Đang tải...
Tìm thấy 179 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  13.604.978,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 2. Vòng Tay Violette Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  11.078.700,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 3. Vòng Tay Leia Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  13.937.258,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 4. Vòng Tay Boundness Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.66 crt - AAA

  7.412.836,00 ₫
  3.657.482  - 1.514.037.884  3.657.482 ₫ - 1.514.037.884 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 5.5 mm Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  21.199.772,00 ₫
  11.193.065  - 1.300.356.313  11.193.065 ₫ - 1.300.356.313 ₫
 6. Vòng Tay Buendi Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Buendi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  18.709.181,00 ₫
  7.570.189  - 2.931.772.151  7.570.189 ₫ - 2.931.772.151 ₫
 7. Vòng Tay Alethia Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  13.518.734,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 8. Vòng Tay Ashli Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  19.964.751,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Brandy Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.65 crt - AAA

  32.894.093,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 11. Vòng Tay Adelle Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  30.967.210,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 12. Vòng Tay Genia Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  32.816.769,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 13. Vòng Tay Lynne Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.648 crt - AAA

  21.339.550,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 14. Vòng Tay Malinda Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.054 crt - AAA

  24.068.332,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 15. Vòng Tay Mae Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.8 crt - AAA

  22.955.787,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 16. Vòng Tay Mariella Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  11.685 crt - AAA

  75.727.308,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 17. Vòng Tay Emory Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.016 crt - AAA

  16.199.123,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 18. Vòng Tay Shemeka Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.65 crt - AAA

  16.043.663,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Kadalina Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  36.644.582,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 21. Vòng tay Lou Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.15 crt - AAA

  33.345.601,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 22. Vòng tay Ola Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  29.159.826,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 23. Vòng tay Ina Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.135 crt - AAA

  30.955.043,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 24. Vòng Tay Holland Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.895 crt - AAA

  17.364.659,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 25. Vòng Tay Mylah Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.816 crt - AAA

  19.607.328,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Ora Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  17.546.076,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 28. Vòng Tay Naya Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.27 crt - AAA

  29.436.408,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 29. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  20.586.047,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 30. Vòng Tay Liz Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.95 crt - AAA

  21.664.799,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 31. Vòng Tay Giuliana Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.88 crt - AAA

  29.460.742,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 32. Vòng Tay Karsyn Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.32 crt - AAA

  26.300.999,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 33. Vòng Tay Madisyn Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.5 crt - AAA

  29.334.481,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 34. Vòng Tay Aimee Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  4.84 crt - AAA

  43.933.864,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 35. Vòng Tay Emery Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  32.700.242,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 36. Vòng tay Kinslee Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.122 crt - AAA

  31.729.636,00 ₫
  13.438.978  - 2.450.487.625  13.438.978 ₫ - 2.450.487.625 ₫
 37. Vòng Tay Marjorie Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.97 crt - AAA

  39.440.955,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 38. Vòng Tay Dorissa Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  20.318.927,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 39. Vòng Tay Rines Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  13.64 crt - AAA

  70.571.197,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 40. Vòng Tay Avion Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  24.334.372,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 41. Vòng Tay Boucher Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Boucher

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.35 crt - AAA

  13.305.958,00 ₫
  5.158.542  - 1.210.378.660  5.158.542 ₫ - 1.210.378.660 ₫
 42. Vòng Tay Camperra Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  21.072.431,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 43. Vòng Tay Carcan Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carcan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.058 crt - AAA

  22.863.051,00 ₫
  9.560.067  - 1.119.171.395  9.560.067 ₫ - 1.119.171.395 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Chauffen Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chauffen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  17.698.020,00 ₫
  8.083.880  - 1.074.912.822  8.083.880 ₫ - 1.074.912.822 ₫
 46. Vòng Tay Chiourme Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chiourme

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.605 crt - AAA

  21.976.258,00 ₫
  8.154.175  - 2.529.605.835  8.154.175 ₫ - 2.529.605.835 ₫
 47. Vòng Tay Chomagen Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chomagen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  20.550.359,00 ₫
  8.962.563  - 1.107.762.040  8.962.563 ₫ - 1.107.762.040 ₫
 48. Vòng Tay Ciergev Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  19.679.787,00 ₫
  8.611.090  - 1.092.594.623  8.611.090 ₫ - 1.092.594.623 ₫
 49. Vòng Tay Ciliessa Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  12.361.306,00 ₫
  5.900.691  - 821.054.629  5.900.691 ₫ - 821.054.629 ₫
 50. Vòng Tay Danko Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Danko

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.66 crt - AAA

  11.981.717,00 ₫
  5.976.123  - 1.492.552.609  5.976.123 ₫ - 1.492.552.609 ₫
 51. Vòng Tay Efnos Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Efnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  7.846 crt - AAA

  60.150.018,00 ₫
  14.273.591  - 9.240.984.325  14.273.591 ₫ - 9.240.984.325 ₫
 52. Vòng Tay Abysse Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Abysse

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  17.651.787,00 ₫
  7.929.772  - 1.103.909.351  7.929.772 ₫ - 1.103.909.351 ₫
 53. Vòng Tay Rupert Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Rupert

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  23.956.403,00 ₫
  9.674.702  - 2.823.275.117  9.674.702 ₫ - 2.823.275.117 ₫
 54. Vòng Tay Slowking Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  7.56 crt - AAA

  52.918.327,00 ₫
  10.730.743  - 11.888.414.759  10.730.743 ₫ - 11.888.414.759 ₫
 55. Vòng Tay Alyce Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Alyce

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  15.485.902,00 ₫
  6.579.576  - 1.067.072.273  6.579.576 ₫ - 1.067.072.273 ₫
 56. Vòng Tay Enrique Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Enrique

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  28.817.276,00 ₫
  11.897.363  - 1.169.445.564  11.897.363 ₫ - 1.169.445.564 ₫
 57. Vòng Tay Petru Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Petru

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.818 crt - AAA

  18.941.693,00 ₫
  8.083.880  - 1.090.972.438  8.083.880 ₫ - 1.090.972.438 ₫
 58. Vòng Tay Aileen Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Aileen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.4 crt - AAA

  39.694.287,00 ₫
  11.914.937  - 4.764.055.400  11.914.937 ₫ - 4.764.055.400 ₫
 59. Vòng Tay Mamira Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mamira

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.435 crt - AAA

  52.121.834,00 ₫
  20.651.476  - 2.624.034.219  20.651.476 ₫ - 2.624.034.219 ₫
 60. Vòng Tay Theberge Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Theberge

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  4.032 crt - AAA

  56.881.591,00 ₫
  19.059.844  - 12.711.064.541  19.059.844 ₫ - 12.711.064.541 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - E Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.872 crt - AAA

  23.932.883,00 ₫
  10.066.459  - 811.258.269  10.066.459 ₫ - 811.258.269 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - M Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - M

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.872 crt - AAA

  24.322.477,00 ₫
  10.253.821  - 811.781.693  10.253.821 ₫ - 811.781.693 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - V Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - V

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.872 crt - AAA

  23.791.211,00 ₫
  9.998.327  - 811.067.932  9.998.327 ₫ - 811.067.932 ₫
 64. Vòng tay Suhail Đá Thạch Anh Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Suhail

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  54.554.838,00 ₫
  20.182.665  - 1.059.574.541  20.182.665 ₫ - 1.059.574.541 ₫

You’ve viewed 60 of 179 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng