Đang tải...
Tìm thấy 6850 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Fouett Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  9.031.505,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 2. Vòng Tay Waren Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Waren

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.495 crt - AAAAA

  15.265.016,00 ₫
  7.574.244  - 131.275.191  7.574.244 ₫ - 131.275.191 ₫
 3. Vòng Tay Vitale Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Vitale

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  14.025.397,00 ₫
  6.959.166  - 221.428.035  6.959.166 ₫ - 221.428.035 ₫
 4. Vòng Tay Buendia Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Buendia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.502.436,00 ₫
  6.489.814  - 86.989.579  6.489.814 ₫ - 86.989.579 ₫
 5. Vòng Tay Boundness Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Boundness

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  6.304.344,00 ₫
  3.657.482  - 1.514.037.884  3.657.482 ₫ - 1.514.037.884 ₫
 6. Vòng Tay Mae Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  21.144.349,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Eiffel Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Eiffel

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAAAA

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 90.923.376  3.821.863 ₫ - 90.923.376 ₫
 8. Vòng Tay Clasia Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  8.464.823,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Elliott Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Elliott

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  22.596.474,00 ₫
  11.039.498  - 48.635.221  11.039.498 ₫ - 48.635.221 ₫
 11. Vòng Tay SYLVIE Hewtw Đá Swarovski

  Vòng Tay SYLVIE Hewtw

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  28.334.136,00 ₫
  12.112.302  - 1.743.847.210  12.112.302 ₫ - 1.743.847.210 ₫
 12. Vòng Tay SYLVIE Phila Đá Swarovski

  Vòng Tay SYLVIE Phila

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.51 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 108.483.512  3.719.125 ₫ - 108.483.512 ₫
 13. Vòng tay Seema Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  20.294.324,00 ₫
  10.224.621  - 55.383.503  10.224.621 ₫ - 55.383.503 ₫
 14. Vòng Tay Crocosmia Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  6.658.521,00 ₫
  3.812.130  - 57.803.799  3.812.130 ₫ - 57.803.799 ₫
 15. Vòng Tay Unerka Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Unerka

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  14.521.245,00 ₫
  6.650.952  - 101.873.118  6.650.952 ₫ - 101.873.118 ₫
 16. Vòng Tay Landshut Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Landshut

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  9.987.783,00 ₫
  5.718.196  - 65.617.318  5.718.196 ₫ - 65.617.318 ₫
 17. Vòng Tay Tressa Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Tressa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  3.061.871  - 41.325.122  3.061.871 ₫ - 41.325.122 ₫
 18. Vòng đeo ngón tay Megalonisi Đá Swarovski

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Megalonisi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  4.866.549  - 54.289.066  4.866.549 ₫ - 54.289.066 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAAAA

  5.914.750,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 21. Vòng tay Beckham Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.285 crt - AAAAA

  41.190.751,00 ₫
  18.865.993  - 78.970.051  18.865.993 ₫ - 78.970.051 ₫
 22. Vòng tay Mertie Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Mertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.89 crt - AAAAA

  36.161.443,00 ₫
  16.562.493  - 217.209.281  16.562.493 ₫ - 217.209.281 ₫
 23. Vòng tay Sung Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Sung

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  22.667.309,00 ₫
  10.901.072  - 93.097.107  10.901.072 ₫ - 93.097.107 ₫
 24. Vòng tay Mai Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Mai

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.71 crt - AAAAA

  25.146.546,00 ₫
  12.285.335  - 906.167.896  12.285.335 ₫ - 906.167.896 ₫
 25. Vòng Tay Mazarine Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Mazarine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.052 crt - AAAAA

  23.942.346,00 ₫
  10.965.960  - 187.064.786  10.965.960 ₫ - 187.064.786 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.0 mm Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  4.535.624  - 20.036.128  4.535.624 ₫ - 20.036.128 ₫
 28. Vòng Tay Sakebomb Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Sakebomb

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.354 crt - AAAAA

  10.271.124,00 ₫
  5.096.359  - 100.277.970  5.096.359 ₫ - 100.277.970 ₫
 29. Vòng Tay SYLVIE Anatebs Đá Swarovski

  Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.252 crt - AAAAA

  8.641.911,00 ₫
  4.947.659  - 79.000.330  4.947.659 ₫ - 79.000.330 ₫
 30. Vòng Tay Joven Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Joven

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  15.087.927,00 ₫
  8.062.251  - 93.302.581  8.062.251 ₫ - 93.302.581 ₫
 31. Vòng Tay Gnikcots Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Gnikcots

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.006 crt - AAAAA

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 34.160.476  3.390.363 ₫ - 34.160.476 ₫
 32. Vòng Tay Pearlene Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Pearlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  38.003.161,00 ₫
  17.406.028  - 76.363.743  17.406.028 ₫ - 76.363.743 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 34. Vòng Tay Iliana Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.35 crt - AAAAA

  22.702.727,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 35. Vòng Tay Datum Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Datum

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  4.97 crt - AAAAA

  23.163.156,00 ₫
  11.139.533  - 505.257.152  11.139.533 ₫ - 505.257.152 ₫
 36. Vòng Tay Clay Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Clay

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAAAA

  26.386.165,00 ₫
  13.092.372  - 436.129.427  13.092.372 ₫ - 436.129.427 ₫
 37. Vòng Tay Ferstel Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Ferstel

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
  5.474.868  - 62.481.094  5.474.868 ₫ - 62.481.094 ₫
 38. Vòng Tay Dinah Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Dinah

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.468 crt - AAAAA

  26.634.088,00 ₫
  14.231.955  - 90.613.002  14.231.955 ₫ - 90.613.002 ₫
 39. Vòng Tay Unclosed Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Unclosed

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  13.3 crt - AAAAA

  34.178.053,00 ₫
  14.610.465  - 11.442.676.598  14.610.465 ₫ - 11.442.676.598 ₫
 40. Vòng Tay Loretta Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Loretta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.575 crt - AAAAA

  49.726.410,00 ₫
  21.257.091  - 197.393.768  21.257.091 ₫ - 197.393.768 ₫
 41. Vòng tay Tsukor Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Tsukor

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3 crt - AAAAA

  32.548.840,00 ₫
  13.914.008  - 311.390.008  13.914.008 ₫ - 311.390.008 ₫
 42. Vòng Tay Emitif Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Emitif

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  8.146.063,00 ₫
  4.663.776  - 48.205.877  4.663.776 ₫ - 48.205.877 ₫
 43. Vòng tay SYLVIE Matsalar Đá Swarovski

  Vòng tay SYLVIE Matsalar

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  39.880.298,00 ₫
  15.830.347  - 1.374.712.877  15.830.347 ₫ - 1.374.712.877 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Cillipod Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Cillipod

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.068 crt - AAAAA

  7.791.886,00 ₫
  4.520.483  - 50.666.188  4.520.483 ₫ - 50.666.188 ₫
 46. Vòng Tay Gwenu Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Gwenu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  7.012.698,00 ₫
  4.068.435  - 46.475.552  4.068.435 ₫ - 46.475.552 ₫
 47. Vòng Tay SYLVIE Lyrical Đá Swarovski

  Vòng Tay SYLVIE Lyrical

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  6.53 crt - AAAAA

  74.270.857,00 ₫
  28.347.655  - 530.311.234  28.347.655 ₫ - 530.311.234 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
  5.255.874  - 19.525.680  5.255.874 ₫ - 19.525.680 ₫
 49. Vòng Tay Vivacity Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Vivacity

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  14.840.003,00 ₫
  7.929.772  - 118.027.357  7.929.772 ₫ - 118.027.357 ₫
 50. Vòng Tay Monopats Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Monopats

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  7.697.260  - 98.763.933  7.697.260 ₫ - 98.763.933 ₫
 51. Vòng Tay August Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA August

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  9.385.682,00 ₫
  5.373.482  - 58.655.445  5.373.482 ₫ - 58.655.445 ₫
 52. Vòng Tay Token Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  5.5 crt - AAAAA

  25.004.875,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 53. Kiểu Đá
  Vòng Tay Jayla - Princess Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Jayla - Princess

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.05 crt - AAAAA

  17.071.317,00 ₫
  7.818.924  - 2.428.741.715  7.818.924 ₫ - 2.428.741.715 ₫
 54. Vòng Tay Denyse Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  10.660.718,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 55. Vòng Tay Maryrose Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Maryrose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  28.936.237,00 ₫
  13.253.238  - 224.064.086  13.253.238 ₫ - 224.064.086 ₫
 56. Vòng Tay Tanel Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.051 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 3.0 mm Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  4.8 crt - AAAAA

  21.675.615,00 ₫
  9.265.911  - 458.675.614  9.265.911 ₫ - 458.675.614 ₫
 58. Vòng Tay Impact Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Impact

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.62 crt - AAAAA

  55.924.503,00 ₫
  21.345.230  - 1.147.614.764  21.345.230 ₫ - 1.147.614.764 ₫
 59. Vòng Tay Glennis Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Glennis

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAAAA

  12.077.425,00 ₫
  6.453.586  - 158.527.875  6.453.586 ₫ - 158.527.875 ₫
 60. Vòng Tay Nagid Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Nagid

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 82.258.214  4.846.272 ₫ - 82.258.214 ₫
 61. Vòng tay Mahle Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Mahle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  41.403.257,00 ₫
  22.755.988  - 660.646.104  22.755.988 ₫ - 660.646.104 ₫
 62. Vòng Tay Biaiser Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Biaiser

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
  6.384.913  - 72.727.889  6.384.913 ₫ - 72.727.889 ₫
 63. Vòng Tay Riona Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Riona

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.314 crt - AAAAA

  19.869.313,00 ₫
  9.555.471  - 141.166.728  9.555.471 ₫ - 141.166.728 ₫
 64. Vòng Tay Dianna Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Dianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  9.987.783,00 ₫
  5.718.196  - 69.834.995  5.718.196 ₫ - 69.834.995 ₫

You’ve viewed 60 of 6850 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng