Đang tải...
Tìm thấy 6909 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Chomac Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.741.598,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 2. Vòng Tay Unerka Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Unerka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  20.009.632,00 ₫
  6.650.952  - 101.873.118  6.650.952 ₫ - 101.873.118 ₫
 3. Vòng Tay Waren Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Waren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.495 crt - VS

  21.834.858,00 ₫
  7.574.244  - 131.275.191  7.574.244 ₫ - 131.275.191 ₫
 4. Vòng Tay Clasia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.330.333,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 5. Vòng Tay Crocosmia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Crocosmia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  9.389.196,00 ₫
  3.812.130  - 57.803.799  3.812.130 ₫ - 57.803.799 ₫
 6. Vòng Tay Buendia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Buendia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  15.179.038,00 ₫
  6.489.814  - 86.989.579  6.489.814 ₫ - 86.989.579 ₫
 7. Vòng Tay Fouett Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.789.216,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 8. Vòng Tay Iliana Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  57.985.217,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  17.562.297,00 ₫
  7.345.787  - 319.804.815  7.345.787 ₫ - 319.804.815 ₫
 11. Vòng tay Monika Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Monika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  50.075.990,00 ₫
  16.879.899  - 75.359.071  16.879.899 ₫ - 75.359.071 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.0 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.577.100,00 ₫
  4.535.624  - 20.036.128  4.535.624 ₫ - 20.036.128 ₫
 13. Vòng Tay Donetta Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.371.344,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 14. Vòng Tay Obstans Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Obstans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  7.983.575,00 ₫
  3.267.077  - 40.270.703  3.267.077 ₫ - 40.270.703 ₫
 15. Vòng Tay Vitale Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Vitale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.785.187,00 ₫
  6.959.166  - 221.428.035  6.959.166 ₫ - 221.428.035 ₫
 16. Vòng Tay Amazzi Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Amazzi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  6.418.168,00 ₫
  3.472.554  - 37.080.409  3.472.554 ₫ - 37.080.409 ₫
 17. Vòng Tay Voolav Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  10.441.182,00 ₫
  5.116.366  - 64.549.380  5.116.366 ₫ - 64.549.380 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 2.0 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.37 crt - VS

  83.686.821,00 ₫
  9.296.192  - 240.668.218  9.296.192 ₫ - 240.668.218 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  7.967.352,00 ₫
  4.088.983  - 52.031.526  4.088.983 ₫ - 52.031.526 ₫
 21. Vòng Tay Biosatellite Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Biosatellite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  8.692.468,00 ₫
  4.481.281  - 54.383.696  4.481.281 ₫ - 54.383.696 ₫
 22. Vòng tay Song Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Song

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  24.652.590,00 ₫
  9.863.415  - 52.063.435  9.863.415 ₫ - 52.063.435 ₫
 23. Vòng Tay Token Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.5 crt - VS

  98.300.530,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.071.393,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 25. Vòng Tay Violette Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  62.285.623,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Milele Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  9.895.857,00 ₫
  4.907.104  - 59.993.745  4.907.104 ₫ - 59.993.745 ₫
 28. Vòng Tay Gunay Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Gunay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.184.379,00 ₫
  3.710.744  - 39.702.935  3.710.744 ₫ - 39.702.935 ₫
 29. Vòng đeo tay dây Munas Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  4.898.992,00 ₫
  1.881.732  - 33.281.790  1.881.732 ₫ - 33.281.790 ₫
 30. Vòng Tay Tamesha Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Tamesha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  12.703.857,00 ₫
  4.827.617  - 63.021.819  4.827.617 ₫ - 63.021.819 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.594.749,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 32. Vòng Tay Clay Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Clay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  4.2 crt - AAA

  44.013.891,00 ₫
  13.092.372  - 436.129.427  13.092.372 ₫ - 436.129.427 ₫
 33. Vòng Tay Euphoria Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  11.834.367,00 ₫
  5.904.747  - 70.294.608  5.904.747 ₫ - 70.294.608 ₫
 34. Vòng Tay Mazarine Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mazarine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.052 crt - VS

  38.352.742,00 ₫
  10.965.960  - 187.064.786  10.965.960 ₫ - 187.064.786 ₫
 35. Vòng Tay Akiko Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Akiko

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  28.862.697,00 ₫
  11.122.770  - 149.389.574  11.122.770 ₫ - 149.389.574 ₫
 36. Vòng Tay Ankylose Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ankylose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.226.817,00 ₫
  5.664.664  - 72.389.930  5.664.664 ₫ - 72.389.930 ₫
 37. Vòng Tay Xebec Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Xebec

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  11.575.358,00 ₫
  5.723.062  - 86.462.371  5.723.062 ₫ - 86.462.371 ₫
 38. Vòng Tay Leia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Leia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  64.306.053,00 ₫
  6.813.169  - 821.500.730  6.813.169 ₫ - 821.500.730 ₫
 39. Vòng Tay Joven Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Joven

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  15.385.327,00 ₫
  8.062.251  - 93.302.581  8.062.251 ₫ - 93.302.581 ₫
 40. Vòng Tay Haylou Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Haylou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  11.737.036,00 ₫
  4.769.219  - 62.291.840  4.769.219 ₫ - 62.291.840 ₫
 41. Vòng Tay Demanding Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  19.187.184,00 ₫
  7.521.523  - 109.416.270  7.521.523 ₫ - 109.416.270 ₫
 42. Vòng Tay Tollendum Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Tollendum

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  30.257.776,00 ₫
  11.582.389  - 42.484.983  11.582.389 ₫ - 42.484.983 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  6.698.805,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Ottolia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ottolia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  22.425.331,00 ₫
  7.155.180  - 278.407.231  7.155.180 ₫ - 278.407.231 ₫
 46. Vòng Tay Luminara Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Luminara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  37.789.303,00 ₫
  10.589.613  - 64.457.997  10.589.613 ₫ - 64.457.997 ₫
 47. Vòng Tay Mae Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  27.254.573,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 48. Vòng tay Jana Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Jana

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  16.005.271,00 ₫
  8.119.027  - 117.960.852  8.119.027 ₫ - 117.960.852 ₫
 49. Vòng Tay Ladder Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ladder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  12.783.345,00 ₫
  3.901.350  - 54.856.831  3.901.350 ₫ - 54.856.831 ₫
 50. Vòng Tay Soleil Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Soleil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  16.417.576,00 ₫
  5.753.343  - 215.939.647  5.753.343 ₫ - 215.939.647 ₫
 51. Vòng Tay Averyl Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Averyl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.394 crt - VS

  33.205.552,00 ₫
  5.637.087  - 268.876.901  5.637.087 ₫ - 268.876.901 ₫
 52. Vòng Tay Onoix Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Onoix

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  23.127.739,00 ₫
  11.122.500  - 31.072.382  11.122.500 ₫ - 31.072.382 ₫
 53. Vòng Tay Slowking Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Slowking

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.56 crt - AA

  136.190.411,00 ₫
  10.730.743  - 11.888.414.759  10.730.743 ₫ - 11.888.414.759 ₫
 54. Vòng Tay Ewig Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.648.594,00 ₫
  3.852.685  - 46.962.208  3.852.685 ₫ - 46.962.208 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Caoimhe 4.5 mm Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Caoimhe 4.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12.6 crt - AAA

  53.129.209,00 ₫
  15.005.196  - 10.849.746.916  15.005.196 ₫ - 10.849.746.916 ₫
 56. Vòng Tay Cortexa Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cortexa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 78.500.160  6.491.437 ₫ - 78.500.160 ₫
 57. Vòng Tay Afia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Afia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.225 crt - VS

  16.540.862,00 ₫
  7.191.679  - 96.763.238  7.191.679 ₫ - 96.763.238 ₫
 58. Vòng Tay Yiuik Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Yiuik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  20.447.079,00 ₫
  7.343.083  - 95.086.980  7.343.083 ₫ - 95.086.980 ₫
 59. Vòng Tay Bebiana Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.801.654,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 60. Vòng Tay Madalin Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  42.746.696,00 ₫
  19.595.975  - 422.822.112  19.595.975 ₫ - 422.822.112 ₫
 61. Vòng Tay Tressa Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Tressa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  8.484.289,00 ₫
  3.061.871  - 41.325.122  3.061.871 ₫ - 41.325.122 ₫
 62. Vòng tay Lynsey Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Lynsey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.203.913,00 ₫
  7.494.487  - 23.673.062  7.494.487 ₫ - 23.673.062 ₫
 63. Vòng Tay Gwenu Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Gwenu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.986.008,00 ₫
  4.068.435  - 46.475.552  4.068.435 ₫ - 46.475.552 ₫
 64. Vòng Tay Portia Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Portia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.88 crt - AAA

  46.947.069,00 ₫
  15.738.423  - 300.921.518  15.738.423 ₫ - 300.921.518 ₫

You’ve viewed 60 of 6909 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng