Đang tải...
Tìm thấy 7215 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay GLAMIRA Shondra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  25.581.953,00 ₫
  9.764.104  - 47.105.435  9.764.104 ₫ - 47.105.435 ₫
 2. Vòng tay nữ Octant

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.4 crt - AAAAA

  7.637.510,00 ₫
  4.430.922  - 440.969.607  4.430.922 ₫ - 440.969.607 ₫
 3. Vòng tay nữ Soheila

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.52 crt - AAAAA

  15.423.322,00 ₫
  8.476.940  - 515.940.949  8.476.940 ₫ - 515.940.949 ₫
 4. Vòng đeo ngón tay Popularity

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.143 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 64.344.026  5.837.235 ₫ - 64.344.026 ₫
 5. Vòng tay nữ Staci

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.8 crt - AAAAA

  16.795.107,00 ₫
  8.205.243  - 171.098.238  8.205.243 ₫ - 171.098.238 ₫
 6. Vòng tay GLAMIRA Karoline

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  20.910.466,00 ₫
  10.215.800  - 74.932.850  10.215.800 ₫ - 74.932.850 ₫
 7. Vòng đeo ngón tay Roheline

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.306 crt - AAAAA

  10.455.233,00 ₫
  5.985.820  - 89.659.949  5.985.820 ₫ - 89.659.949 ₫
 8. Vòng tay nữ Mionlach

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  9.639.576,00 ₫
  5.518.841  - 61.811.021  5.518.841 ₫ - 61.811.021 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Quianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.64 crt - AAAAA

  22.764.231,00 ₫
  13.032.957  - 189.197.215  13.032.957 ₫ - 189.197.215 ₫
 11. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 12. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.27 crt - AAAAA

  10.603.534,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 13. Vòng tay nữ Phaedra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 74.292.098  5.221.673 ₫ - 74.292.098 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Kounoupoi Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 1.918.052.225  5.879.688 ₫ - 1.918.052.225 ₫
 15. Vòng tay nữ Inunco

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.113.178  - 73.046.817  6.113.178 ₫ - 73.046.817 ₫
 16. Vòng tay nữ Jen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.364 crt - AAAAA

  36.037.186,00 ₫
  20.631.977  - 87.048.265  20.631.977 ₫ - 87.048.265 ₫
 17. Vòng tay nữ Aiguebelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.97 crt - AAAAA

  13.866.160,00 ₫
  7.409.398  - 2.833.826.187  7.409.398 ₫ - 2.833.826.187 ₫
 18. Vòng tay nữ Finley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.372 crt - AAAAA

  26.249.308,00 ₫
  12.022.584  - 927.872.953  12.022.584 ₫ - 927.872.953 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.66 crt - AAAAA

  7.081.380,00 ₫
  4.108.281  - 1.587.657.564  4.108.281 ₫ - 1.587.657.564 ₫
 21. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.02 crt - AAAAA

  12.271.922,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 22. Vòng tay nữ Petalouda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.096 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 62.957.241  5.412.709 ₫ - 62.957.241 ₫
 23. Vòng tay nữ Fika

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.266 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 90.339.192  5.646.199 ₫ - 90.339.192 ₫
 24. Vòng tay nữ Minnatta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - AAAAA

  15.608.698,00 ₫
  8.340.525  - 107.589.105  8.340.525 ₫ - 107.589.105 ₫
 25. Vòng tay nữ Siemen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAAAA

  16.869.259,00 ₫
  9.014.107  - 2.316.088.075  9.014.107 ₫ - 2.316.088.075 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Libby

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAAAA

  25.656.103,00 ₫
  13.317.672  - 275.460.951  13.317.672 ₫ - 275.460.951 ₫
 28. Vòng tay nữ Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  5.857.895,00 ₫
  3.353.757  - 44.745.064  3.353.757 ₫ - 44.745.064 ₫
 29. Vòng tay nữ Blasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.368 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  8.660.336  - 110.320.230  8.660.336 ₫ - 110.320.230 ₫
 30. Vòng tay nữ Aimee

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  4.84 crt - AAAAA

  34.813.701,00 ₫
  15.413.700  - 8.627.354.581  15.413.700 ₫ - 8.627.354.581 ₫
 31. Vòng tay nữ Crystle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.726.010  - 121.202.252  5.726.010 ₫ - 121.202.252 ₫
 32. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 33. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  8.786.844,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫
 34. Vòng tay nữ Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  7.56 crt - AAAAA

  26.323.459,00 ₫
  12.659.373  - 12.461.799.426  12.659.373 ₫ - 12.461.799.426 ₫
 35. Vòng tay nữ Ragazza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.22 crt - AAAAA

  15.460.397,00 ₫
  8.261.281  - 103.287.239  8.261.281 ₫ - 103.287.239 ₫
 36. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  10.455.233,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 37. Vòng tay nữ Violette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 849.038.423  6.219.309 ₫ - 849.038.423 ₫
 38. Vòng tay nữ Soleil

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  12.494.373,00 ₫
  6.676.383  - 233.050.776  6.676.383 ₫ - 233.050.776 ₫
 39. Vòng tay nữ Cekunuta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.536 crt - AAAAA

  17.240.011,00 ₫
  9.212.219  - 148.004.008  9.212.219 ₫ - 148.004.008 ₫
 40. Vòng tay GLAMIRA Arnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.855 crt - AAAAA

  32.959.937,00 ₫
  16.354.167  - 118.489.249  16.354.167 ₫ - 118.489.249 ₫
 41. Vòng tay nữ Videotex

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 62.065.742  5.646.199 ₫ - 62.065.742 ₫
 42. Vòng tay nữ Janet

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.92 crt - AAAAA

  33.293.614,00 ₫
  17.282.181  - 369.932.201  17.282.181 ₫ - 369.932.201 ₫
 43. Vòng tay nữ Grundy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  15.868.226,00 ₫
  8.236.942  - 101.886.308  8.236.942 ₫ - 101.886.308 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Tera

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.728 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  8.429.393  - 3.754.850.127  8.429.393 ₫ - 3.754.850.127 ₫
 46. Vòng tay nữ Latesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  19.649.905,00 ₫
  10.049.951  - 61.324.235  10.049.951 ₫ - 61.324.235 ₫
 47. Vòng tay nữ Koppa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  9.454.199,00 ₫
  5.412.709  - 116.192.838  5.412.709 ₫ - 116.192.838 ₫
 48. Vòng tay nữ Wuld

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  4.76 crt - AAAAA

  51.794.187,00 ₫
  20.559.524  - 1.269.920.016  20.559.524 ₫ - 1.269.920.016 ₫
 49. Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.24 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  5.094.315  - 69.494.951  5.094.315 ₫ - 69.494.951 ₫
 50. Vòng tay nữ Peratra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.27 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.543.364  - 86.560.906  6.543.364 ₫ - 86.560.906 ₫
 51. Vòng tay nữ Terrie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  7.183.550  - 84.013.751  7.183.550 ₫ - 84.013.751 ₫
 52. Vòng tay nữ Patience

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.73 crt - AAAAA

  26.953.739,00 ₫
  13.168.239  - 426.946.087  13.168.239 ₫ - 426.946.087 ₫
 53. Vòng tay nữ Chan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.9 crt - AAAAA

  25.322.427,00 ₫
  13.144.465  - 194.491.907  13.144.465 ₫ - 194.491.907 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Alexandria

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  21.689.047,00 ₫
  11.589.567  - 1.254.039.339  11.589.567 ₫ - 1.254.039.339 ₫
 55. Vòng tay nữ Doutzen

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.2 crt - AAAAA

  24.543.845,00 ₫
  12.178.244  - 252.932.761  12.178.244 ₫ - 252.932.761 ₫
 56. Vòng tay nữ Weis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.98 crt - AAAAA

  35.221.531,00 ₫
  13.443.332  - 104.857.993  13.443.332 ₫ - 104.857.993 ₫
 57. Vòng tay Paperclip Lifin

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1.3 crt - AAAAA

  43.266.869,00 ₫
  17.174.635  - 2.725.569.723  17.174.635 ₫ - 2.725.569.723 ₫
 58. Vòng tay nữ Houri

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.41 crt - AAAAA

  18.723.024,00 ₫
  10.290.517  - 282.776.960  10.290.517 ₫ - 282.776.960 ₫
 59. Vòng tay nữ Aide

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.095 crt - AAAAA

  36.667.467,00 ₫
  19.593.303  - 217.994.246  19.593.303 ₫ - 217.994.246 ₫
 60. Vòng tay nữ Bracha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  15.015.493,00 ₫
  8.023.546  - 99.749.520  8.023.546 ₫ - 99.749.520 ₫
 61. Vòng tay nữ Datum

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  4.97 crt - AAAAA

  26.953.739,00 ₫
  12.962.485  - 532.540.494  12.962.485 ₫ - 532.540.494 ₫
 62. Vòng tay nữ Martellil

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  9.120.522,00 ₫
  5.221.673  - 261.847.813  5.221.673 ₫ - 261.847.813 ₫
 63. Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 88.230.705  5.837.235 ₫ - 88.230.705 ₫
 64. Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.086 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫

You’ve viewed 60 of 7215 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng