Đang tải...
Tìm thấy 6907 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Tamelia Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Tamelia

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.7 crt - AA

  69.511.640,00 ₫
  14.372.545  - 126.774.716  14.372.545 ₫ - 126.774.716 ₫
 2. Vòng Tay Chomac Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Chomac

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.345.203,00 ₫
  4.744.345  - 50.449.900  4.744.345 ₫ - 50.449.900 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.325.044,00 ₫
  3.431.458  - 39.216.282  3.431.458 ₫ - 39.216.282 ₫
 4. Vòng Tay Fouett Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.891.642,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 5. Vòng Tay Loretta Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Loretta

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.575 crt - AAA

  75.027.063,00 ₫
  21.257.091  - 197.393.768  21.257.091 ₫ - 197.393.768 ₫
 6. Vòng Tay Ashlar Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Ashlar

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  9.752.565,00 ₫
  3.348.186  - 40.500.511  3.348.186 ₫ - 40.500.511 ₫
 7. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  19.212.057,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 8. Vòng Tay Violette Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Violette

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  65.534.046,00 ₫
  5.414.037  - 805.806.108  5.414.037 ₫ - 805.806.108 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Soleil Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Soleil

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.31 crt - AAA

  16.006.622,00 ₫
  5.753.343  - 215.939.647  5.753.343 ₫ - 215.939.647 ₫
 11. Vòng Tay Emory Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Emory

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.016 crt - VS

  20.530.352,00 ₫
  6.358.958  - 2.856.448.765  6.358.958 ₫ - 2.856.448.765 ₫
 12. Vòng Tay Celesia Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Celesia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.45 crt - AAA

  27.108.847,00 ₫
  9.803.395  - 64.797.576  9.803.395 ₫ - 64.797.576 ₫
 13. Vòng Tay Tamesha Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Tamesha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  15.721.118,00 ₫
  4.827.617  - 63.021.819  4.827.617 ₫ - 63.021.819 ₫
 14. Vòng Tay Donetta Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Donetta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  19.571.101,00 ₫
  5.332.927  - 77.418.699  5.332.927 ₫ - 77.418.699 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 4.5 mm Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 4.5 mm

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  22.647.842,00 ₫
  7.345.787  - 319.804.815  7.345.787 ₫ - 319.804.815 ₫
 16. Vòng Tay Shamal Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Shamal

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.54 crt - AAA

  23.788.778,00 ₫
  7.815.679  - 64.640.765  7.815.679 ₫ - 64.640.765 ₫
 17. Vòng Tay Romilly Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Romilly

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  1.52 crt - AAA

  34.736.352,00 ₫
  9.084.226  - 228.836.007  9.084.226 ₫ - 228.836.007 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reside Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Reside

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  12.942.859,00 ₫
  5.008.491  - 57.438.808  5.008.491 ₫ - 57.438.808 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Lindia Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Lindia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  32.873.004,00 ₫
  8.136.601  - 53.663.988  8.136.601 ₫ - 53.663.988 ₫
 21. Vòng Tay Coryphaei Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Coryphaei

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  12.038.762,00 ₫
  5.130.154  - 70.362.200  5.130.154 ₫ - 70.362.200 ₫
 22. Vòng Tay Belanda Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Belanda

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  2.45 crt - AAA

  71.978.441,00 ₫
  19.375.629  - 295.731.611  19.375.629 ₫ - 295.731.611 ₫
 23. Vòng Tay Spring Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Spring

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.076 crt - VS1

  23.119.357,00 ₫
  7.797.295  - 87.300.505  7.797.295 ₫ - 87.300.505 ₫
 24. Vòng Tay Iliana Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  65.783.863,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 25. Vòng Tay Obstans Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Obstans

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.918.029,00 ₫
  3.267.077  - 40.270.703  3.267.077 ₫ - 40.270.703 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.871.618,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 28. Vòng tay Seema Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Seema

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  29.455.604,00 ₫
  10.224.621  - 55.383.503  10.224.621 ₫ - 55.383.503 ₫
 29. Vòng Tay Clasia Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Clasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.238.096,00 ₫
  4.910.889  - 54.735.169  4.910.889 ₫ - 54.735.169 ₫
 30. Vòng Tay Mae Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mae

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  34.517.900,00 ₫
  21.144.349  - 1.674.923.880  21.144.349 ₫ - 1.674.923.880 ₫
 31. Vòng Tay Voolav Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Voolav

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  13.470.610,00 ₫
  5.116.366  - 64.549.380  5.116.366 ₫ - 64.549.380 ₫
 32. Vòng Tay Fenella Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fenella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.05 crt - VS

  49.076.454,00 ₫
  10.479.304  - 202.637.743  10.479.304 ₫ - 202.637.743 ₫
 33. Vòng Tay Alama Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  10.349.529,00 ₫
  4.433.968  - 62.332.398  4.433.968 ₫ - 62.332.398 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 3.5 mm Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 3.5 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.855.135,00 ₫
  5.885.821  - 27.965.359  5.885.821 ₫ - 27.965.359 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.5 mm Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.5 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.605.403,00 ₫
  5.255.874  - 19.525.680  5.255.874 ₫ - 19.525.680 ₫
 36. Vòng Tay Token Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Token

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  5.5 crt - AAA

  46.517.730,00 ₫
  12.025.245  - 525.791.832  12.025.245 ₫ - 525.791.832 ₫
 37. Vòng Tay Mariux Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mariux

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  14.671.025,00 ₫
  5.625.731  - 59.520.607  5.625.731 ₫ - 59.520.607 ₫
 38. Vòng Tay Neima Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Neima

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.665 crt - VS

  49.090.513,00 ₫
  8.750.057  - 167.977.095  8.750.057 ₫ - 167.977.095 ₫
 39. Vòng Tay Boundness Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Boundness

  Vàng Trắng 18K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  9.524.378,00 ₫
  3.657.482  - 1.514.037.884  3.657.482 ₫ - 1.514.037.884 ₫
 40. Vòng Tay Amiee Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 18K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  15.071.163,00 ₫
  5.726.306  - 70.754.228  5.726.306 ₫ - 70.754.228 ₫
 41. Vòng Tay Eneida Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Eneida

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  24.209.464,00 ₫
  6.789.378  - 97.331.002  6.789.378 ₫ - 97.331.002 ₫
 42. Vòng Tay Astropel Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Astropel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.330.451,00 ₫
  3.328.720  - 34.471.395  3.328.720 ₫ - 34.471.395 ₫
 43. Vòng tay Beckham Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  61.288.251,00 ₫
  18.865.993  - 78.970.051  18.865.993 ₫ - 78.970.051 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Jammie Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Jammie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.32 crt - VS

  134.189.177,00 ₫
  11.365.017  - 353.554.882  11.365.017 ₫ - 353.554.882 ₫
 46. Vòng Tay Luisella Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Luisella

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.782 crt - AAA

  35.105.130,00 ₫
  11.575.900  - 57.842.734  11.575.900 ₫ - 57.842.734 ₫
 47. Vòng tay Tara Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Tara

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  44.641.406,00 ₫
  12.703.859  - 73.029.616  12.703.859 ₫ - 73.029.616 ₫
 48. Vòng Tay Hoxha Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Hoxha

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  12.419.436,00 ₫
  5.292.373  - 61.629.452  5.292.373 ₫ - 61.629.452 ₫
 49. Vòng Tay Aide Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  44.705.210,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 50. Vòng Tay Rupert Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Rupert

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.28 crt - VS

  52.117.509,00 ₫
  9.674.702  - 2.823.275.117  9.674.702 ₫ - 2.823.275.117 ₫
 51. Vòng Tay Mitul Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mitul

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  2.2 crt - AAA

  34.497.352,00 ₫
  9.550.605  - 187.619.033  9.550.605 ₫ - 187.619.033 ₫
 52. Vòng Tay Buendi Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Buendi

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.526 crt - VS

  33.687.341,00 ₫
  7.570.189  - 2.931.772.151  7.570.189 ₫ - 2.931.772.151 ₫
 53. Vòng Tay Hiera Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Hiera

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Trai Hồng
  8.850.631,00 ₫
  3.821.863  - 37.715.760  3.821.863 ₫ - 37.715.760 ₫
 54. Vòng Tay Prius Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Prius

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  35.021.858,00 ₫
  11.143.318  - 48.188.580  11.143.318 ₫ - 48.188.580 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay Fionnuala 2.0 mm Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Fionnuala 2.0 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.964.835,00 ₫
  5.392.137  - 15.857.382  5.392.137 ₫ - 15.857.382 ₫
 56. Vòng tay Lilliam Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Lilliam

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS1

  57.656.724,00 ₫
  15.043.047  - 100.049.784  15.043.047 ₫ - 100.049.784 ₫
 57. Vòng Tay Vitale Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Vitale

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  27.603.071,00 ₫
  6.959.166  - 221.428.035  6.959.166 ₫ - 221.428.035 ₫
 58. Vòng Tay Laverne Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Laverne

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  2.1 crt - AAA

  50.020.565,00 ₫
  14.227.630  - 248.494.711  14.227.630 ₫ - 248.494.711 ₫
 59. Vòng Tay Yiuik Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Yiuik

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - VS1

  25.167.633,00 ₫
  7.343.083  - 95.086.980  7.343.083 ₫ - 95.086.980 ₫
 60. Vòng Tay Verdoiment Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Verdoiment

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  28.604.499,00 ₫
  9.793.932  - 31.740.721  9.793.932 ₫ - 31.740.721 ₫
 61. Vòng Tay Critere Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Critere

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.395 crt - AAA

  18.995.765,00 ₫
  6.521.176  - 101.643.303  6.521.176 ₫ - 101.643.303 ₫
 62. Vòng Tay Datum Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Datum

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  4.97 crt - AAA

  54.479.407,00 ₫
  11.139.533  - 505.257.152  11.139.533 ₫ - 505.257.152 ₫
 63. Vòng đeo ngón tay Migliare Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Migliare

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  18.701.610,00 ₫
  7.036.220  - 76.039.844  7.036.220 ₫ - 76.039.844 ₫
 64. Vòng Tay Eadion Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 18K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  15.483.199,00 ₫
  6.352.469  - 118.743.826  6.352.469 ₫ - 118.743.826 ₫

You’ve viewed 60 of 6907 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng