Đang tải...
Tìm thấy 5533 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vòng Tay GLAMIRA Plana

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  18.239.829,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  21.585.852,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  Vòng Tay GLAMIRA Lenuta

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.366 crt - VS

  33.362.904,00 ₫
 5. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  23.521.658,00 ₫
 6. Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vòng Tay GLAMIRA Delia

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  18.430.166,00 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vòng Tay GLAMIRA Flete

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.272.703,00 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vòng Tay GLAMIRA Minske

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  18.979.545,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  1.32 crt - AAA

  57.430.700,00 ₫
 11. Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  21.001.867,00 ₫
 12. Bảo hành trọn đời
 13. Vòng Tay GLAMIRA Willow

  Vòng Tay GLAMIRA Willow

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  0.321 crt - AAA

  25.832.729,00 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Niesha

  Vòng Tay GLAMIRA Niesha

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.839.690,00 ₫
 15. Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  30.130.434,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea
 17. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 18. Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  144.791.767,00 ₫
 19. Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  60.118.117,00 ₫
 20. Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  76.850.398,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng Hồng 750 & Đá Sapphire

  1.32 crt - AAA

  50.799.213,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  93.009.509,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  120.673.144,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  81.701.808,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  119.202.365,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  92.343.333,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5533 products