Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  17.990.291,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 2. Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.150.903,00 ₫
  4.245.262  - 45.169.593  4.245.262 ₫ - 45.169.593 ₫
 3. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  14.151.156,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Bến

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  8.896.372,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 5. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Bến

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  95.234.262,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 6. Vòng tay nữ Abilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  60.029.430,00 ₫
  16.216.903  - 249.550.697  16.216.903 ₫ - 249.550.697 ₫
 7. Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.814.452,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 8. Vòng tay nữ Tamala

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  29.744.574,00 ₫
  7.092.418  - 135.537.089  7.092.418 ₫ - 135.537.089 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Biosatellite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.840.800,00 ₫
  5.115.541  - 61.174.234  5.115.541 ₫ - 61.174.234 ₫
 11. Vòng tay nữ Duale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.237 crt - VS

  20.783.956,00 ₫
  6.663.364  - 87.240.151  6.663.364 ₫ - 87.240.151 ₫
 12. Vòng tay nữ Greatness

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.496.779,00 ₫
  6.771.194  - 98.702.360  6.771.194 ₫ - 98.702.360 ₫
 13. Vòng tay nữ Nagid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  20.557.258,00 ₫
  5.433.936  - 89.716.550  5.433.936 ₫ - 89.716.550 ₫
 14. Vòng tay nữ Terrie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.999.829,00 ₫
  7.183.550  - 84.013.751  7.183.550 ₫ - 84.013.751 ₫
 15. Vòng tay nữ Onoix

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  27.398.643,00 ₫
  13.176.446  - 36.810.391  13.176.446 ₫ - 36.810.391 ₫
 16. Vòng tay nữ Sedona

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  32.008.432,00 ₫
  8.683.260  - 698.416.496  8.683.260 ₫ - 698.416.496 ₫
 17. Vòng tay nữ Epsilon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.147 crt - VS

  14.346.722,00 ₫
  6.765.250  - 81.112.815  6.765.250 ₫ - 81.112.815 ₫
 18. Vòng tay nữ Understars

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  16.740.201,00 ₫
  6.001.102  - 77.815.660  6.001.102 ₫ - 77.815.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Cerigo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.187.001,00 ₫
  4.968.655  - 70.259.094  4.968.655 ₫ - 70.259.094 ₫
 21. Vòng tay nữ Monopats

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  19.203.304,00 ₫
  9.050.900  - 114.848.509  9.050.900 ₫ - 114.848.509 ₫
 22. Vòng tay nữ Cesenaro Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Cesenaro

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  11.423.152,00 ₫
  6.153.932  - 65.575.158  6.153.932 ₫ - 65.575.158 ₫
 23. Vòng tay nữ Megaloupoleos Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Megaloupoleos

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.152 crt - AAA

  11.263.530,00 ₫
  5.476.389  - 64.895.916  5.476.389 ₫ - 64.895.916 ₫
 24. Vòng tay nữ Azmidiske

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.238 crt - AAA

  14.296.346,00 ₫
  6.240.536  - 75.622.279  6.240.536 ₫ - 75.622.279 ₫
 25. Vòng tay nữ Mivory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - VS

  42.715.833,00 ₫
  6.724.496  - 149.150.233  6.724.496 ₫ - 149.150.233 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Dara

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  11.062.587,00 ₫
  5.264.125  - 64.103.464  5.264.125 ₫ - 64.103.464 ₫
 28. Vòng tay nữ Kenyatta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.695.782,00 ₫
  6.859.212  - 80.263.762  6.859.212 ₫ - 80.263.762 ₫
 29. Vòng tay nữ Projekt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  20.328.298,00 ₫
  6.728.741  - 101.164.609  6.728.741 ₫ - 101.164.609 ₫
 30. Vòng tay nữ Bitterman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.545 crt - VS1

  48.004.583,00 ₫
  8.639.109  - 119.306.035  8.639.109 ₫ - 119.306.035 ₫
 31. Vòng tay nữ Unalterable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  13.806.443,00 ₫
  6.219.309  - 73.400.591  6.219.309 ₫ - 73.400.591 ₫
 32. Vòng tay nữ Aosgara

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.422.557,00 ₫
  5.518.841  - 70.895.884  5.518.841 ₫ - 70.895.884 ₫
 33. Vòng tay nữ Supersky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AA

  15.527.756,00 ₫
  6.418.837  - 279.126.034  6.418.837 ₫ - 279.126.034 ₫
 34. Vòng tay nữ Santulan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  19.165.097,00 ₫
  8.293.545  - 92.645.784  8.293.545 ₫ - 92.645.784 ₫
 35. Vòng tay nữ Janine

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  18.796.324,00 ₫
  9.786.745  - 41.417.915  9.786.745 ₫ - 41.417.915 ₫
 36. Vòng tay nữ Raghba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.201 crt - VS

  45.399.122,00 ₫
  13.925.310  - 255.182.745  13.925.310 ₫ - 255.182.745 ₫
 37. Vòng tay nữ Nettunonda Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Nettunonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.707.584,00 ₫
  5.455.162  - 62.844.038  5.455.162 ₫ - 62.844.038 ₫
 38. Vòng tay nữ Cafune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.134 crt - VS

  13.933.799,00 ₫
  5.157.993  - 60.579.894  5.157.993 ₫ - 60.579.894 ₫
 39. Vòng tay nữ Warsaw

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.405 crt - VS

  17.219.067,00 ₫
  6.161.291  - 88.994.859  6.161.291 ₫ - 88.994.859 ₫
 40. Vòng tay nữ Maximina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.669 crt - VS

  39.946.224,00 ₫
  9.342.974  - 143.659.693  9.342.974 ₫ - 143.659.693 ₫
 41. Vòng tay nữ Thuy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  13.593.331,00 ₫
  6.724.496  - 81.820.364  6.724.496 ₫ - 81.820.364 ₫
 42. Vòng tay nữ Sorg

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.208 crt - AAA

  13.113.333,00 ₫
  6.665.062  - 88.725.992  6.665.062 ₫ - 88.725.992 ₫
 43. Vòng tay nữ Pomphdyga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.434 crt - VS

  24.459.788,00 ₫
  8.738.165  - 128.136.181  8.738.165 ₫ - 128.136.181 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Sansfin

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.178 crt - VS1

  21.814.141,00 ₫
  7.790.057  - 88.683.539  7.790.057 ₫ - 88.683.539 ₫
 46. Vòng tay nữ Gyachung Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Gyachung

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  24.541.014,00 ₫
  11.625.227  - 142.301.206  11.625.227 ₫ - 142.301.206 ₫
 47. Vòng tay nữ Kaputjugh Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Kaputjugh

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.252 crt - VS1

  14.638.796,00 ₫
  6.452.799  - 89.150.514  6.452.799 ₫ - 89.150.514 ₫
 48. Vòng tay nữ Malkerns Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Malkerns

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.487.680,00 ₫
  6.155.631  - 66.565.719  6.155.631 ₫ - 66.565.719 ₫
 49. Vòng tay nữ Mhlume Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Mhlume

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.182 crt - VS

  12.010.129,00 ₫
  5.433.936  - 71.292.109  5.433.936 ₫ - 71.292.109 ₫
 50. Vòng tay nữ Yushan Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Yushan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.248 crt - AAA

  25.737.895,00 ₫
  11.240.040  - 152.900.211  11.240.040 ₫ - 152.900.211 ₫
 51. Vòng tay nữ Zurie Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Zurie

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  14.709.268,00 ₫
  6.007.047  - 74.504.362  6.007.047 ₫ - 74.504.362 ₫
 52. Vòng tay nữ Definitively Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Definitively

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  13.903.801,00 ₫
  6.459.591  - 81.268.476  6.459.591 ₫ - 81.268.476 ₫
 53. Vòng tay nữ Dispose Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Dispose

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  16.748.410,00 ₫
  6.887.514  - 89.263.723  6.887.514 ₫ - 89.263.723 ₫
 54. Vòng tay nữ Kapasdistrou Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Kapasdistrou

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.152 crt - VS1

  16.770.767,00 ₫
  7.070.909  - 89.617.497  7.070.909 ₫ - 89.617.497 ₫
 55. Vòng tay nữ Letojanni Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Letojanni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  10.088.442,00 ₫
  5.646.199  - 57.933.686  5.646.199 ₫ - 57.933.686 ₫
 56. Vòng tay nữ Marripossa Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Marripossa

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.146 crt - VS1

  11.830.697,00 ₫
  5.136.768  - 64.329.882  5.136.768 ₫ - 64.329.882 ₫
 57. Vòng tay nữ Agariste Bến
  Mới

  Vòng tay nữ Agariste

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.184 crt - AAA

  13.661.819,00 ₫
  6.622.609  - 80.065.651  6.622.609 ₫ - 80.065.651 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Skjelvende Bến

  Vòng tay nữ Skjelvende

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.465 crt - VS

  23.903.659,00 ₫
  9.373.540  - 137.121.989  9.373.540 ₫ - 137.121.989 ₫
 59. Vòng tay nữ Culuritu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.155 crt - VS

  15.796.622,00 ₫
  7.747.604  - 90.636.356  7.747.604 ₫ - 90.636.356 ₫
 60. Vòng tay nữ Donnadiversa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  22.918.191,00 ₫
  8.925.240  - 133.725.775  8.925.240 ₫ - 133.725.775 ₫
 61. Vòng tay nữ Melancholic

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  23.689.698,00 ₫
  8.150.904  - 140.263.484  8.150.904 ₫ - 140.263.484 ₫
 62. Vòng tay nữ Katresnan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.678 crt - VS

  27.653.075,00 ₫
  9.536.558  - 143.291.771  9.536.558 ₫ - 143.291.771 ₫
 63. Vòng tay nữ Nateli

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.855 crt - VS

  26.156.476,00 ₫
  6.792.420  - 129.876.736  6.792.420 ₫ - 129.876.736 ₫
 64. Vòng tay nữ Bahaghari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.035.305,00 ₫
  7.641.473  - 84.381.673  7.641.473 ₫ - 84.381.673 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng