Đang tải...
Tìm thấy 320 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Tanel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  10.752.371,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 2. Vòng Tay Aya Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Aya

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  17.651.518,00 ₫
  5.645.198  - 106.361.161  5.645.198 ₫ - 106.361.161 ₫
 3. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.238.586,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 4. Vòng Tay Diona Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  8.585.134,00 ₫
  4.555.090  - 48.692.535  4.555.090 ₫ - 48.692.535 ₫
 5. Vòng Tay Carlisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Carlisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  53.884.878,00 ₫
  17.557.432  - 65.503.767  17.557.432 ₫ - 65.503.767 ₫
 6. Vòng Tay Arlin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Arlin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  20.234.843,00 ₫
  5.130.154  - 96.073.808  5.130.154 ₫ - 96.073.808 ₫
 7. Vòng Tay Apologie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Apologie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.573.618,00 ₫
  5.170.709  - 68.442.617  5.170.709 ₫ - 68.442.617 ₫
 8. Vòng Tay Cursion Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cursion

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.487.685,00 ₫
  5.292.373  - 57.898.430  5.292.373 ₫ - 57.898.430 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Mahalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.181 crt - AAA

  14.864.066,00 ₫
  6.579.576  - 79.027.369  6.579.576 ₫ - 79.027.369 ₫
 11. Vòng Tay Talayer Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Talayer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.640.086,00 ₫
  6.560.109  - 73.038.804  6.560.109 ₫ - 73.038.804 ₫
 12. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  10.103.497,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 13. Vòng Tay Inari Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  17.013.729,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 14. Vòng Tay Parto Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Parto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.872.100,00 ₫
  6.599.041  - 72.768.442  6.599.041 ₫ - 72.768.442 ₫
 15. Vòng Tay Maryrose Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Maryrose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  51.511.623,00 ₫
  13.253.238  - 224.064.086  13.253.238 ₫ - 224.064.086 ₫
 16. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.136.321,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 17. Vòng Tay Sopra Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Sopra

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.114 crt - AAA

  9.698.492,00 ₫
  4.356.102  - 50.882.481  4.356.102 ₫ - 50.882.481 ₫
 18. Vòng Tay Otiose Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Otiose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  24.746.137,00 ₫
  9.977.509  - 89.350.944  9.977.509 ₫ - 89.350.944 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Lounas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Lounas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.710.922,00 ₫
  6.599.041  - 85.610.727  6.599.041 ₫ - 85.610.727 ₫
 21. Vòng Tay Pursia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Pursia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.805 crt - VS

  26.445.914,00 ₫
  7.779.991  - 157.108.463  7.779.991 ₫ - 157.108.463 ₫
 22. Vòng Tay Hitam Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  10.956.225,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 23. Vòng Tay Mindona Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.312.481,00 ₫
  7.835.145  - 90.842.266  7.835.145 ₫ - 90.842.266 ₫
 24. Vòng Tay Castaway Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  18.655.108,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 25. Vòng Tay Onuth Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Onuth

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.650.791,00 ₫
  5.898.258  - 63.873.470  5.898.258 ₫ - 63.873.470 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Grundy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.378.644,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 28. Vòng Tay Dumitra Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Dumitra

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  15.821.694,00 ₫
  6.229.184  - 93.708.129  6.229.184 ₫ - 93.708.129 ₫
 29. Vòng Tay Aide Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  34.035.299,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 30. Vòng Tay Stirup Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  21.152.458,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 31. Vòng Tay Eneida Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Eneida

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  20.024.231,00 ₫
  6.789.378  - 97.331.002  6.789.378 ₫ - 97.331.002 ₫
 32. Vòng Tay Sycamore Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Sycamore

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.75 crt - AA

  54.103.871,00 ₫
  7.105.163  - 154.472.413  7.105.163 ₫ - 154.472.413 ₫
 33. Vòng Tay Ovidiu Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ovidiu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  9.957.231,00 ₫
  5.041.746  - 55.194.789  5.041.746 ₫ - 55.194.789 ₫
 34. Vòng Tay Marras Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  15.484.821,00 ₫
  4.944.414  - 57.993.055  4.944.414 ₫ - 57.993.055 ₫
 35. Vòng Tay Janine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Janine

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  16.291.316,00 ₫
  8.459.686  - 37.329.684  8.459.686 ₫ - 37.329.684 ₫
 36. Vòng Tay Vattern Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  16.690.644,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 37. Vòng Tay Roxana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  9.789.335,00 ₫
  5.216.941  - 56.073.469  5.216.941 ₫ - 56.073.469 ₫
 38. Vòng Tay Mahasti Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahasti

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  16.544.106,00 ₫
  6.462.778  - 72.106.047  6.462.778 ₫ - 72.106.047 ₫
 39. Vòng Tay Horsens Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.871.053,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 40. Vòng Tay Janeen Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.792.445,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 41. Vòng Tay Arthesi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Arthesi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  13.115.352,00 ₫
  6.034.522  - 102.927.538  6.034.522 ₫ - 102.927.538 ₫
 42. Vòng Tay Roskilde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  15.318.818,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 43. Vòng Tay Bertilde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Bertilde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  2.1 crt - VS

  161.429.422,00 ₫
  27.033.687  - 306.071.409  27.033.687 ₫ - 306.071.409 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Cedar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.532.987,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 46. Vòng Tay Almeria Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  14.778.360,00 ₫
  6.980.255  - 78.473.121  6.980.255 ₫ - 78.473.121 ₫
 47. Vòng Tay Drite Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  9.121.265,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 48. Vòng Tay Onega Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.933.667,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 49. Vòng Tay Alder Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Alder

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  15.273.396,00 ₫
  6.462.778  - 79.973.637  6.462.778 ₫ - 79.973.637 ₫
 50. Vòng Tay Nahal Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Nahal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.223 crt - VS

  21.272.771,00 ₫
  8.214.736  - 91.896.685  8.214.736 ₫ - 91.896.685 ₫
 51. Vòng Tay Cinturon Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cinturon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.171.351,00 ₫
  7.042.438  - 88.246.774  7.042.438 ₫ - 88.246.774 ₫
 52. Vòng Tay Gabona Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  8.972.835,00 ₫
  5.364.019  - 53.748.338  5.364.019 ₫ - 53.748.338 ₫
 53. Vòng Tay Horatis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.960.974,00 ₫
  5.236.408  - 63.467.925  5.236.408 ₫ - 63.467.925 ₫
 54. Vòng Tay Mehry Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.541.091,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫
 55. Vòng Tay Soheila Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Soheila

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  1.52 crt - AAA

  17.301.667,00 ₫
  7.280.359  - 484.356.941  7.280.359 ₫ - 484.356.941 ₫
 56. Vòng Tay Talu Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Talu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.284 crt - VS

  20.167.525,00 ₫
  7.280.359  - 82.758.391  7.280.359 ₫ - 82.758.391 ₫
 57. Vòng Tay Adalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  13.639.046,00 ₫
  7.106.785  - 76.850.935  7.106.785 ₫ - 76.850.935 ₫
 58. Vòng Tay Prepinac Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Prepinac

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.024.813,00 ₫
  8.002.771  - 89.084.903  8.002.771 ₫ - 89.084.903 ₫
 59. Vòng Tay Saimaa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.362.581,00 ₫
  6.085.079  - 64.684.557  6.085.079 ₫ - 64.684.557 ₫
 60. Vòng Tay Olchania Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.178.533,00 ₫
  7.699.964  - 79.865.496  7.699.964 ₫ - 79.865.496 ₫
 61. Vòng Tay Paramusie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  13.985.111,00 ₫
  6.513.606  - 76.093.914  6.513.606 ₫ - 76.093.914 ₫
 62. Vòng Tay Huzal Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Huzal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  14.166.256,00 ₫
  7.324.158  - 82.690.798  7.324.158 ₫ - 82.690.798 ₫
 63. Vòng Tay Ayaba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ayaba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.691.573,00 ₫
  6.618.507  - 71.592.356  6.618.507 ₫ - 71.592.356 ₫
 64. Vòng Tay Aquarius Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  27.025.034,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫

You’ve viewed 60 of 320 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng