Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Aide

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  34.035.299,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 2. Vòng Tay Akiko

  Vòng Tay GLAMIRA Akiko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  28.862.697,00 ₫
  11.122.770  - 149.389.574  11.122.770 ₫ - 149.389.574 ₫
 3. Vòng Tay Beata

  Vòng Tay GLAMIRA Beata

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  36.707.848,00 ₫
  10.755.076  - 163.029.434  10.755.076 ₫ - 163.029.434 ₫
 4. Vòng Tay Bernardo

  Vòng Tay GLAMIRA Bernardo

  Vàng 14K
  15.158.763,00 ₫
  8.678.681  - 86.786.812  8.678.681 ₫ - 86.786.812 ₫
 5. Vòng Tay Bess

  Vòng Tay GLAMIRA Bess

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  25.445.838,00 ₫
  13.380.309  - 152.066.177  13.380.309 ₫ - 152.066.177 ₫
 6. Vòng Tay Velona

  Vòng Tay GLAMIRA Velona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.206 crt - VS

  16.818.255,00 ₫
  6.345.981  - 84.407.608  6.345.981 ₫ - 84.407.608 ₫
 7. Vòng Tay Alethia

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  17.601.229,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 8. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 4 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 4 charms

  Vàng Trắng 14K
  21.923.537,00 ₫
  12.551.643  - 125.516.437  12.551.643 ₫ - 125.516.437 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 2 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 2 charms

  Vàng Trắng 14K
  16.469.216,00 ₫
  9.428.940  - 94.289.407  9.428.940 ₫ - 94.289.407 ₫
 11. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 1 charm

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 1 charm

  Vàng Trắng 14K
  13.458.714,00 ₫
  7.705.371  - 77.053.710  7.705.371 ₫ - 77.053.710 ₫
 12. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng Tay Hang - 3 charms

  Vòng Tay GLAMIRA Hang - 3 charms

  Vàng 14K
  19.196.377,00 ₫
  10.990.292  - 109.902.922  10.990.292 ₫ - 109.902.922 ₫
 13. Vòng Tay Chilker Women

  Vòng Tay GLAMIRA Chilker Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.148.447,00 ₫
  7.837.849  - 96.519.912  7.837.849 ₫ - 96.519.912 ₫
 14. Vòng Tay Albertha

  Vòng Tay GLAMIRA Albertha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.325 crt - VS

  23.052.577,00 ₫
  10.807.797  - 151.065.831  10.807.797 ₫ - 151.065.831 ₫
 15. Vòng Tay Ashli

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  27.561.977,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 16. Vòng Tay Adelle

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AAA

  33.021.975,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 17. Vòng Tay Marlen

  Vòng Tay GLAMIRA Marlen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  25.316.064,00 ₫
  10.171.090  - 192.025.964  10.171.090 ₫ - 192.025.964 ₫
 18. Vòng Tay Ardell

  Vòng Tay GLAMIRA Ardell

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  17.533.639,00 ₫
  9.976.428  - 102.440.882  9.976.428 ₫ - 102.440.882 ₫
 19. Vòng Tay Beula

  Vòng Tay GLAMIRA Beula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.4 crt - AAA

  31.492.528,00 ₫
  14.445.543  - 188.876.223  14.445.543 ₫ - 188.876.223 ₫
 20. Vòng Tay Alane

  Vòng Tay GLAMIRA Alane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.456 crt - AAA

  36.331.770,00 ₫
  15.645.418  - 204.814.174  15.645.418 ₫ - 204.814.174 ₫
 21. Vòng Tay Alicia

  Vòng Tay GLAMIRA Alicia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  47.780.601,00 ₫
  17.872.405  - 248.396.836  17.872.405 ₫ - 248.396.836 ₫
 22. Vòng Tay Carolin

  Vòng Tay GLAMIRA Carolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.64 crt - AAA

  20.764.487,00 ₫
  10.257.606  - 162.569.811  10.257.606 ₫ - 162.569.811 ₫
 23. Vòng Tay Andree

  Vòng Tay GLAMIRA Andree

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  32.931.675,00 ₫
  16.181.279  - 180.265.134  16.181.279 ₫ - 180.265.134 ₫
 24. Vòng Tay Bernetta

  Vòng Tay GLAMIRA Bernetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  23.500.569,00 ₫
  12.528.663  - 135.641.567  12.528.663 ₫ - 135.641.567 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Annabel

  Vòng Tay GLAMIRA Annabel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  39.576.678,00 ₫
  12.178.541  - 179.454.037  12.178.541 ₫ - 179.454.037 ₫
 27. Vòng Tay Leora

  Vòng Tay GLAMIRA Leora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.555 crt - VS

  52.370.840,00 ₫
  16.181.279  - 220.900.830  16.181.279 ₫ - 220.900.830 ₫
 28. Vòng Tay Diego

  Vòng Tay GLAMIRA Diego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.665 crt - AAA

  42.901.073,00 ₫
  17.990.014  - 278.812.776  17.990.014 ₫ - 278.812.776 ₫
 29. Vòng Tay Liam

  Vòng Tay GLAMIRA Liam

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.26 crt - VS

  23.490.567,00 ₫
  11.159.270  - 149.849.194  11.159.270 ₫ - 149.849.194 ₫
 30. Vòng Tay Alisia

  Vòng Tay GLAMIRA Alisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  31.236.492,00 ₫
  12.963.948  - 158.419.726  12.963.948 ₫ - 158.419.726 ₫
 31. Vòng Tay Alesha

  Vòng Tay GLAMIRA Alesha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.328 crt - AAA

  24.167.557,00 ₫
  11.380.157  - 154.337.229  11.380.157 ₫ - 154.337.229 ₫
 32. Vòng Tay Rana

  Vòng Tay GLAMIRA Rana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  18.097.617,00 ₫
  9.424.885  - 110.714.015  9.424.885 ₫ - 110.714.015 ₫
 33. Vòng Tay Morris

  Vòng Tay GLAMIRA Morris

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.095 crt - VS

  22.381.264,00 ₫
  11.771.644  - 133.830.133  11.771.644 ₫ - 133.830.133 ₫
 34. Vòng Tay Arnita

  Vòng Tay GLAMIRA Arnita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  21.761.589,00 ₫
  11.166.029  - 129.585.416  11.166.029 ₫ - 129.585.416 ₫
 35. Vòng Tay Bonita

  Vòng Tay GLAMIRA Bonita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.11 crt - VS

  29.507.784,00 ₫
  13.071.553  - 240.204.806  13.071.553 ₫ - 240.204.806 ₫
 36. Vòng Tay Edgar

  Vòng Tay GLAMIRA Edgar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.315 crt - VS1

  54.121.716,00 ₫
  16.712.544  - 218.386.441  16.712.544 ₫ - 218.386.441 ₫
 37. Vòng Tay Amie

  Vòng Tay GLAMIRA Amie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  40.388.851,00 ₫
  19.800.370  - 278.082.791  19.800.370 ₫ - 278.082.791 ₫
 38. Vòng Tay Jonathan

  Vòng Tay GLAMIRA Jonathan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.152 crt - AAA

  76.779.833,00 ₫
  32.070.566  - 502.106.327  32.070.566 ₫ - 502.106.327 ₫
 39. Vòng Tay Almeda

  Vòng Tay GLAMIRA Almeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  25.489.638,00 ₫
  13.418.160  - 151.876.924  13.418.160 ₫ - 151.876.924 ₫
 40. Vòng Tay Arlena

  Vòng Tay GLAMIRA Arlena

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  27.111.551,00 ₫
  12.969.356  - 169.923.713  12.969.356 ₫ - 169.923.713 ₫
 41. Vòng Tay Collen

  Vòng Tay GLAMIRA Collen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.985 crt - VS

  36.033.830,00 ₫
  14.745.647  - 242.692.159  14.745.647 ₫ - 242.692.159 ₫
 42. Vòng Tay Angla

  Vòng Tay GLAMIRA Angla

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.316 crt - VS

  21.085.950,00 ₫
  10.617.190  - 133.059.594  10.617.190 ₫ - 133.059.594 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Vòng Tay Asha

  Vòng Tay GLAMIRA Asha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  26.680.319,00 ₫
  11.241.730  - 172.992.340  11.241.730 ₫ - 172.992.340 ₫
 45. Vòng Tay Candra

  Vòng Tay GLAMIRA Candra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.458 crt - VS

  31.216.485,00 ₫
  14.603.706  - 195.567.727  14.603.706 ₫ - 195.567.727 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng