Đang tải...
Tìm thấy 1040 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Amenci Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Amenci

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.580.142,00 ₫
  5.306.578  - 62.433.665  5.306.578 ₫ - 62.433.665 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  7.962.697,00 ₫
  3.979.226  - 1.048.537.481  3.979.226 ₫ - 1.048.537.481 ₫
 3. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  14.810.588,00 ₫
  6.218.743  - 1.425.686.634  6.218.743 ₫ - 1.425.686.634 ₫
 4. Vòng tay nữ Chomagen Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Chomagen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  22.517.156,00 ₫
  9.768.349  - 1.164.065.232  9.768.349 ₫ - 1.164.065.232 ₫
 5. Vòng tay nữ Ciergev Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  21.605.839,00 ₫
  9.400.426  - 1.148.187.948  9.400.426 ₫ - 1.148.187.948 ₫
 6. Vòng tay nữ Kai Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Kai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.826.536,00 ₫
  6.616.949  - 109.188.157  6.616.949 ₫ - 109.188.157 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Vaxt Thạch Anh Vàng

  Vòng đeo ngón tay Vaxt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.314 crt - AAA

  15.448.226,00 ₫
  7.417.322  - 117.933.395  7.417.322 ₫ - 117.933.395 ₫
 8. Vòng tay nữ Luminara Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Luminara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.46 crt - AAA

  25.511.197,00 ₫
  11.592.397  - 68.869.482  11.592.397 ₫ - 68.869.482 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Chomac Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  5.175.257  - 54.721.432  5.175.257 ₫ - 54.721.432 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  12.482.770,00 ₫
  6.458.459  - 30.021.365  6.458.459 ₫ - 30.021.365 ₫
 12. Vòng đeo tay dây Munas Thạch Anh Vàng

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  4.908.655,00 ₫
  2.035.461  - 35.688.507  2.035.461 ₫ - 35.688.507 ₫
 13. Vòng tay nữ Drite Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Drite

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.400.709,00 ₫
  5.343.370  - 64.584.594  5.343.370 ₫ - 64.584.594 ₫
 14. Vòng tay nữ Vinita Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Vinita

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  14.304.835,00 ₫
  6.602.232  - 134.348.412  6.602.232 ₫ - 134.348.412 ₫
 15. Vòng tay nữ Celesia Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Celesia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.45 crt - AAA

  20.906.786,00 ₫
  10.717.873  - 68.975.898  10.717.873 ₫ - 68.975.898 ₫
 16. Vòng tay nữ Alors Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Alors

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.295 crt - AAA

  22.580.269,00 ₫
  8.535.808  - 1.631.369.623  8.535.808 ₫ - 1.631.369.623 ₫
 17. Vòng tay nữ Criard Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Criard

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  11.995.980,00 ₫
  6.235.441  - 83.688.280  6.235.441 ₫ - 83.688.280 ₫
 18. Vòng tay nữ Brigett Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Brigett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.5 crt - AAA

  78.134.627,00 ₫
  22.504.138  - 260.373.857  22.504.138 ₫ - 260.373.857 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Nomin Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Nomin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.18 crt - AAA

  10.707.117,00 ₫
  5.773.557  - 73.895.870  5.773.557 ₫ - 73.895.870 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  9.357.690,00 ₫
  4.972.051  - 21.521.783  4.972.051 ₫ - 21.521.783 ₫
 22. Vòng tay nữ Sedona Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Sedona

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  18.049.158,00 ₫
  8.094.866  - 691.411.811  8.094.866 ₫ - 691.411.811 ₫
 23. Vòng tay nữ Dade Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Dade

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  19.865.848,00 ₫
  9.253.257  - 139.485.182  9.253.257 ₫ - 139.485.182 ₫
 24. Vòng tay nữ Mademoiselle Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Mademoiselle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.96 crt - AAA

  13.992.102,00 ₫
  5.709.878  - 1.559.072.795  5.709.878 ₫ - 1.559.072.795 ₫
 25. Vòng tay nữ Icefall Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Icefall

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  15.211.058,00 ₫
  6.732.986  - 124.527.707  6.732.986 ₫ - 124.527.707 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Ofendido Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Ofendido

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.04 crt - AAA

  10.485.514,00 ₫
  6.080.064  - 62.844.034  6.080.064 ₫ - 62.844.034 ₫
 28. Vòng tay nữ Terisa Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Terisa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.284 crt - AAA

  25.270.916,00 ₫
  10.637.779  - 1.078.961.864  10.637.779 ₫ - 1.078.961.864 ₫
 29. Vòng tay nữ Alethia Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  14.822.759,00 ₫
  7.514.115  - 1.102.721.185  7.514.115 ₫ - 1.102.721.185 ₫
 30. Vòng tay Alexandria Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  22.400.835,00 ₫
  10.896.174  - 1.252.295.949  10.896.174 ₫ - 1.252.295.949 ₫
 31. Vòng tay nữ Minske Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Minske

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.18 crt - AAA

  12.085.695,00 ₫
  6.909.589  - 83.249.601  6.909.589 ₫ - 83.249.601 ₫
 32. Vòng tay nữ Maryjane Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  13.183.520,00 ₫
  6.561.478  - 292.583.514  6.561.478 ₫ - 292.583.514 ₫
 33. Vòng tay nữ Doutzen Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.2 crt - AAA

  23.837.716,00 ₫
  11.350.417  - 243.380.918  11.350.417 ₫ - 243.380.918 ₫
 34. Vòng tay nữ Bliths Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Bliths

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.8 crt - AAA

  38.300.194,00 ₫
  17.592.369  - 212.344.652  17.592.369 ₫ - 212.344.652 ₫
 35. Vòng tay Tamelia Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  52.671.541,00 ₫
  15.815.019  - 136.095.202  15.815.019 ₫ - 136.095.202 ₫
 36. Vòng tay nữ Gabona Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Gabona

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.04 crt - AAA

  9.706.934,00 ₫
  5.841.481  - 58.386.514  5.841.481 ₫ - 58.386.514 ₫
 37. Vòng tay nữ Gaire Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Gaire

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  14.225.308,00 ₫
  7.600.718  - 86.560.904  7.600.718 ₫ - 86.560.904 ₫
 38. Vòng tay nữ Ellen Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Ellen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  40.965.936,00 ₫
  29.348.917  - 174.936.527  29.348.917 ₫ - 174.936.527 ₫
 39. Vòng tay nữ Beldene Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Beldene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  4.32 crt - AAA

  57.728.215,00 ₫
  22.632.911  - 264.481.009  22.632.911 ₫ - 264.481.009 ₫
 40. Vòng tay nữ Briseida Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Briseida

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.49 crt - AAA

  54.897.757,00 ₫
  20.758.203  - 331.302.579  20.758.203 ₫ - 331.302.579 ₫
 41. Vòng tay Aster Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Aster

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  10.35 crt - AAA

  78.635.850,00 ₫
  18.815.004  - 5.724.541.168  18.815.004 ₫ - 5.724.541.168 ₫
 42. Vòng tay Liatris Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.2 crt - AAA

  59.091.794,00 ₫
  21.679.142  - 188.385.521  21.679.142 ₫ - 188.385.521 ₫
 43. Vòng tay Lotus Thạch Anh Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.308 crt - AAA

  39.678.490,00 ₫
  18.979.155  - 168.793.916  18.979.155 ₫ - 168.793.916 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Alyn Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Alyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  40.965.936,00 ₫
  29.348.917  - 174.936.527  29.348.917 ₫ - 174.936.527 ₫
 46. Vòng tay nữ Wye Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Wye

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  43.969.035,00 ₫
  31.641.359  - 178.971.225  31.641.359 ₫ - 178.971.225 ₫
 47. Vòng tay nữ Eden Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Eden

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.8 crt - AAA

  40.278.203,00 ₫
  28.499.864  - 218.272.170  28.499.864 ₫ - 218.272.170 ₫
 48. Vòng tay nữ Elbe Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Elbe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.64 crt - AAA

  46.336.477,00 ₫
  32.065.885  - 303.000.826  32.065.885 ₫ - 303.000.826 ₫
 49. Vòng tay nữ Werra Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Werra

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.52 crt - AAA

  47.510.150,00 ₫
  33.113.050  - 293.636.343  33.113.050 ₫ - 293.636.343 ₫
 50. Vòng tay nữ Ely Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Ely

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.8 crt - AAA

  39.759.150,00 ₫
  28.103.640  - 217.574.816  28.103.640 ₫ - 217.574.816 ₫
 51. Vòng tay nữ Vils Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Vils

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.52 crt - AAA

  49.957.120,00 ₫
  34.980.966  - 296.923.875  34.980.966 ₫ - 296.923.875 ₫
 52. Vòng tay nữ Thelasar Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Thelasar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  40.965.936,00 ₫
  29.348.917  - 174.936.527  29.348.917 ₫ - 174.936.527 ₫
 53. Vòng tay nữ Thames Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Thames

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  44.228.562,00 ₫
  31.839.471  - 179.319.902  31.839.471 ₫ - 179.319.902 ₫
 54. Vòng tay nữ Kiowa Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Kiowa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.16 crt - AAA

  39.797.358,00 ₫
  27.679.114  - 250.450.132  27.679.114 ₫ - 250.450.132 ₫
 55. Vòng tay nữ Silvies Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Silvies

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.52 crt - AAA

  55.703.790,00 ₫
  39.367.737  - 304.644.592  39.367.737 ₫ - 304.644.592 ₫
 56. Vòng tay nữ Liza Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Liza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  3.48 crt - AAA

  45.577.142,00 ₫
  32.263.998  - 381.801.963  32.263.998 ₫ - 381.801.963 ₫
 57. Vòng tay nữ Rhine Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Rhine

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.46 crt - AAA

  47.396.943,00 ₫
  33.113.050  - 288.032.596  33.113.050 ₫ - 288.032.596 ₫
 58. Vòng tay nữ Mersey Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Mersey

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.64 crt - AAA

  46.336.477,00 ₫
  32.065.885  - 303.000.826  32.065.885 ₫ - 303.000.826 ₫
 59. Vòng tay nữ Quinny Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Quinny

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.32 crt - AAA

  45.637.423,00 ₫
  32.914.938  - 181.212.724  32.914.938 ₫ - 181.212.724 ₫
 60. Vòng tay nữ Moselle Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Moselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.64 crt - AAA

  46.336.477,00 ₫
  32.065.885  - 303.000.826  32.065.885 ₫ - 303.000.826 ₫
 61. Vòng tay nữ Neisse Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Neisse

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.64 crt - AAA

  46.336.477,00 ₫
  32.065.885  - 303.000.826  32.065.885 ₫ - 303.000.826 ₫
 62. Vòng tay nữ Paramusie Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Paramusie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  12.724.749,00 ₫
  7.119.588  - 82.626.965  7.119.588 ₫ - 82.626.965 ₫
 63. Vòng tay nữ Hitam Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Hitam

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.04 crt - AAA

  11.894.376,00 ₫
  6.818.457  - 70.910.036  6.818.457 ₫ - 70.910.036 ₫
 64. Vòng tay nữ Peratra Thạch Anh Vàng

  Vòng tay nữ Peratra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  10.746.174,00 ₫
  6.113.178  - 82.527.908  6.113.178 ₫ - 82.527.908 ₫

You’ve viewed 60 of 1040 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng