 ₫ - 207.900.112 ₫
 31. Vòng tay Paperclip Esatto

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.015 crt - VS

  10.856.461,00 ₫
  5.937.191  - 18.541.555  5.937.191 ₫ - 18.541.555 ₫
 32. Vòng Tay Unclawedd

  Vòng Tay GLAMIRA Unclawedd

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  20.825.590,00 ₫
  10.015.360  - 110.849.197  10.015.360 ₫ - 110.849.197 ₫
 33. Vòng Tay Hud

  Vòng Tay GLAMIRA Hud

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.837.806,00 ₫
  5.956.657  - 62.048.512  5.956.657 ₫ - 62.048.512 ₫
 34. Vòng Tay Etowah

  Vòng Tay GLAMIRA Etowah

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  11.085.730,00 ₫
  6.092.920  - 14.893.806  6.092.920 ₫ - 14.893.806 ₫
 35. Vòng Tay Jacky

  Vòng Tay GLAMIRA Jacky

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.031.505,00 ₫
  5.170.709  - 51.707.092  5.170.709 ₫ - 51.707.092 ₫
 36. Vòng Tay Braesi

  Vòng Tay GLAMIRA Braesi

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.279.429,00 ₫
  5.312.650  - 53.126.505  5.312.650 ₫ - 53.126.505 ₫
 37. Vòng Tay Gelan

  Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Hồng

  0.144 crt - AAA

  12.867.968,00 ₫
  6.715.838  - 82.501.540  6.715.838 ₫ - 82.501.540 ₫
 38. Vòng tay Samson

  Vòng tay GLAMIRA Samson

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  1.37 crt - VS

  38.422.495,00 ₫
  13.535.498  - 143.169.584  13.535.498 ₫ - 143.169.584 ₫
 39. Vòng Tay Marronnier

  Vòng Tay GLAMIRA Marronnier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.096 crt - VS

  11.260.115,00 ₫
  5.995.589  - 58.398.601  5.995.589 ₫ - 58.398.601 ₫
 40. Vòng Tay Amof

  Vòng Tay GLAMIRA Amof

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.979.478,00 ₫
  6.034.522  - 62.859.607  6.034.522 ₫ - 62.859.607 ₫
 41. Vòng Tay Balok

  Vòng Tay GLAMIRA Balok

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  10.306.541,00 ₫
  5.664.664  - 13.846.956  5.664.664 ₫ - 13.846.956 ₫
 42. Vòng Tay Boproster

  Vòng Tay GLAMIRA Boproster

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.144 crt - VS

  11.803.546,00 ₫
  6.190.251  - 79.405.877  6.190.251 ₫ - 79.405.877 ₫
 43. Vòng Tay Dafritaus

  Vòng Tay GLAMIRA Dafritaus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.174 crt - VS

  10.876.197,00 ₫
  5.839.860  - 78.784.038  5.839.860 ₫ - 78.784.038 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Dattumajos

  Vòng Tay GLAMIRA Dattumajos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.06 crt - VS

  10.877.009,00 ₫
  5.859.326  - 66.009.342  5.859.326 ₫ - 66.009.342 ₫
 46. Vòng Tay Deadflat

  Vòng Tay GLAMIRA Deadflat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  9.421.099,00 ₫
  5.178.008  - 53.937.592  5.178.008 ₫ - 53.937.592 ₫
 47. Vòng Tay Illusive

  Vòng Tay GLAMIRA Illusive

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  11.616.996,00 ₫
  6.384.913  - 67.915.412  6.384.913 ₫ - 67.915.412 ₫
 48. Vòng Tay Khedah

  Vòng Tay GLAMIRA Khedah

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.284 crt - VS

  17.400.620,00 ₫
  8.083.880  - 33.811.708  8.083.880 ₫ - 33.811.708 ₫
 49. Vòng Tay Azurite

  Vòng Tay GLAMIRA Azurite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.279 crt - VS

  15.213.104,00 ₫
  7.767.013  - 97.750.063  7.767.013 ₫ - 97.750.063 ₫
 50. Vòng Tay Croatord

  Vòng Tay GLAMIRA Croatord

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  1.8 crt - VS

  60.572.599,00 ₫
  20.425.993  - 217.896.005  20.425.993 ₫ - 217.896.005 ₫
 51. Vòng Tay Walimant

  Vòng Tay GLAMIRA Walimant

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  1.97 crt - VS

  66.484.916,00 ₫
  19.940.689  - 235.909.812  19.940.689 ₫ - 235.909.812 ₫
 52. Vòng Tay Partia

  Vòng Tay GLAMIRA Partia

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  2.8 crt - VS

  61.411.538,00 ₫
  19.249.910  - 187.666.075  19.249.910 ₫ - 187.666.075 ₫
 53. Vòng Tay Inn

  Vòng Tay GLAMIRA Inn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  1.82 crt - VS

  61.370.442,00 ₫
  20.709.875  - 220.517.454  20.709.875 ₫ - 220.517.454 ₫
 54. Vòng Tay Fannujahir

  Vòng Tay GLAMIRA Fannujahir

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đỏ

  0.39 crt - VS

  13.414.374,00 ₫
  6.540.643  - 100.467.225  6.540.643 ₫ - 100.467.225 ₫
 55. Vòng tay Paperclip Anatolas

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Anatolas

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  15.371.268,00 ₫
  7.626.965  - 24.869.151  7.626.965 ₫ - 24.869.151 ₫
 56. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - K

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - K

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.176 crt - VS

  15.551.331,00 ₫
  7.948.698  - 35.450.114  7.948.698 ₫ - 35.450.114 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - U

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - U

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.168 crt - VS

  15.347.206,00 ₫
  7.854.071  - 34.509.248  7.854.071 ₫ - 34.509.248 ₫
 58. Vòng tay Paperclip Otrenat

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Otrenat

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.018 crt - VS

  20.065.055,00 ₫
  9.929.114  - 31.805.607  9.929.114 ₫ - 31.805.607 ₫
 59. Vòng tay Paperclip Sanin

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Sanin

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.036 crt - VS

  29.673.518,00 ₫
  12.627.075  - 42.821.315  12.627.075 ₫ - 42.821.315 ₫
 60. Vòng tay Paperclip Erli

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Erli

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.48 crt - VS

  32.395.542,00 ₫
  13.051.006  - 83.194.216  13.051.006 ₫ - 83.194.216 ₫
 61. Vòng tay Paperclip Nivellan

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Nivellan

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.176 crt - VS

  27.239.162,00 ₫
  11.355.284  - 55.370.526  11.355.284 ₫ - 55.370.526 ₫
 62. Vòng tay Paperclip Diod

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Diod

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.528 crt - VS

  27.484.652,00 ₫
  12.229.640  - 80.559.791  12.229.640 ₫ - 80.559.791 ₫
 63. Vòng tay Paperclip Inul

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Inul

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  25.252.799,00 ₫
  10.795.089  - 33.927.424  10.795.089 ₫ - 33.927.424 ₫
 64. Vòng tay Paperclip Uhlo

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Uhlo

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.952 crt - VS

  43.327.978,00 ₫
  16.926.943  - 97.754.937  16.926.943 ₫ - 97.754.937 ₫

You’ve viewed 60 of 113 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng