Đang tải...
Tìm thấy 7173 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.933.503,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 2. Vòng tay nữ Celesia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  31.465.887,00 ₫
  11.490.511  - 70.918.530  11.490.511 ₫ - 70.918.530 ₫
 3. Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  32.550.410,00 ₫
  7.009.777  - 97.513.686  7.009.777 ₫ - 97.513.686 ₫
 4. Vòng tay nữ Vitale

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  31.086.643,00 ₫
  8.094.301  - 241.130.930  8.094.301 ₫ - 241.130.930 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Fionnuala 5.5 mm

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.65 crt - AAA

  33.256.821,00 ₫
  13.436.256  - 1.365.250.509  13.436.256 ₫ - 1.365.250.509 ₫
 6. Vòng tay nữ Annik

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  14.193.893,00 ₫
  5.879.688  - 60.325.181  5.879.688 ₫ - 60.325.181 ₫
 7. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.154.681,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 8. Vòng tay nữ Degencia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAA

  15.258.040,00 ₫
  6.091.952  - 163.173.754  6.091.952 ₫ - 163.173.754 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  35.023.983,00 ₫
  11.560.699  - 57.438.971  11.560.699 ₫ - 57.438.971 ₫
 11. Vòng tay nữ Justantion

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  1.237 crt - AAAAA

  106.496.098,00 ₫
  27.229.116  - 181.835.363  27.229.116 ₫ - 181.835.363 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Pumori Vàng Hồng 18K
  Mới

  Vòng đeo ngón tay Pumori

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  16.762.560,00 ₫
  5.900.915  - 67.669.487  5.900.915 ₫ - 67.669.487 ₫
 13. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  16.968.597,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 14. Vòng tay nữ Biosatellite

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.910.125,00 ₫
  5.115.541  - 61.174.234  5.115.541 ₫ - 61.174.234 ₫
 15. Kiểu Đá
  Vòng tay nữ Dwana - Round Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Dwana - Round

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  99.258.771,00 ₫
  6.528.647  - 1.428.870.579  6.528.647 ₫ - 1.428.870.579 ₫
 16. Vòng tay nữ Brunch

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.018 crt - VS

  9.769.763,00 ₫
  4.194.319  - 43.032.808  4.194.319 ₫ - 43.032.808 ₫
 17. Chọn số lượng hạt charm
  Vòng tay nữ Hang - 3 charms Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Hang - 3 charms

  Vàng Hồng 18K
  30.185.517,00 ₫
  12.863.146  - 128.631.465  12.863.146 ₫ - 128.631.465 ₫
 18. Vòng tay nữ Raymundo

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  3.124 crt - AAA

  222.489.133,00 ₫
  16.792.561  - 257.441.797  16.792.561 ₫ - 257.441.797 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  9.418.822,00 ₫
  3.871.679  - 41.150.744  3.871.679 ₫ - 41.150.744 ₫
 21. Vòng tay nữ Lock

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  44.092.996,00 ₫
  10.964.098  - 67.809.864  10.964.098 ₫ - 67.809.864 ₫
 22. Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  47.100.906,00 ₫
  12.267.111  - 63.374.414  12.267.111 ₫ - 63.374.414 ₫
 23. Vòng tay nữ Monter

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  18.667.833,00 ₫
  7.132.041  - 22.347.061  7.132.041 ₫ - 22.347.061 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nữ Caoimhe 3.0 mm Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Caoimhe 3.0 mm

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  4.8 crt - AAA

  77.400.763,00 ₫
  10.840.702  - 483.729.026  10.840.702 ₫ - 483.729.026 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Pigsa - A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  52.628.805,00 ₫
  15.944.075  - 66.524.966  15.944.075 ₫ - 66.524.966 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Abilene

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  72.192.108,00 ₫
  16.216.903  - 249.550.697  16.216.903 ₫ - 249.550.697 ₫
 28. Vòng tay nữ Forester

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  19.059.530,00 ₫
  7.310.342  - 93.777.851  7.310.342 ₫ - 93.777.851 ₫
 29. Vòng tay nữ Clay

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Đen

  4.2 crt - AAA

  60.144.618,00 ₫
  15.397.567  - 461.123.850  15.397.567 ₫ - 461.123.850 ₫
 30. Vòng tay nữ Jammie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  2.32 crt - VS

  144.205.351,00 ₫
  13.212.955  - 386.021.748  13.212.955 ₫ - 386.021.748 ₫
 31. Vòng tay nữ Maud

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  37.119.445,00 ₫
  8.440.148  - 141.296.498  8.440.148 ₫ - 141.296.498 ₫
 32. Vòng tay GLAMIRA Nobuko

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  35.651.149,00 ₫
  9.675.802  - 51.273.717  9.675.802 ₫ - 51.273.717 ₫
 33. Vòng tay nữ Jona

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.710.823,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 34. Vòng tay nữ Tamesha

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  17.602.555,00 ₫
  5.522.237  - 70.853.430  5.522.237 ₫ - 70.853.430 ₫
 35. Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  81.930.175,00 ₫
  17.128.220  - 141.873.287  17.128.220 ₫ - 141.873.287 ₫
 36. Vòng tay nữ Malinda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.054 crt - VS

  49.367.311,00 ₫
  11.626.359  - 1.403.068.442  11.626.359 ₫ - 1.403.068.442 ₫
 37. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  8.673.919,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley Vàng Hồng 18K

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  11.621.831,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 39. Vòng tay nữ Parto

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  20.681.787,00 ₫
  7.661.850  - 84.792.050  7.661.850 ₫ - 84.792.050 ₫
 40. Vòng tay nữ Filer

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.993.899,00 ₫
  5.030.636  - 52.174.277  5.030.636 ₫ - 52.174.277 ₫
 41. Vòng tay nữ Esobbig

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  12.679.184,00 ₫
  5.306.578  - 60.056.317  5.306.578 ₫ - 60.056.317 ₫
 42. Vòng tay nữ Cubdage

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  16.016.526,00 ₫
  6.459.591  - 70.089.285  6.459.591 ₫ - 70.089.285 ₫
 43. Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  44.162.051,00 ₫
  6.928.268  - 296.404.246  6.928.268 ₫ - 296.404.246 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Marlowis

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  3.08 crt - VS

  167.713.919,00 ₫
  14.335.969  - 481.002.429  14.335.969 ₫ - 481.002.429 ₫
 46. Vòng tay nữ Horsens

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  26.292.326,00 ₫
  8.660.335  - 109.499.475  8.660.335 ₫ - 109.499.475 ₫
 47. Vòng tay nữ Cursion

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.647.471,00 ₫
  6.113.178  - 66.339.302  6.113.178 ₫ - 66.339.302 ₫
 48. Vòng tay nữ Donetta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.632.726,00 ₫
  6.070.725  - 85.924.118  6.070.725 ₫ - 85.924.118 ₫
 49. Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  11.628.623,00 ₫
  4.581.487  - 51.834.657  4.581.487 ₫ - 51.834.657 ₫
 50. Vòng tay nữ Krisbel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.204 crt - VS

  66.697.041,00 ₫
  9.687.689  - 175.428.412  9.687.689 ₫ - 175.428.412 ₫
 51. Vòng tay nữ Maitso

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  17.404.443,00 ₫
  5.752.330  - 85.485.436  5.752.330 ₫ - 85.485.436 ₫
 52. Vòng tay nữ Understars

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.186 crt - VS

  20.293.485,00 ₫
  6.001.102  - 77.815.660  6.001.102 ₫ - 77.815.660 ₫
 53. Vòng tay nữ Ciliessa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.632 crt - VS

  31.136.454,00 ₫
  6.707.514  - 864.788.346  6.707.514 ₫ - 864.788.346 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Swanna

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.114 crt - VS

  83.022.623,00 ₫
  19.838.396  - 171.267.488  19.838.396 ₫ - 171.267.488 ₫
 55. Vòng tay nữ Acroclinium

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  25.877.989,00 ₫
  8.375.054  - 144.522.897  8.375.054 ₫ - 144.522.897 ₫
 56. Vòng tay nữ Valdas

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  17.412.369,00 ₫
  6.092.801  - 75.777.942  6.092.801 ₫ - 75.777.942 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Glenna

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  1.224 crt - AAA

  72.681.163,00 ₫
  22.512.911  - 176.491.992  22.512.911 ₫ - 176.491.992 ₫
 58. Vòng tay nữ Julianna

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.105 crt - AAA

  27.989.299,00 ₫
  8.962.598  - 125.008.834  8.962.598 ₫ - 125.008.834 ₫
 59. Vòng tay nữ Niesha

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.119.148,00 ₫
  6.887.514  - 82.952.434  6.887.514 ₫ - 82.952.434 ₫
 60. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  72.797.766,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 61. Vòng tay nữ Ferstel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  16.039.168,00 ₫
  6.304.215  - 71.136.451  6.304.215 ₫ - 71.136.451 ₫
 62. Vòng tay nữ Waren

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  30.637.212,00 ₫
  8.774.958  - 147.183.263  8.774.958 ₫ - 147.183.263 ₫
 63. Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  16.521.429,00 ₫
  6.133.555  - 65.419.496  6.133.555 ₫ - 65.419.496 ₫
 64. Vòng tay nữ Chomac

  Vàng Hồng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.975.036,00 ₫
  5.500.162  - 57.693.119  5.500.162 ₫ - 57.693.119 ₫

You’ve viewed 60 of 7173 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng