Đang tải...
Tìm thấy 6730 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Monika Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.49 crt - AAA

  38.558.487,00 ₫
  16.879.899  - 75.359.071  16.879.899 ₫ - 75.359.071 ₫
 2. Vòng Tay Astropel Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Astropel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  6.197.280,00 ₫
  3.328.720  - 34.471.395  3.328.720 ₫ - 34.471.395 ₫
 3. Vòng tay Bullock Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Bullock

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.1 crt - AAA

  31.031.556,00 ₫
  11.612.670  - 134.936.462  11.612.670 ₫ - 134.936.462 ₫
 4. Vòng Tay Shumbou Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Shumbou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.064 crt - AAA

  7.449.065,00 ₫
  3.945.150  - 44.555.971  3.945.150 ₫ - 44.555.971 ₫
 5. Vòng Tay Clasia Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.072 crt - AAA

  8.924.441,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 6. Vòng đeo tay dây Rosalea Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Rosalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  6.376.530,00 ₫
  2.080.449  - 39.919.224  2.080.449 ₫ - 39.919.224 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AAA

  18.854.636,00 ₫
  8.751.679  - 47.218.514  8.751.679 ₫ - 47.218.514 ₫
 8. Vòng Tay Sopra Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sopra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.114 crt - AAA

  9.698.492,00 ₫
  4.356.102  - 50.882.481  4.356.102 ₫ - 50.882.481 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay Arnette Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Arnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.855 crt - AAA

  31.159.979,00 ₫
  13.918.333  - 108.575.980  13.918.333 ₫ - 108.575.980 ₫
 11. Vòng tay Georgann Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Georgann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.55 crt - AAA

  40.720.859,00 ₫
  17.276.253  - 95.287.054  17.276.253 ₫ - 95.287.054 ₫
 12. Vòng Tay Janet Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Janet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.92 crt - AAA

  33.402.107,00 ₫
  14.615.872  - 332.507.047  14.615.872 ₫ - 332.507.047 ₫
 13. Vòng Tay Karmen Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Karmen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.448 crt - AAA

  23.650.081,00 ₫
  10.814.556  - 166.098.065  10.814.556 ₫ - 166.098.065 ₫
 14. Vòng Tay Donetta Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AAA

  10.288.156,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 15. Vòng Tay Tressa Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  5.969.904,00 ₫
  3.061.871  - 41.325.122  3.061.871 ₫ - 41.325.122 ₫
 16. Vòng Tay Groid Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Groid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.56 crt - AAA

  22.076.023,00 ₫
  9.589.537  - 162.610.372  9.589.537 ₫ - 162.610.372 ₫
 17. Vòng Tay Supersky Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Supersky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AA

  13.184.564,00 ₫
  5.567.333  - 260.765.983  5.567.333 ₫ - 260.765.983 ₫
 18. Vòng Tay Alica Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Alica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  3.64 crt - AAA

  41.002.308,00 ₫
  15.394.520  - 388.939.029  15.394.520 ₫ - 388.939.029 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Mae Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  27.254.573,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 21. Vòng Tay Uvula Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Uvula

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.36 crt - AAA

  13.239.179,00 ₫
  6.207.555  - 108.686.289  6.207.555 ₫ - 108.686.289 ₫
 22. Vòng Tay Carlisa Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.768 crt - AAA

  37.338.606,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 23. Vòng tay Paperclip Cliaray Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cliaray

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - AAA

  31.223.786,00 ₫
  11.037.336  - 99.777.257  11.037.336 ₫ - 99.777.257 ₫
 24. Vòng tay Ivory Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Ivory

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.72 crt - AAA

  34.876.673,00 ₫
  15.070.084  - 108.444.044  15.070.084 ₫ - 108.444.044 ₫
 25. Vòng Tay Sorin Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.02 crt - AAA

  9.914.243,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Sigrid Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sigrid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.225 crt - AAA

  23.990.199,00 ₫
  11.126.015  - 49.251.651  11.126.015 ₫ - 49.251.651 ₫
 28. Vòng Tay Shanem Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Shanem

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  7.52 crt - AAA

  55.012.294,00 ₫
  12.490.812  - 658.336.116  12.490.812 ₫ - 658.336.116 ₫
 29. Vòng Tay Iliana Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.35 crt - AAA

  27.866.677,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 30. Vòng Tay Abilene Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Abilene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.5 crt - AAA

  31.626.628,00 ₫
  13.593.897  - 214.668.938  13.593.897 ₫ - 214.668.938 ₫
 31. Vòng Tay Haylou Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Haylou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.135 crt - AAA

  9.655.234,00 ₫
  4.769.219  - 62.291.840  4.769.219 ₫ - 62.291.840 ₫
 32. Vòng đeo tay dây Munas Đá Sapphire Vàng

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  4.628.628,00 ₫
  1.881.732  - 33.281.790  1.881.732 ₫ - 33.281.790 ₫
 33. Vòng Tay Tanel Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.051 crt - AAA

  10.022.388,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 34. Vòng Tay Kaci Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Kaci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  7.44 crt - AAA

  55.579.519,00 ₫
  15.517.536  - 3.017.371.530  15.517.536 ₫ - 3.017.371.530 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 3.0 mm Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  4.8 crt - AAA

  38.600.395,00 ₫
  9.265.911  - 458.675.614  9.265.911 ₫ - 458.675.614 ₫
 36. Vòng Tay Celesia Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.45 crt - AAA

  19.968.536,00 ₫
  9.803.395  - 64.797.576  9.803.395 ₫ - 64.797.576 ₫
 37. Vòng Tay Effler Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Effler

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  4.7 crt - AAA

  42.746.965,00 ₫
  12.986.929  - 455.769.741  12.986.929 ₫ - 455.769.741 ₫
 38. Vòng Tay Fouett Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  9.274.832,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 39. Vòng Tay Cursion Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Cursion

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  9.703.630,00 ₫
  5.292.373  - 57.898.430  5.292.373 ₫ - 57.898.430 ₫
 40. Vòng Tay Lebron Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Lebron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  9.843.408,00 ₫
  5.072.026  - 56.938.633  5.072.026 ₫ - 56.938.633 ₫
 41. Vòng Tay Waren Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Waren

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - AAA

  17.481.999,00 ₫
  7.574.244  - 131.275.191  7.574.244 ₫ - 131.275.191 ₫
 42. Vòng Tay Malinda Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.054 crt - AA

  29.664.866,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 43. Vòng tay Song Đá Sapphire Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.345 crt - AAA

  19.353.458,00 ₫
  9.863.415  - 52.063.435  9.863.415 ₫ - 52.063.435 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Fransisca Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Fransisca

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  11.653.494,00 ₫
  5.923.673  - 66.982.655  5.923.673 ₫ - 66.982.655 ₫
 46. Vòng Tay Sorg Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sorg

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.208 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  5.920.969  - 80.298.079  5.920.969 ₫ - 80.298.079 ₫
 47. Vòng Tay Ardell Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Ardell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  17.560.675,00 ₫
  9.976.428  - 102.440.882  9.976.428 ₫ - 102.440.882 ₫
 48. Vòng Tay Beula Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Beula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.4 crt - AAA

  31.330.310,00 ₫
  14.445.543  - 188.876.223  14.445.543 ₫ - 188.876.223 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Brando Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Brando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.215 crt - AAA

  22.630.540,00 ₫
  10.736.691  - 135.857.862  10.736.691 ₫ - 135.857.862 ₫
 50. Vòng Tay Niesha Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Niesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  11.565.895,00 ₫
  6.015.055  - 73.363.240  6.015.055 ₫ - 73.363.240 ₫
 51. Vòng Tay Jona Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Jona

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.15 crt - AAA

  10.861.328,00 ₫
  7.651.298  - 198.514.695  7.651.298 ₫ - 198.514.695 ₫
 52. Vòng Tay Mylah Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AA

  25.690.516,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 53. Vòng Tay Krisbel Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Krisbel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.204 crt - AAA

  40.777.905,00 ₫
  8.440.761  - 158.865.830  8.440.761 ₫ - 158.865.830 ₫
 54. Vòng Tay Leora Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Leora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.555 crt - AAA

  39.420.408,00 ₫
  16.181.279  - 220.900.830  16.181.279 ₫ - 220.900.830 ₫
 55. Vòng Tay Caciana Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Caciana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  7.48 crt - AAA

  255.716.942,00 ₫
  24.271.919  - 421.497.332  24.271.919 ₫ - 421.497.332 ₫
 56. Vòng Tay Cedar Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  10.018.603,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 57. Vòng Tay Bliths Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Bliths

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.8 crt - AAA

  56.051.573,00 ₫
  16.067.726  - 200.995.015  16.067.726 ₫ - 200.995.015 ₫
 58. Vòng Tay Brandie Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Brandie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  2.66 crt - AAA

  93.306.097,00 ₫
  17.148.100  - 302.442.043  17.148.100 ₫ - 302.442.043 ₫
 59. Vòng Tay Brenela Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Brenela

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.344 crt - AAA

  40.638.126,00 ₫
  14.585.321  - 152.124.035  14.585.321 ₫ - 152.124.035 ₫
 60. Vòng Tay Brigett Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Brigett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  3.5 crt - AAA

  145.766.430,00 ₫
  20.427.345  - 244.545.236  20.427.345 ₫ - 244.545.236 ₫
 61. Vòng Tay Caleigh Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.28 crt - AAA

  18.317.963,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 62. Vòng Tay Eundra Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Eundra

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.26 crt - AAA

  13.589.570,00 ₫
  6.696.372  - 90.842.269  6.696.372 ₫ - 90.842.269 ₫
 63. Vòng Tay Mahasti Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Mahasti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.161 crt - AAA

  15.219.323,00 ₫
  6.462.778  - 72.106.047  6.462.778 ₫ - 72.106.047 ₫
 64. Vòng Tay Mehry Đá Sapphire Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.28 crt - AAA

  16.837.452,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫

You’ve viewed 60 of 6730 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng