Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Tierney Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AA

  70.436.825,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 2. Vòng Tay Gertrud Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Gertrud

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.05 crt - AA

  21.079.461,00 ₫
  6.370.314  - 972.133.984  6.370.314 ₫ - 972.133.984 ₫
 3. Vòng Tay Rejoiced Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Rejoiced

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.11 crt - AAA

  11.017.869,00 ₫
  5.684.130  - 69.023.904  5.684.130 ₫ - 69.023.904 ₫
 4. Vòng Tay Maryjane Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.455 crt - AA

  19.504.321,00 ₫
  6.053.988  - 277.271.700  6.053.988 ₫ - 277.271.700 ₫
 5. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.96 crt - AA

  26.663.556,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 6. Vòng Tay Violette Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.52 crt - AA

  20.703.654,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 7. Vòng Tay Mae Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  27.741.228,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 8. Vòng Tay Alethia Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  16.060.155,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Anya Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Anya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.25 crt - AA

  45.047.492,00 ₫
  18.509.113  - 1.186.221.647  18.509.113 ₫ - 1.186.221.647 ₫
 11. Vòng Tay Ashli Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  22.506.172,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 12. Vòng Tay Brandy Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  2.65 crt - AA

  67.798.074,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 13. Vòng Tay Carolin Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.64 crt - AAA

  21.818.906,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 14. Vòng Tay Leora Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Leora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.555 crt - AAA

  39.663.736,00 ₫
  16.181.279  - 220.900.830  16.181.279 ₫ - 220.900.830 ₫
 15. Vòng Tay Adelle Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AA

  40.646.237,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 16. Vòng Tay Genia Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  35.952.991,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 17. Vòng Tay Janeen Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  19.384.820,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 18. Vòng Tay Chau Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  6.57 crt - AA

  97.985.286,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Jamey Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Jamey

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.503 crt - AA

  19.515.677,00 ₫
  5.545.163  - 270.350.386  5.545.163 ₫ - 270.350.386 ₫
 21. Vòng Tay Keli Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Keli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  2.5 crt - AA

  47.664.615,00 ₫
  12.706.022  - 2.129.521.325  12.706.022 ₫ - 2.129.521.325 ₫
 22. Vòng Tay Tera Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.728 crt - AA

  42.834.293,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 23. Vòng tay Alexandria Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AA

  28.766.447,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 24. Vòng tay Lilliam Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Lilliam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAA

  31.236.763,00 ₫
  15.043.047  - 100.049.784  15.043.047 ₫ - 100.049.784 ₫
 25. Vòng tay Phuong Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Phuong

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  3.04 crt - AAA

  48.900.177,00 ₫
  17.509.847  - 299.165.233  17.509.847 ₫ - 299.165.233 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Freddie Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  3.478 crt - AA

  63.859.142,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 28. Vòng Tay Jacki Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Jacki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  32.328.492,00 ₫
  14.777.009  - 238.218.719  14.777.009 ₫ - 238.218.719 ₫
 29. Vòng Tay Latesha Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Latesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.332 crt - AAA

  22.041.416,00 ₫
  8.604.330  - 55.965.326  8.604.330 ₫ - 55.965.326 ₫
 30. Vòng Tay Lynne Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.648 crt - AA

  34.344.054,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 31. Vòng Tay Malinda Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.054 crt - AA

  30.016.339,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 32. Vòng Tay Marg Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Marg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.529 crt - AAA

  32.452.318,00 ₫
  10.206.777  - 163.238.155  10.206.777 ₫ - 163.238.155 ₫
 33. Vòng Tay Prudence Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Prudence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  24.368.165,00 ₫
  10.561.765  - 86.185.522  10.561.765 ₫ - 86.185.522 ₫
 34. Vòng Tay Leia Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.5 crt - AA

  22.724.084,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 35. Vòng Tay Ari Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.708 crt - AA

  87.635.215,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 36. Vòng Tay Libby Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Libby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.38 crt - AAA

  30.414.855,00 ₫
  11.325.002  - 247.734.442  11.325.002 ₫ - 247.734.442 ₫
 37. Vòng Tay Doutzen Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.2 crt - AAA

  26.519.994,00 ₫
  10.368.455  - 227.024.569  10.368.455 ₫ - 227.024.569 ₫
 38. Vòng Tay Sheron Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Sheron

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AAA

  28.625.047,00 ₫
  9.668.212  - 171.544.816  9.668.212 ₫ - 171.544.816 ₫
 39. Vòng Tay Mariella Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  11.685 crt - AA

  138.857.280,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 40. Vòng Tay Emory Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.016 crt - AA

  23.282.657,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 41. Vòng Tay Kora Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Kora

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.284 crt - AAA

  16.981.824,00 ₫
  5.318.057  - 78.419.044  5.318.057 ₫ - 78.419.044 ₫
 42. Vòng Tay Marianne Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.86 crt - AA

  18.236.586,00 ₫
  5.526.238  - 1.743.144.264  5.526.238 ₫ - 1.743.144.264 ₫
 43. Vòng Tay Shemeka Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.65 crt - AA

  29.751.113,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Towanda Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Towanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  10.057.805,00 ₫
  5.128.802  - 63.900.502  5.128.802 ₫ - 63.900.502 ₫
 46. Vòng tay Dee Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.11 crt - AA

  35.797.261,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 47. Vòng Tay Kadalina Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.3 crt - AA

  62.248.045,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 48. Vòng tay Lou Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - AA

  46.809.723,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 49. Vòng tay Mai Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.71 crt - AA

  43.963.873,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 50. Vòng tay Ola Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AA

  41.515.457,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 51. Vòng tay Ina Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.135 crt - AA

  34.091.265,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 52. Vòng Tay Holland Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.895 crt - AA

  22.988.229,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 53. Vòng Tay Jammie Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Jammie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  2.32 crt - AAA

  54.104.683,00 ₫
  11.365.017  - 353.554.882  11.365.017 ₫ - 353.554.882 ₫
 54. Vòng Tay Mylah Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  26.339.389,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 55. Vòng Tay Ora Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  24.981.083,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 56. Vòng Tay Staci Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Staci

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AAA

  18.137.631,00 ₫
  7.025.135  - 153.918.168  7.025.135 ₫ - 153.918.168 ₫
 57. Vòng Tay Tari Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Tari

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  19.104.722,00 ₫
  7.928.691  - 146.145.203  7.928.691 ₫ - 146.145.203 ₫
 58. Vòng Tay Zoelle Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Zoelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.44 crt - AAA

  36.131.432,00 ₫
  13.626.340  - 171.367.458  13.626.340 ₫ - 171.367.458 ₫
 59. Vòng Tay Abilene Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Abilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AAA

  32.032.174,00 ₫
  13.593.897  - 214.668.938  13.593.897 ₫ - 214.668.938 ₫
 60. Vòng Tay Sedona Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Sedona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AAA

  27.167.517,00 ₫
  7.409.322  - 656.646.343  7.409.322 ₫ - 656.646.343 ₫
 61. Vòng Tay Ute Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Ute

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  14.584.237,00 ₫
  6.680.691  - 129.734.113  6.680.691 ₫ - 129.734.113 ₫
 62. Vòng Tay Luminara Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Luminara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.46 crt - AAA

  34.193.463,00 ₫
  10.589.613  - 64.457.997  10.589.613 ₫ - 64.457.997 ₫
 63. Vòng Tay Novella Đá Sapphire Cam

  Vòng Tay GLAMIRA Novella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.3 crt - AAA

  55.971.006,00 ₫
  11.209.287  - 256.453.684  11.209.287 ₫ - 256.453.684 ₫
 64. Vòng tay Reverie Đá Sapphire Cam

  Vòng tay GLAMIRA Reverie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.372 crt - AAA

  28.227.342,00 ₫
  12.655.734  - 68.234.441  12.655.734 ₫ - 68.234.441 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng