Đang tải...
Tìm thấy 7033 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Paperclip Fealdoda Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay Paperclip Fealdoda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.144 crt - AAAAA

  21.540.746,00 ₫
  10.688.156  - 42.185.459  10.688.156 ₫ - 42.185.459 ₫
 2. Vòng tay nữ Subtrat Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 57.381.799  5.370.257 ₫ - 57.381.799 ₫
 3. Vòng tay nữ Cinnfhail Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Cinnfhail

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  9.787.877,00 ₫
  5.603.746  - 63.027.997  5.603.746 ₫ - 63.027.997 ₫
 4. Vòng tay nữ Tarra Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Tarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  9.528.350,00 ₫
  5.455.162  - 69.608.157  5.455.162 ₫ - 69.608.157 ₫
 5. Vòng tay nữ Denyse Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.02 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.446.006  - 68.037.407  6.446.006 ₫ - 68.037.407 ₫
 6. Vòng tay nữ Fouett Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.399.974  - 63.240.262  5.399.974 ₫ - 63.240.262 ₫
 7. Vòng tay nữ Fliondesones Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fliondesones

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 53.546.911  5.094.315 ₫ - 53.546.911 ₫
 8. Vòng tay Mahle Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Mahle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  45.639.688,00 ₫
  25.084.409  - 694.654.064  25.084.409 ₫ - 694.654.064 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Esobbig Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 57.084.629  5.009.409 ₫ - 57.084.629 ₫
 11. Vòng tay nữ Beachlorn Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Beachlorn

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.42 crt - AAAAA

  49.643.820,00 ₫
  18.948.023  - 214.064.266  18.948.023 ₫ - 214.064.266 ₫
 12. Vòng tay nữ Clasia Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.072 crt - AAAAA

  9.157.596,00 ₫
  5.312.804  - 58.994.996  5.312.804 ₫ - 58.994.996 ₫
 13. Vòng tay Debroah Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Debroah

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.384 crt - AAAAA

  18.203.969,00 ₫
  9.727.312  - 59.777.828  9.727.312 ₫ - 59.777.828 ₫
 14. Vòng tay nữ Krisbel Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Krisbel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.204 crt - AAAAA

  17.128.785,00 ₫
  9.152.786  - 169.697.302  9.152.786 ₫ - 169.697.302 ₫
 15. Vòng tay nữ Amazzi Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAAAA

  6.414.025,00 ₫
  3.721.114  - 39.664.904  3.721.114 ₫ - 39.664.904 ₫
 16. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Htod - Scorpio Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Htod - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.312 crt - AAAAA

  10.677.684,00 ₫
  6.113.178  - 94.980.676  6.113.178 ₫ - 94.980.676 ₫
 17. Vòng tay nữ Awle Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Awle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  12.234.847,00 ₫
  7.004.683  - 97.386.327  7.004.683 ₫ - 97.386.327 ₫
 18. Vòng tay nữ Bebout Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Bebout

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.128 crt - AAAAA

  48.531.562,00 ₫
  48.531.562  - 60.305.091  48.531.562 ₫ - 60.305.091 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Anthologie Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Anthologie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  5.807.519  - 66.098.739  5.807.519 ₫ - 66.098.739 ₫
 21. Vòng tay nữ Oren Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Oren

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.066 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.215.064  - 72.834.556  6.215.064 ₫ - 72.834.556 ₫
 22. Vòng tay nữ Chiver Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Chiver

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.108 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 72.254.372  5.900.915 ₫ - 72.254.372 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  9.046.371,00 ₫
  4.972.051  - 21.521.783  4.972.051 ₫ - 21.521.783 ₫
 24. Vòng đeo tay dây Munas Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  4.597.336,00 ₫
  2.035.461  - 35.688.507  2.035.461 ₫ - 35.688.507 ₫
 25. Vòng tay nữ Parmanu Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Parmanu

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  11.419.190,00 ₫
  6.537.704  - 88.018.444  6.537.704 ₫ - 88.018.444 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Biosatellite Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Biosatellite

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  8.453.166,00 ₫
  4.839.599  - 58.414.811  4.839.599 ₫ - 58.414.811 ₫
 28. Vòng tay nữ Donetta Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.27 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 82.952.431  5.773.557 ₫ - 82.952.431 ₫
 29. Vòng tay nữ Crystle Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Crystle

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1 crt - AAAAA

  9.824.952,00 ₫
  5.399.974  - 117.806.042  5.399.974 ₫ - 117.806.042 ₫
 30. Vòng tay Gery Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Gery

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.4 crt - AAAAA

  42.117.536,00 ₫
  18.647.458  - 92.811.635  18.647.458 ₫ - 92.811.635 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Arzuw Mother Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Arzuw Mother

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.228 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 71.221.353  4.710.543 ₫ - 71.221.353 ₫
 32. Vòng tay nữ Aide Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Aide

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.095 crt - AAAAA

  34.035.120,00 ₫
  18.186.705  - 202.923.559  18.186.705 ₫ - 202.923.559 ₫
 33. Vòng tay nữ Chomac Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  5.175.257  - 54.721.432  5.175.257 ₫ - 54.721.432 ₫
 34. Vòng tay nữ Jona Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  8.292.413  - 209.928.245  8.292.413 ₫ - 209.928.245 ₫
 35. Vòng tay nữ Contextualization Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  13.829.084,00 ₫
  4.750.448  - 101.051.401  4.750.448 ₫ - 101.051.401 ₫
 36. Vòng tay nữ Dandelion Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Dandelion

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.081 crt - AAAAA

  16.127.753,00 ₫
  8.864.108  - 94.994.829  8.864.108 ₫ - 94.994.829 ₫
 37. Vòng tay nữ Fenella Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fenella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.05 crt - AAAAA

  21.985.650,00 ₫
  11.412.398  - 217.003.685  11.412.398 ₫ - 217.003.685 ₫
 38. Vòng tay nữ Gunay Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Gunay

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  7.007.230,00 ₫
  4.011.773  - 42.834.700  4.011.773 ₫ - 42.834.700 ₫
 39. Vòng tay nữ Jodynne Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Jodynne

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  7.229.681,00 ₫
  4.194.319  - 50.759.187  4.194.319 ₫ - 50.759.187 ₫
 40. Vòng tay nữ Cayetano Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Cayetano

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.8 crt - AAAAA

  17.240.011,00 ₫
  9.870.235  - 146.617.222  9.870.235 ₫ - 146.617.222 ₫
 41. Vòng tay nữ Tawanda Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Tawanda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.783 crt - AAAAA

  21.614.896,00 ₫
  11.219.946  - 179.532.160  11.219.946 ₫ - 179.532.160 ₫
 42. Vòng tay nữ Maractus Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Maractus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.905 crt - AAAAA

  64.140.261,00 ₫
  22.032.914  - 247.917.692  22.032.914 ₫ - 247.917.692 ₫
 43. Vòng tay nữ Spring Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Spring

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.076 crt - AAAAA

  15.942.376,00 ₫
  8.518.827  - 95.207.090  8.518.827 ₫ - 95.207.090 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Landshut Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Landshut

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.096 crt - AAAAA

  10.825.985,00 ₫
  6.198.083  - 70.810.978  6.198.083 ₫ - 70.810.978 ₫
 46. Vòng tay nữ Narro Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Narro

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.19 crt - AAAAA

  12.753.900,00 ₫
  7.301.851  - 33.267.010  7.301.851 ₫ - 33.267.010 ₫
 47. Vòng tay nữ Ladder Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Ladder

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  8.416.091,00 ₫
  4.175.923  - 58.485.564  4.175.923 ₫ - 58.485.564 ₫
 48. Vòng tay nữ Hannold Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Hannold

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  14.681.817,00 ₫
  7.845.245  - 106.131.572  7.845.245 ₫ - 106.131.572 ₫
 49. Vòng tay nữ Kohinoor Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Kohinoor

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.032 crt - AAAAA

  9.009.295,00 ₫
  5.157.993  - 53.278.042  5.157.993 ₫ - 53.278.042 ₫
 50. Vòng tay nữ Colade Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Colade

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.357.705  - 72.735.498  6.357.705 ₫ - 72.735.498 ₫
 51. Vòng tay nữ Enla Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Enla

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.08 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.254.304  - 82.924.127  7.254.304 ₫ - 82.924.127 ₫
 52. Vòng tay nữ Eneida Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Eneida

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.355.058  - 104.433.459  7.355.058 ₫ - 104.433.459 ₫
 53. Vòng tay Lynsey Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.06 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  8.150.904  - 25.528.180  8.150.904 ₫ - 25.528.180 ₫
 54. Vòng tay nữ Tierney Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Tierney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.88 crt - AAAAA

  25.062.899,00 ₫
  11.861.830  - 8.598.468.676  11.861.830 ₫ - 8.598.468.676 ₫
 55. Vòng tay nữ Tanhujat Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Tanhujat

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.024 crt - AAAAA

  10.825.985,00 ₫
  5.950.159  - 64.924.214  5.950.159 ₫ - 64.924.214 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Fionnuala 4.5 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  16.238.978,00 ₫
  8.057.508  - 335.768.595  8.057.508 ₫ - 335.768.595 ₫
 57. Vòng tay nữ Albertha Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Albertha

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.325 crt - AAAAA

  23.654.038,00 ₫
  11.736.736  - 163.018.093  11.736.736 ₫ - 163.018.093 ₫
 58. Vòng tay nữ Mylah Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Mylah

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.816 crt - AAAAA

  17.870.291,00 ₫
  8.457.695  - 917.288.098  8.457.695 ₫ - 917.288.098 ₫
 59. Vòng tay nữ Buendia Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Buendia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.19 crt - AAAAA

  13.569.557,00 ₫
  7.043.739  - 93.820.306  7.043.739 ₫ - 93.820.306 ₫
 60. Vòng tay nữ Greatness Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Greatness

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.31 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.474.025  - 95.730.673  6.474.025 ₫ - 95.730.673 ₫
 61. Vòng tay nữ Slowking Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  7.56 crt - AAAAA

  24.469.694,00 ₫
  11.767.868  - 12.451.186.266  11.767.868 ₫ - 12.451.186.266 ₫
 62. Vòng tay nữ Krisanta Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  6.593.175  - 92.631.628  6.593.175 ₫ - 92.631.628 ₫
 63. Vòng tay nữ Alama Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Alama

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  7.897.037,00 ₫
  4.822.618  - 66.947.793  4.822.618 ₫ - 66.947.793 ₫
 64. Vòng tay nữ Jonie Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay nữ Jonie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.504 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.379.214  - 114.707.000  6.379.214 ₫ - 114.707.000 ₫

You’ve viewed 60 of 7033 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng