Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  39.141.887,00 ₫
  6.775.439  - 1.359.559.589  6.775.439 ₫ - 1.359.559.589 ₫
 2. Vòng tay nữ Afkinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.91 crt - AAA

  92.467.484,00 ₫
  9.565.992  - 3.981.179.241  9.565.992 ₫ - 3.981.179.241 ₫
 3. Vòng tay nữ Ujil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Swarovski

  3.593 crt - AAA

  123.275.640,00 ₫
  27.967.791  - 1.098.050.264  27.967.791 ₫ - 1.098.050.264 ₫
 4. Vòng tay nữ Bardenes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Swarovski

  4.993 crt - AAA

  158.980.848,00 ₫
  27.827.698  - 7.491.972.037  27.827.698 ₫ - 7.491.972.037 ₫
 5. Vòng tay nữ Hiv

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Swarovski

  3.993 crt - AAA

  132.303.899,00 ₫
  27.967.791  - 5.086.078.533  27.967.791 ₫ - 5.086.078.533 ₫
 6. Vòng tay nữ Juft

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Swarovski

  5.593 crt - AAA

  149.370.989,00 ₫
  25.811.198  - 2.804.896.138  25.811.198 ₫ - 2.804.896.138 ₫
 7. Vòng tay nữ Lort

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Swarovski

  5.493 crt - AAA

  161.030.178,00 ₫
  27.967.791  - 2.747.108.486  27.967.791 ₫ - 2.747.108.486 ₫
 8. Vòng tay nữ Andret

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  80.557.541,00 ₫
  7.884.867  - 6.631.893.092  7.884.867 ₫ - 6.631.893.092 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Scolle

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.136 crt - AAA

  52.012.393,00 ₫
  9.897.122  - 2.737.571.923  9.897.122 ₫ - 2.737.571.923 ₫
 11. Vòng tay nữ Jali

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.4 crt - AAA

  153.646.251,00 ₫
  31.915.886  - 5.660.209.021  31.915.886 ₫ - 5.660.209.021 ₫
 12. Vòng tay nữ Begusta Đá Sultan
  Mới

  Vòng tay nữ Begusta

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.765 crt - AAA

  44.024.224,00 ₫
  7.396.945  - 2.687.039.149  7.396.945 ₫ - 2.687.039.149 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng