Đang tải...
Tìm thấy 6343 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  10.738.250,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 2. Vòng tay GLAMIRA Obligeant

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.63 crt - AAA

  38.192.365,00 ₫
  14.850.495  - 81.823.761  14.850.495 ₫ - 81.823.761 ₫
 3. Vòng tay nữ Umaagos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.178 crt - AAA

  8.975.332,00 ₫
  4.796.580  - 67.570.427  4.796.580 ₫ - 67.570.427 ₫
 4. Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.072 crt - AAA

  9.903.065,00 ₫
  5.613.935  - 61.966.683  5.613.935 ₫ - 61.966.683 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  11.802.678,00 ₫
  6.378.082  - 18.392.741  6.378.082 ₫ - 18.392.741 ₫
 6. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  15.451.906,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 7. Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  2.88 crt - AAA

  31.603.999,00 ₫
  12.774.278  - 8.609.506.358  12.774.278 ₫ - 8.609.506.358 ₫
 8. Vòng tay nữ Blasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.368 crt - AAA

  17.475.765,00 ₫
  8.660.336  - 110.320.230  8.660.336 ₫ - 110.320.230 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.728 crt - AAA

  19.088.964,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 11. Vòng tay nữ Pursia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.805 crt - AAA

  20.399.901,00 ₫
  8.965.995  - 173.801.060  8.965.995 ₫ - 173.801.060 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Tomares Đá Rhodolite

  Vòng tay nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  12.825.786,00 ₫
  5.900.915  - 117.678.685  5.900.915 ₫ - 117.678.685 ₫
 13. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  7.584.868,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 14. Vòng tay nữ Joelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.63 crt - AAA

  18.561.137,00 ₫
  7.563.359  - 114.240.018  7.563.359 ₫ - 114.240.018 ₫
 15. Vòng tay nữ Alica

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  3.64 crt - AAA

  41.335.274,00 ₫
  18.248.969  - 412.920.305  18.248.969 ₫ - 412.920.305 ₫
 16. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  28.299.486,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 17. Vòng tay nữ Brickys

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  31.237.775,00 ₫
  13.443.898  - 1.350.135.106  13.443.898 ₫ - 1.350.135.106 ₫
 18. Vòng tay nữ Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  35.137.190,00 ₫
  14.345.592  - 2.725.626.326  14.345.592 ₫ - 2.725.626.326 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.878.810,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 21. Vòng tay nữ Yipada

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  8.890.427,00 ₫
  4.796.580  - 58.089.340  4.796.580 ₫ - 58.089.340 ₫
 22. Vòng tay nữ Ladder

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.112 crt - AAA

  9.250.426,00 ₫
  4.323.092  - 60.183.669  4.323.092 ₫ - 60.183.669 ₫
 23. Vòng tay nữ Ferstel

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.088 crt - AAA

  11.407.586,00 ₫
  6.304.215  - 71.136.451  6.304.215 ₫ - 71.136.451 ₫
 24. Vòng tay nữ Avonoix

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.26 crt - AAA

  14.812.853,00 ₫
  7.519.209  - 100.400.462  7.519.209 ₫ - 100.400.462 ₫
 25. Vòng tay nữ Janet

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1.92 crt - AAA

  37.482.273,00 ₫
  17.282.181  - 369.932.201  17.282.181 ₫ - 369.932.201 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.285 crt - AAA

  50.803.343,00 ₫
  22.516.874  - 90.785.229  22.516.874 ₫ - 90.785.229 ₫
 28. Vòng tay nữ Davidu

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.432 crt - AAA

  16.350.487,00 ₫
  8.162.225  - 487.639.197  8.162.225 ₫ - 487.639.197 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Becrux

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AAA

  49.229.482,00 ₫
  20.524.430  - 92.467.484  20.524.430 ₫ - 92.467.484 ₫
 30. Vòng tay nữ Verlne

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  8.557.599,00 ₫
  4.818.372  - 50.787.488  4.818.372 ₫ - 50.787.488 ₫
 31. Vòng tay nữ Haylou

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.135 crt - AAA

  10.894.475,00 ₫
  5.428.276  - 69.877.025  5.428.276 ₫ - 69.877.025 ₫
 32. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  12.443.147,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 33. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  93.088.991,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 34. Vòng tay nữ Fanolikon

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.393 crt - AAA

  13.152.388,00 ₫
  6.357.705  - 100.414.611  6.357.705 ₫ - 100.414.611 ₫
 35. Vòng tay nữ Naya

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  41.446.782,00 ₫
  15.195.776  - 582.482.897  15.195.776 ₫ - 582.482.897 ₫
 36. Vòng tay nữ Esteves

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.475 crt - AAA

  17.537.179,00 ₫
  8.456.563  - 127.655.051  8.456.563 ₫ - 127.655.051 ₫
 37. Vòng tay nữ Elsiey

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.45 crt - AAA

  11.009.662,00 ₫
  5.752.330  - 500.728.751  5.752.330 ₫ - 500.728.751 ₫
 38. Vòng tay nữ Crystle

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  1 crt - AAA

  14.521.911,00 ₫
  5.726.010  - 121.202.252  5.726.010 ₫ - 121.202.252 ₫
 39. Vòng tay nữ Deniargnon

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.34 crt - AAA

  11.354.379,00 ₫
  5.285.352  - 102.947.622  5.285.352 ₫ - 102.947.622 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.386 crt - AAA

  17.129.633,00 ₫
  5.837.235  - 88.230.705  5.837.235 ₫ - 88.230.705 ₫
 41. Vòng tay nữ Dimens

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  12.702.956,00 ₫
  5.603.746  - 465.082.695  5.603.746 ₫ - 465.082.695 ₫
 42. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  14.206.345,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 43. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.145 crt - AAA

  10.953.058,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Garen

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  16.185.488,00 ₫
  7.707.982  - 99.353.299  7.707.982 ₫ - 99.353.299 ₫
 46. Vòng tay nữ Spring

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.076 crt - AAA

  17.535.764,00 ₫
  9.113.164  - 101.574.988  9.113.164 ₫ - 101.574.988 ₫
 47. Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  18.172.838,00 ₫
  9.529.200  - 126.071.854  9.529.200 ₫ - 126.071.854 ₫
 48. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  18.934.436,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 49. Vòng tay nữ Mendelano

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.212 crt - AAA

  21.582.065,00 ₫
  11.610.793  - 129.041.835  11.610.793 ₫ - 129.041.835 ₫
 50. Vòng tay nữ Davantage

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.184 crt - AAA

  20.058.017,00 ₫
  9.418.823  - 119.263.582  9.418.823 ₫ - 119.263.582 ₫
 51. Vòng tay nữ Backlit

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  12.559.184,00 ₫
  6.031.668  - 1.609.945.194  6.031.668 ₫ - 1.609.945.194 ₫
 52. Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  16.190.299,00 ₫
  8.680.713  - 26.823.267  8.680.713 ₫ - 26.823.267 ₫
 53. Vòng tay nữ Alicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.48 crt - AAA

  44.743.653,00 ₫
  21.063.578  - 287.192.029  21.063.578 ₫ - 287.192.029 ₫
 54. Vòng tay nữ Bess

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.105 crt - AAA

  29.929.669,00 ₫
  15.690.491  - 177.225.574  15.690.491 ₫ - 177.225.574 ₫
 55. Vòng tay nữ Alane

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  37.869.157,00 ₫
  18.379.157  - 236.475.287  18.379.157 ₫ - 236.475.287 ₫
 56. Vòng tay GLAMIRA Acres

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.265 crt - AAA

  51.249.094,00 ₫
  19.882.546  - 89.794.666  19.882.546 ₫ - 89.794.666 ₫
 57. Vòng tay nữ Spento

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.168 crt - AAA

  19.569.245,00 ₫
  9.106.088  - 123.296.580  9.106.088 ₫ - 123.296.580 ₫
 58. Vòng tay nữ Jimmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.203 crt - AAA

  21.730.367,00 ₫
  8.888.731  - 130.202.207  8.888.731 ₫ - 130.202.207 ₫
 59. Vòng tay nữ Danube

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  3.54 crt - AAA

  52.960.218,00 ₫
  34.443.232  - 390.844.937  34.443.232 ₫ - 390.844.937 ₫
 60. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.24 crt - AAA

  9.558.916,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 61. Vòng tay nữ Cariel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  1.36 crt - AAA

  38.936.134,00 ₫
  15.176.814  - 866.712.871  15.176.814 ₫ - 866.712.871 ₫
 62. Vòng tay nữ Aybet

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  18.383.685,00 ₫
  9.699.576  - 112.923.991  9.699.576 ₫ - 112.923.991 ₫
 63. Vòng tay nữ Willow

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.321 crt - AAA

  19.367.454,00 ₫
  9.618.067  - 118.839.057  9.618.067 ₫ - 118.839.057 ₫
 64. Vòng tay nữ Aide

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.095 crt - AAA

  37.290.105,00 ₫
  19.593.303  - 217.994.246  19.593.303 ₫ - 217.994.246 ₫

You’ve viewed 60 of 6343 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng