Đang tải...
Tìm thấy 126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.896.372,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.420.151,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 3. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  7.126.380,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Mestura

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  11.294.096,00 ₫
  4.797.147  - 68.943.068  4.797.147 ₫ - 68.943.068 ₫
 5. Vòng tay Paperclip Apiece

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.533.515,00 ₫
  7.987.886  - 28.356.091  7.987.886 ₫ - 28.356.091 ₫
 6. Vòng tay nữ Hiera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.452.134,00 ₫
  4.323.375  - 42.664.890  4.323.375 ₫ - 42.664.890 ₫
 7. Vòng tay nữ Jaclyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  19.744.716,00 ₫
  9.474.011  - 28.256.468  9.474.011 ₫ - 28.256.468 ₫
 8. Vòng tay nữ Alus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - VS

  19.415.283,00 ₫
  8.664.581  - 112.485.311  8.664.581 ₫ - 112.485.311 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Aspronisi

  Vòng tay nữ Aspronisi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - VS

  13.543.520,00 ₫
  5.033.183  - 73.612.857  5.033.183 ₫ - 73.612.857 ₫
 11. Vòng tay nữ Onoix

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  27.398.643,00 ₫
  13.176.446  - 36.810.391  13.176.446 ₫ - 36.810.391 ₫
 12. Vòng tay nữ Zmes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - VS

  15.506.528,00 ₫
  7.726.378  - 86.405.246  7.726.378 ₫ - 86.405.246 ₫
 13. Vòng tay nữ Coulisel

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  18.189.817,00 ₫
  8.986.371  - 103.174.032  8.986.371 ₫ - 103.174.032 ₫
 14. Vòng tay nữ Azine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  15.019.456,00 ₫
  6.346.668  - 79.089.247  6.346.668 ₫ - 79.089.247 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reinvest

  Vòng tay nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.119.488,00 ₫
  4.648.562  - 46.485.622  4.648.562 ₫ - 46.485.622 ₫
 16. Vòng tay nữ Forbis

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  19.019.626,00 ₫
  9.437.219  - 108.890.992  9.437.219 ₫ - 108.890.992 ₫
 17. Vòng tay nữ Dareis

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  9.810.800,00 ₫
  4.624.505  - 52.259.180  4.624.505 ₫ - 52.259.180 ₫
 18. Vòng tay nữ Eucca

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.13 crt - VS

  12.744.278,00 ₫
  7.004.683  - 81.084.518  7.004.683 ₫ - 81.084.518 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Trouville

  Vòng tay nữ Trouville

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  22.778.097,00 ₫
  7.785.811  - 112.824.929  7.785.811 ₫ - 112.824.929 ₫
 21. Vòng đeo ngón tay Suiwer

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - VS

  12.337.864,00 ₫
  5.816.010  - 72.141.165  5.816.010 ₫ - 72.141.165 ₫
 22. Vòng tay nữ Deztero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  1.984 crt - AAA

  66.332.796,00 ₫
  25.004.598  - 260.798.383  25.004.598 ₫ - 260.798.383 ₫
 23. Vòng tay nữ Ayreip

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  14.187.667,00 ₫
  6.724.496  - 81.848.665  6.724.496 ₫ - 81.848.665 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Eiffel

  Vòng tay nữ Eiffel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - VS

  21.744.518,00 ₫
  4.323.375  - 98.362.739  4.323.375 ₫ - 98.362.739 ₫
 25. Vòng tay nữ Irinat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.416.091,00 ₫
  4.818.372  - 48.183.727  4.818.372 ₫ - 48.183.727 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Swiet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.56 crt - VS

  19.008.021,00 ₫
  6.410.346  - 121.499.421  6.410.346 ₫ - 121.499.421 ₫
 28. Vòng tay nữ Vandenynas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - VS

  20.401.882,00 ₫
  7.682.227  - 121.230.551  7.682.227 ₫ - 121.230.551 ₫
 29. Vòng tay nữ Minnatta

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  16.457.750,00 ₫
  8.340.525  - 107.589.105  8.340.525 ₫ - 107.589.105 ₫
 30. Vòng tay Paperclip Ardiniera

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  16.572.656,00 ₫
  8.855.618  - 22.265.554  8.855.618 ₫ - 22.265.554 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - VS

  11.326.360,00 ₫
  4.732.052  - 58.471.415  4.732.052 ₫ - 58.471.415 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Saucejo

  Vòng tay nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  7.494.302,00 ₫
  3.871.679  - 44.716.765  3.871.679 ₫ - 44.716.765 ₫
 33. Vòng tay nữ Bredbe

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.386.247,00 ₫
  8.221.658  - 88.089.202  8.221.658 ₫ - 88.089.202 ₫
 34. Vòng tay Paperclip Nivellan

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  31.924.941,00 ₫
  13.344.842  - 62.544.607  13.344.842 ₫ - 62.544.607 ₫
 35. Vòng tay nữ Bartows

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.184 crt - VS

  112.945.218,00 ₫
  24.792.335  - 163.216.206  24.792.335 ₫ - 163.216.206 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Marathos

  Vòng tay nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - VS

  23.774.037,00 ₫
  5.136.768  - 126.905.056  5.136.768 ₫ - 126.905.056 ₫
 37. Vòng tay nữ Hud

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.642.675,00 ₫
  6.948.645  - 72.381.727  6.948.645 ₫ - 72.381.727 ₫
 38. Vòng tay nữ Etowah

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.902.201,00 ₫
  7.091.286  - 17.334.255  7.091.286 ₫ - 17.334.255 ₫
 39. Vòng tay nữ Jacky

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.455.233,00 ₫
  5.985.820  - 59.858.205  5.985.820 ₫ - 59.858.205 ₫
 40. Vòng tay nữ Braesi

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 61.344.045  6.134.404 ₫ - 61.344.045 ₫
 41. Vòng tay nữ Gelan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - AAA

  14.879.080,00 ₫
  7.804.491  - 94.428.795  7.804.491 ₫ - 94.428.795 ₫
 42. Vòng tay Paperclip Esatto

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.015 crt - VS

  12.625.128,00 ₫
  6.907.891  - 21.102.917  6.907.891 ₫ - 21.102.917 ₫
 43. Vòng tay nữ Defterre

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  2.18 crt - AAAAA

  61.989.894,00 ₫
  23.660.265  - 226.745.716  23.660.265 ₫ - 226.745.716 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Unclawedd

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  24.655.071,00 ₫
  11.857.018  - 129.112.592  11.857.018 ₫ - 129.112.592 ₫
 46. Vòng tay GLAMIRA Samson

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.37 crt - VS

  53.604.932,00 ₫
  19.890.471  - 167.852.032  19.890.471 ₫ - 167.852.032 ₫
 47. Vòng tay nữ Marronnier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  12.936.447,00 ₫
  6.907.891  - 66.395.910  6.907.891 ₫ - 66.395.910 ₫
 48. Vòng tay nữ Amof

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.790.976,00 ₫
  7.030.154  - 73.230.780  7.030.154 ₫ - 73.230.780 ₫
 49. Vòng tay nữ Balok

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.975.320,00 ₫
  6.581.855  - 16.088.980  6.581.855 ₫ - 16.088.980 ₫
 50. Vòng tay nữ Boproster

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  13.579.463,00 ₫
  7.152.418  - 90.126.929  7.152.418 ₫ - 90.126.929 ₫
 51. Vòng tay nữ Dafritaus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.174 crt - VS

  12.312.109,00 ₫
  6.643.836  - 87.777.881  6.643.836 ₫ - 87.777.881 ₫
 52. Vòng tay nữ Dattumajos

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.609.562,00 ₫
  6.806.005  - 76.103.409  6.806.005 ₫ - 76.103.409 ₫
 53. Vòng tay nữ Deadflat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.900.136,00 ₫
  5.990.914  - 62.405.362  5.990.914 ₫ - 62.405.362 ₫
 54. Vòng tay nữ Illusive

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.569.557,00 ₫
  7.458.077  - 79.159.998  7.458.077 ₫ - 79.159.998 ₫
 55. Vòng tay nữ Khedah

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.284 crt - VS

  20.142.922,00 ₫
  9.418.823  - 37.984.346  9.418.823 ₫ - 37.984.346 ₫
 56. Vòng tay nữ Azurite

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.279 crt - VS

  17.333.973,00 ₫
  8.904.862  - 110.390.978  8.904.862 ₫ - 110.390.978 ₫
 57. Vòng tay nữ Croatord

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.8 crt - VS

  70.266.458,00 ₫
  23.999.886  - 237.309.062  23.999.886 ₫ - 237.309.062 ₫
 58. Vòng tay nữ Walimant

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.97 crt - VS

  77.085.765,00 ₫
  23.446.586  - 257.012.741  23.446.586 ₫ - 257.012.741 ₫
 59. Vòng tay nữ Partia

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.8 crt - VS

  71.144.662,00 ₫
  22.768.760  - 272.880.969  22.768.760 ₫ - 272.880.969 ₫
 60. Vòng tay nữ Inn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.82 crt - VS

  71.212.868,00 ₫
  24.339.507  - 240.202.633  24.339.507 ₫ - 240.202.633 ₫
 61. Vòng tay nữ Fannujahir

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.39 crt - VS

  15.265.681,00 ₫
  7.519.209  - 112.173.991  7.519.209 ₫ - 112.173.991 ₫
 62. Vòng tay Paperclip Anatolas

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  18.092.744,00 ₫
  8.977.315  - 28.722.881  8.977.315 ₫ - 28.722.881 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - K

  Vòng tay Paperclip Cuvette - K

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  17.984.629,00 ₫
  9.232.031  - 39.400.566  9.232.031 ₫ - 39.400.566 ₫
 64. Chữ viết tắt
  Vòng tay Paperclip Cuvette - U

  Vòng tay Paperclip Cuvette - U

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - VS

  17.733.877,00 ₫
  9.113.164  - 38.365.854  9.113.164 ₫ - 38.365.854 ₫

You’ve viewed 60 of 126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng