Đang tải...
Tìm thấy 215 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 5.5 mm Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  21.280.882,00 ₫
  11.193.065  - 1.300.356.313  11.193.065 ₫ - 1.300.356.313 ₫
 2. Vòng Tay Backlit Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Backlit

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.66 crt - AAA

  10.897.827,00 ₫
  5.216.941  - 1.532.287.447  5.216.941 ₫ - 1.532.287.447 ₫
 3. Vòng Tay Boundness Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.66 crt - AAA

  7.710.236,00 ₫
  3.657.482  - 1.514.037.884  3.657.482 ₫ - 1.514.037.884 ₫
 4. Vòng Tay Mae Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.8 crt - AAA

  23.226.151,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 5. Vòng Tay Chau Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chau

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  6.57 crt - AAA

  40.235.555,00 ₫
  13.745.300  - 13.526.663.236  13.745.300 ₫ - 13.526.663.236 ₫
 6. Vòng Tay Karsyn Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Karsyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.32 crt - AAA

  26.895.799,00 ₫
  11.766.236  - 2.988.245.766  11.766.236 ₫ - 2.988.245.766 ₫
 7. Vòng Tay Ashli Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ashli

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  20.126.969,00 ₫
  10.625.301  - 1.087.890.290  10.625.301 ₫ - 1.087.890.290 ₫
 8. Vòng Tay Ora Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  17.627.185,00 ₫
  7.924.906  - 766.970.498  7.924.906 ₫ - 766.970.498 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Alethia Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Alethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  13.680.952,00 ₫
  6.934.833  - 1.050.985.617  6.934.833 ₫ - 1.050.985.617 ₫
 11. Vòng Tay Brandy Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Brandy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.65 crt - AAA

  29.893.054,00 ₫
  13.910.223  - 3.405.152.320  13.910.223 ₫ - 3.405.152.320 ₫
 12. Vòng Tay Adelle Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Adelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Hồng

  1.06 crt - AAA

  33.292.339,00 ₫
  15.593.238  - 942.475.062  15.593.238 ₫ - 942.475.062 ₫
 13. Vòng Tay Genia Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.65 crt - AAA

  32.897.879,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 14. Vòng Tay Tera Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.728 crt - AAA

  31.965.663,00 ₫
  7.342.002  - 3.579.672.221  7.342.002 ₫ - 3.579.672.221 ₫
 15. Vòng Tay Violette Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.52 crt - AAA

  13.349.756,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 16. Vòng tay Alexandria Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  23.115.841,00 ₫
  10.011.575  - 1.195.306.956  10.011.575 ₫ - 1.195.306.956 ₫
 17. Kiểu Đá
  Vòng Tay Dwana - Round Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Dwana - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.96 crt - AAA

  23.608.444,00 ₫
  5.743.339  - 1.359.916.935  5.743.339 ₫ - 1.359.916.935 ₫
 18. Vòng Tay Freddie Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Freddie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  3.478 crt - AAA

  46.826.216,00 ₫
  20.877.501  - 2.478.131.794  20.877.501 ₫ - 2.478.131.794 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Lynne Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Lynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAA

  20.014.768,00 ₫
  8.190.403  - 1.191.246.091  8.190.403 ₫ - 1.191.246.091 ₫
 21. Vòng Tay Malinda Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Malinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.054 crt - AAA

  21.635.059,00 ₫
  9.876.393  - 1.337.006.843  9.876.393 ₫ - 1.337.006.843 ₫
 22. Vòng Tay Leia Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.5 crt - AAA

  15.370.186,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 23. Vòng Tay Ari Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ari

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.708 crt - AAA

  82.768.664,00 ₫
  16.624.135  - 1.652.260.895  16.624.135 ₫ - 1.652.260.895 ₫
 24. Vòng Tay Mariella Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  11.685 crt - AAA

  73.645.506,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 25. Vòng Tay Emory Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.016 crt - AAA

  15.523.213,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Marianne Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Marianne

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.86 crt - AAA

  13.315.962,00 ₫
  5.526.238  - 1.743.144.264  5.526.238 ₫ - 1.743.144.264 ₫
 28. Vòng Tay Shemeka Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Shemeka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.65 crt - AAA

  20.423.559,00 ₫
  5.885.821  - 1.292.488.178  5.885.821 ₫ - 1.292.488.178 ₫
 29. Vòng tay Dee Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Dee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.11 crt - AAA

  29.011.127,00 ₫
  13.565.779  - 1.566.754.523  13.565.779 ₫ - 1.566.754.523 ₫
 30. Vòng Tay Kadalina Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Kadalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.3 crt - AAA

  59.868.842,00 ₫
  15.052.780  - 1.093.580.915  15.052.780 ₫ - 1.093.580.915 ₫
 31. Vòng tay Lou Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Lou

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.15 crt - AAA

  47.080.088,00 ₫
  14.811.616  - 1.558.419.745  14.811.616 ₫ - 1.558.419.745 ₫
 32. Vòng tay Mai Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.71 crt - AAA

  41.503.561,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 33. Vòng tay Ola Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Ola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương Đen

  0.92 crt - AAA

  34.161.559,00 ₫
  13.295.955  - 819.036.095  13.295.955 ₫ - 819.036.095 ₫
 34. Vòng tay Ina Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Ina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.135 crt - AAA

  29.143.606,00 ₫
  13.392.746  - 1.350.257.920  13.392.746 ₫ - 1.350.257.920 ₫
 35. Vòng Tay Holland Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Holland

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.895 crt - AAA

  16.499.496,00 ₫
  7.102.729  - 1.378.517.972  7.102.729 ₫ - 1.378.517.972 ₫
 36. Vòng Tay Mylah Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Mylah

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Thạch Anh Tím

  0.816 crt - AAA

  18.985.491,00 ₫
  7.744.303  - 872.221.000  7.744.303 ₫ - 872.221.000 ₫
 37. Vòng Tay Tierney Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương Xanh Lá Cây

  2.88 crt - AAA

  45.103.727,00 ₫
  10.828.614  - 8.207.950.867  10.828.614 ₫ - 8.207.950.867 ₫
 38. Vòng Tay Terisa Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Terisa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.284 crt - AAA

  20.541.708,00 ₫
  9.745.537  - 1.026.058.067  9.745.537 ₫ - 1.026.058.067 ₫
 39. Vòng Tay Naya Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.27 crt - AAA

  35.789.961,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 40. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.05 crt - AAA

  20.450.865,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 41. Vòng Tay Liz Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Liz

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.95 crt - AAA

  21.908.127,00 ₫
  7.911.929  - 3.844.729.429  7.911.929 ₫ - 3.844.729.429 ₫
 42. Vòng Tay Giuliana Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Giuliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.88 crt - AAA

  29.622.960,00 ₫
  13.098.590  - 1.526.375.132  13.098.590 ₫ - 1.526.375.132 ₫
 43. Vòng Tay Madisyn Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Madisyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.5 crt - AAA

  28.253.027,00 ₫
  12.112.302  - 2.599.386.762  12.112.302 ₫ - 2.599.386.762 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Aimee Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Aimee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  4.84 crt - AAA

  44.826.065,00 ₫
  12.999.637  - 8.236.394.235  12.999.637 ₫ - 8.236.394.235 ₫
 46. Vòng Tay Emery Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Emery

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAA

  32.538.024,00 ₫
  13.783.692  - 1.529.503.784  13.783.692 ₫ - 1.529.503.784 ₫
 47. Vòng tay Kinslee Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng tay GLAMIRA Kinslee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  1.122 crt - AAA

  36.028.422,00 ₫
  13.438.978  - 2.450.487.625  13.438.978 ₫ - 2.450.487.625 ₫
 48. Vòng Tay Marjorie Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Marjorie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.97 crt - AAA

  39.305.774,00 ₫
  17.617.452  - 1.122.111.875  17.617.452 ₫ - 1.122.111.875 ₫
 49. Vòng Tay Dorissa Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Dorissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  20.481.145,00 ₫
  9.384.330  - 1.007.047.160  9.384.330 ₫ - 1.007.047.160 ₫
 50. Vòng Tay Rines Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  13.64 crt - AAA

  73.085.582,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 51. Vòng Tay Avion Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Avion

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  17.169.729,00 ₫
  8.062.251  - 2.427.651.605  8.062.251 ₫ - 2.427.651.605 ₫
 52. Vòng Tay Boucher Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Boucher

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.35 crt - AAA

  13.143.740,00 ₫
  5.158.542  - 1.210.378.660  5.158.542 ₫ - 1.210.378.660 ₫
 53. Vòng Tay Camperra Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Camperra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  20.180.231,00 ₫
  8.980.136  - 1.774.465.917  8.980.136 ₫ - 1.774.465.917 ₫
 54. Vòng Tay Carcan Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Carcan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.058 crt - AAA

  20.835.322,00 ₫
  9.560.067  - 1.119.171.395  9.560.067 ₫ - 1.119.171.395 ₫
 55. Vòng Tay Chauffen Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chauffen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  17.860.238,00 ₫
  8.083.880  - 1.074.912.822  8.083.880 ₫ - 1.074.912.822 ₫
 56. Vòng Tay Chiourme Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chiourme

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  1.605 crt - AAA

  19.813.347,00 ₫
  8.154.175  - 2.529.605.835  8.154.175 ₫ - 2.529.605.835 ₫
 57. Vòng Tay Chomagen Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chomagen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAA

  19.631.122,00 ₫
  8.962.563  - 1.107.762.040  8.962.563 ₫ - 1.107.762.040 ₫
 58. Vòng Tay Chyle Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Chyle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.999 crt - AAA

  14.115.967,00 ₫
  7.416.622  - 1.251.906.554  7.416.622 ₫ - 1.251.906.554 ₫
 59. Vòng Tay Ciergev Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ciergev

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  25.032.992,00 ₫
  8.611.090  - 1.092.594.623  8.611.090 ₫ - 1.092.594.623 ₫
 60. Vòng Tay Ciliessa Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Ciliessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  11.712.433,00 ₫
  5.900.691  - 821.054.629  5.900.691 ₫ - 821.054.629 ₫
 61. Vòng Tay Danko Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Danko

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.66 crt - AAA

  12.279.117,00 ₫
  5.976.123  - 1.492.552.609  5.976.123 ₫ - 1.492.552.609 ₫
 62. Vòng Tay Efnos Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Efnos

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Kim Cương

  7.846 crt - AAA

  177.217.592,00 ₫
  14.273.591  - 9.240.984.325  14.273.591 ₫ - 9.240.984.325 ₫
 63. Vòng Tay Klippel Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Klippel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.36 crt - AAA

  13.372.197,00 ₫
  6.813.170  - 1.166.393.159  6.813.170 ₫ - 1.166.393.159 ₫
 64. Vòng Tay Abysse Đá Thạch Anh Xanh

  Vòng Tay GLAMIRA Abysse

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Swarovski

  0.86 crt - AAA

  16.408.113,00 ₫
  7.929.772  - 1.103.909.351  7.929.772 ₫ - 1.103.909.351 ₫

You’ve viewed 60 of 215 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng