Đang tải...
Tìm thấy 5516 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vòng Tay GLAMIRA Alama

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  6.137.260,00 ₫
 2. Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vòng Tay GLAMIRA Jimmie

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  19.979.892,00 ₫
 3. Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Vòng tay GLAMIRA Buklo

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  32.416.632,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vòng Tay GLAMIRA Rangatira

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  6.650.951,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Vòng Tay GLAMIRA Elitea

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  9.814.208,00 ₫
 7. Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Vòng tay GLAMIRA Jamka

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  34.092.888,00 ₫
 8. Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vòng tay GLAMIRA Haske

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  25.549.389,00 ₫
 9. Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vòng tay GLAMIRA Whiti

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.996 crt - AAA

  44.312.643,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vòng tay GLAMIRA Anemone

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  101.764.974,00 ₫
 12. Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vòng tay GLAMIRA Calla

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  42.960.824,00 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vòng tay GLAMIRA Bettyann

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  1.92 crt - AAA

  64.508.828,00 ₫
 14. Bảo hành trọn đời
 15. Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vòng tay GLAMIRA Liatris

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  70.835.343,00 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vòng tay GLAMIRA Lotus

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  57.884.912,00 ₫
 17. Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vòng Tay GLAMIRA Alyn

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  1.32 crt - AAA

  30.415.938,00 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vòng Tay GLAMIRA Wye

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  1.32 crt - AAA

  35.444.708,00 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vòng Tay GLAMIRA Eden

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  73.160.473,00 ₫
 20. Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vòng Tay GLAMIRA Elbe

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  98.358.389,00 ₫
 21. Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vòng Tay GLAMIRA Ellen

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  61.318.533,00 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vòng Tay GLAMIRA Werra

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.52 crt - VS

  96.168.442,00 ₫
 23. Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vòng Tay GLAMIRA Ely

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  72.781.964,00 ₫
 24. Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vòng Tay GLAMIRA Vils

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  2.52 crt - AAA

  58.344.530,00 ₫
 25. Vòng Tay GLAMIRA Thelasar

  Vòng Tay GLAMIRA Thelasar

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  1.32 crt - AAA

  40.608.658,00 ₫
 26. Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vòng Tay GLAMIRA Thames

  Vàng 375 & Đá sapphire đen

  1.32 crt - AAA

  32.524.777,00 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vòng Tay GLAMIRA Kiowa

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  2.16 crt - AAA

  47.962.557,00 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vòng Tay GLAMIRA Silvies

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  42.852.678,00 ₫
 29. Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vòng Tay GLAMIRA Liza

  Vàng 375 & Kim Cương

  3.48 crt - VS

  120.555.266,00 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vòng Tay GLAMIRA Rhine

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.46 crt - VS

  94.600.331,00 ₫
 31. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 32. Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vòng Tay GLAMIRA Mersey

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  2.64 crt - AAA

  42.393.060,00 ₫
 33. Vòng Tay GLAMIRA Quinny

  Vòng Tay GLAMIRA Quinny

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  1.32 crt - AAA

  36.661.345,00 ₫
 34. Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vòng Tay GLAMIRA Perry

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  2.49 crt - AAA

  50.612.123,00 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vòng Tay GLAMIRA Moselle

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  98.358.389,00 ₫
 36. Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vòng Tay GLAMIRA Neisse

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  2.64 crt - AAA

  36.580.236,00 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  23.521.659,00 ₫
 38. Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  12.004.157,00 ₫
 39. Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  13.166.721,00 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  13.491.158,00 ₫
 41. Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng 375 & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  10.814.555,00 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vòng Tay GLAMIRA Brisaley

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.222 crt - AAA

  12.382.666,00 ₫
 43. Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.302.596,00 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
 45. Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng 375 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  12.139.338,00 ₫
 46. Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  13.842.631,00 ₫
 47. Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  13.815.595,00 ₫
 48. Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  14.085.958,00 ₫
 49. Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  16.194.797,00 ₫

You’ve viewed 60 of 5516 products