Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vòng Tay GLAMIRA Jaclyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  16.984.799,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Crotty

  Vòng Tay GLAMIRA Crotty

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Eager

  Vòng Tay GLAMIRA Eager

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vòng Tay GLAMIRA Defterre

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAAAA

  52.736.913,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Ayreip

  Vòng Tay GLAMIRA Ayreip

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  10.625.301,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vòng Tay GLAMIRA Coulisel

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  16.030.686,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vòng Tay GLAMIRA Bartows

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.184 crt - VS

  93.457.232,00 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Cajudy

  Vòng Tay GLAMIRA Cajudy

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.958 crt - AAAAA

  55.322.403,00 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vòng Tay GLAMIRA Azine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.427.081,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vòng Tay GLAMIRA Dareis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.840.899,00 ₫
 12. Bảo hành trọn đời
 13. Vòng Tay GLAMIRA Afpoty

  Vòng Tay GLAMIRA Afpoty

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  2.02 crt - AAAAA

  51.497.294,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Squely

  Vòng Tay GLAMIRA Squely

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.224 crt - AAAAA

  55.145.314,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Tinoyuj

  Vòng Tay GLAMIRA Tinoyuj

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAAAA

  55.357.820,00 ₫
 16. Vòng Tay GLAMIRA Khedah

  Vòng Tay GLAMIRA Khedah

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.284 crt - AAAAA

  16.292.128,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Azurite

  Vòng Tay GLAMIRA Azurite

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  14.131.649,00 ₫
 18. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 19. Vòng Tay GLAMIRA Inn

  Vòng Tay GLAMIRA Inn

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAAAA

  54.259.872,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vòng Tay GLAMIRA Gelan

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  12.867.968,00 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - K
 22. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cuvette - U
 23. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Esatto

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
 24. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Sanin

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Sanin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  29.538.337,00 ₫
 25. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Erli

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Erli

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAAAA

  30.530.032,00 ₫
 26. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Diod

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Diod

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.528 crt - AAAAA

  25.429.887,00 ₫
 27. Vòng tay Paperclip GLAMIRA Uhlo

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Uhlo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.952 crt - AAAAA

  39.596.957,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Fumuncl
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Fumuncl

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  14.910.839,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Mangalaj
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Mangalaj

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  10.164.871,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Minnatta
  Mới

  Vòng Tay GLAMIRA Minnatta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  13.423.297,00 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Blinkere
  Mới

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng